(15.30 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, k Úřadu práce interpeluji v tomto funkčním období podruhé. Poprvé to bylo se zájmem toho, jak dojde k určitému přerozdělení sil mezi pověřenými obcemi a úřady práce v jednotlivých místech, jak bude všechno dobře fungovat od 1. 1. 2012.

Pane ministře, dneska je 15. 12. 2011. Já jsem odjížděl do Sněmovny v pondělí a v té chvíli na úřadu práce, konkrétně v Opavě, nebyly nainstalovány softwary, které by měly fungovat od 1. ledna jako základ agendy i vyplacení určité dávky tak, aby nedošlo k problémům v činnosti. Já se ptám, jak je toto možné. Jak je možné to, že 15 dnů před zahájením nové činnosti řekněme i s novými zaměstnanci, kteří se tam přesídlí z pověřené obce, jak tato věc bude vůbec fungovat, jak bude působit. Zda vy sám necítíte problém v to, že to opravdu může být ke škodě činnosti úřadu práce, na kterou jsou mnozí lidé v současnosti odkázáni.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto interpelaci odpoví ministr práce a sociálních věcí pan Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Pane poslanče, jak jste sám řekl, téma není nové. A já už jsem tady říkal v odpovědi na předešlé interpelace, že změna není tak výrazná, jak je tady prezentovaná. To nebudou noví zaměstnanci. My na Úřadu práce nikoho nového nepřibíráme, pouze dochází k delimitaci pracovníků, kteří tutéž agendu provádějí doposud do konce prosince na obecních úřadech. A druhá věc, která s tím souvisí. I agenda, která je dnes zpracovávána na obecních úřadech, je zpracovávána na softwaru a na počítačích ve vlastnictví Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená tam opravdu není žádný problém v tom, že by ti zaměstnanci, kteří procházejí delimitací, nevěděli, co mají dělat, nebo že by byl nedostatek strojů nebo softwaru.

Je pravda, že tak jak došlo ke změně některých zákonů, některé agendy musí být zpracovávány nově. Typicky se to týká výplaty dávek pro osoby se zdravotním postižením, protože to je agenda, na kterou doposud nebyla centrální aplikace. Nicméně znovu zdůrazňuji, že na úřady práce přecházejí ti lidé s tím vybavením, kteří dnes ještě do konce prosince pracují na obcích, takže stejným manuálním způsobem jako na každé obci zpracovávali doposud výplaty dávek osobám se zdravotním postižením, tak není problém po Novém roce stejným způsobem pracovat i v novém pojetí.

To samozřejmě neznamená, že bychom tuto agendu neelektronizovali a že bychom nedělali kroky k tomu, aby agenda byla zajištěna softwarově, a tím chci jenom ukázat, že přechodem agendy nehrozí žádný kolaps v tom smyslu, který je velmi často katastroficky předestírán, protože dávky, které běží, se prostě v systému, který dnes běží, vyplatí i po Novém roce. Ano, pokud jsou nové agendy, tak na ty samozřejmě musíme být připraveni, ale nové agendy jsou nové jenom co do parametrů. To, že jsme například u osob se zdravotním postižením sloučili přibližně osm dávek do dvou dávek, to je naopak ulehčení administrativě, nikoliv ztížení administrativy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Pane ministře, závěr vašeho vystoupení je asi to pravé ořechové. Prostě ty nové agendy neprošly v této chvíli v softwaru zkušebním provozem. Je otázkou, zda se tedy po Novém roce bude pracovat na starém softwaru, nebo se tedy bude čekat na nový, respektive, jestli bude do Nového roku nový softwaru dodán. Podotýkám, že dle mých informací byla změněna softwarová firma.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ano, já se to pokusím říci přesněji. Co se týká dosavadních agend, tak není problém, aby běžely dále v dosavadních aplikacích. Co se týká nových agend, tam vyvíjíme nový software, který od 5. prosince je ve zkušebním provozu.

