(10.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Chápete? To znamená, vystoupení pana guvernéra bylo včera velmi nepřesvědčivé, bylo velmi mlhavé, nebyl schopen odpovědět na otázky, které jsme mu tady dali, a je to prostě důsledek toho, že tohle není způsob, jak volit nezávislou Českou národní banku, to není způsob, jak zajistit její nezávislost do budoucna.

Já si myslím, že to je zásadní věc a je to věc civilizovanosti v Česku, abychom tento způsob změnili. Pokud tedy dnes máme hlasovat a rozhodovat o přímé volbě prezidenta, já vás prosím, abyste respektovali to, že stav v ČR v této věci není normální, a vystoupení guvernéra mi to včera v celé nahotě potvrdilo! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan poslanec Stanjura, poté pan kolega Grospič, poté pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé, včera se o té půjčce v debatě mluvilo. Kdyby ji pan místopředseda Zaorálek poslouchal celou, tak by si jistě všiml, že se o půjčce z roku 2010 tady poměrně kvalifikovaně mluvilo. A já mám potřebu zastat se pana guvernéra. Není pravda, že jeho včerejší vystoupení bylo nepřesvědčivé a nevím jaké ještě. Naopak bylo plně kvalifikované a profesionální a ukázalo a přesvědčilo o nezávislosti postoje centrální banky. Že se to některým politikům nelíbí a nehodí, je asi pravda, ale účelově kritizovat guvernéra jenom proto, že si dovolil mít jiný názor než pan místopředseda Zaorálek, je přesně ukázkou toho, že potřebujeme nezávislou centrální banku.

A jen tak mimochodem, není to dozorčí rada, ale Bankovní rada. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan poslanec Stanislav Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, diskuse, která tady dneska probíhá, ukazuje, že otázka pravomocí prezidenta ve vztahu k přímé volbě prezidenta je věcí vysoce důležitou a že nelze od sebe tyto věci dost dobře oddělit, myslíme-li to vážně se stabilitou ústavního pořádku ČR. Otázka Bankovní rady je otázka vysoce politická. Včera jsme tady byli svědky poměrně obsáhlé diskuse o tom, jestli ČR má půjčit peníze ze svých devizových rezerv, nebo nikoliv Mezinárodnímu měnovému fondu, a dneska se otázka přímé volby stává otázkou handlu vlivu jednotlivých politických uskupení, to znamená, jestliže se tato volba členů bankovní rady vezme prezidentovi, dá Senátu, případně Poslanecké sněmovně.

Já bych tady chtěl podotknout, že pokud bychom chtěli omezit pravomoc prezidenta republiky při volbě členů Bankovní rady, pak má nejvyšší opodstatnění návrh Komunistické strany Čech a Moravy, to znamená, aby tato otázka byla svěřena Poslanecké sněmovně, protože to má přímý vliv i na exekutivu, výkonnou moc, a má to také přímý vliv ve vztahu k pravomocím vlády. Pak by to mělo svou logiku a pak by prezident mohl jmenovat členy Bankovní rady, pouze vysloví-li s tím souhlas a na návrh Poslanecké sněmovny. Otázka jejich přesunu Senátu je pouze otázkou politického obchodu ve vztahu k přímé volbě prezidenta ČR. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan poslanec Michal Doktor. Prosím. (Hlásí se další poslanci.) Pánové, všichni, kdo jste byli přihlášeni, v pořadí, v jakém jste se hlásili, slovo dostanete. Nyní má slovo pan poslanec Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se ve své faktické poznámce nebudu zastávat pana guvernéra. Myslím, že je to erudovaný člověk, který svou pozici obhájí kdykoliv před těmi, kteří si budou vážit jeho přítomnosti a přijdou na jednání připraveni, budou ho zkoušet a trápit, ale především budou připraveni snášet jeho argumenty a budou natolik připraveni, že budou schopni replik o nich a budou schopni