Co se týká změny dodavatele. Ano, musím říci, že současný dodavatel, který měl výhradní postavení, a také víte, jak se velmi těžko vyjednává s dodavatelem, který má exkluzivní postavení, a prostě když potřebujete udělat parametrické úpravy z roku na rok, jak se mění jednotlivé částky, tak v podstatě musíte parametrické úpravy zadat konkrétnímu dodavateli. Proto postupujeme tak, že systém otevíráme, děláme ho otevřeným řešením ve smyslu počítačovém, to znamená tak, aby do něj mohli subdodávat jednotliví subdodavatelé, abychom nebyli vázáni na jednoho dodavatele. Já si myslím, že to je velmi významný krok kupředu, kterým se nám podaří snížit provozní náklady na běh systému v řádu desítek procent.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Tím končí projednávání této interpelace.

Přistoupíme k další interpelaci. Tu podává pana poslanec Jiří Paroubek na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Týká se aktivity zastupitelských úřadů. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo vlády, chci hovořit o věci, která se týká mé rodiny. V minulém týdnu moje žena informovala média o tom, že v tomto roce zakoupila polovinu dvojdomku na řeckém ostrově Ithaka. Informovala média o kupní ceně, o ceně rekonstrukce i o finančních zdrojích této transakce. Celé věci se ujala některá média. Takový je svobodný svět, nic proti tomu. Přes víkend se na ostrově Ithaka ještě před příjezdem redaktorky Mladé fronty Dnes objevili dva Češi v diplomatickém vozidle DS 3762CD. Podle vlastních slov tito dva lidé při rozhovorech s obyvateli ostrova Ithaka sami sdělovali, že jsou z české ambasády a mají diplomatický statut. Vyptávali se obyvatel na dům mé ženy a na řadu souvisejících otázek. Byli jakýmsi předvojem redaktorky Mladé fronty Dnes, která dorazila po nich. Fotografii těchto lidí mám k dispozici. Tato dělná spolupráce mezi zastupitelským úřadem a Mladou frontou Dnes mě poněkud překvapila. Právník mé ženy se dotázal českého velvyslance v Athénách, kde, komu a proč povolil užití osobního vozidla a podivné angažmá diplomatů ve věci domu mé ženy. Zatím mi nedošla odpověď.

Vážený pane ministře, očekávám vaše jasné vysvětlení této věci, kterou osobně považuji za skandální. Stále věřím, že se jednalo pouze o podvodníky, ne české diplomaty. Neumím si osobně celou věc jinak vysvětlit. Pokud by se však jednalo o zaměstnance zastupitelského úřadu, viděl bych to jako neslýchané a očekával bych vyvození odpovídajících závěrů. Pane ministře, nevěděl bych pak, co si myslet, zda Ministerstvo zahraničí řídí český bulvár, nebo zda český bulvár řídí vaše ministerstvo. To všechno kvůli jednomu opozičnímu poslanci, respektive jeho ženě.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, já jsem se pokusil předem dozvědět, v čem bude spočívat vaše otázka, abych ji mohl ihned uspokojivě odpovědět. Bohužel teď se dovídám o celé záležitosti teprve nyní, tudíž můžu brát jenom otázku na vědomí. Pokusím se věc objasnit. Nemám nejmenšího tušení, kdo ti lidé byli. Doufám, že se to objasní, jestli tam byli na dovolené, nebo po stopách Odyssea, to mi není jasné. (Veselost v sále.)

Já bych jenom poprosil, poněvadž jsem neslyšel dobře číslo diplomatického vozu, uvidíme, co to bude. Je mi to naprosto nejasné. Ovšem zvědavost je také silná věc, a když lidi četli v elektronickém vydání Blesku v Athénách o věci, že se na to šli podívat. (Výkřiky smíchu zleva.) Sice se to nemá dělat, ale bylo by to pochopitelné. (Veselost v sále.) Já se pokusím věc objasnit, víc v tomto okamžiku nemůžu udělat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec doplní své vyjádření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP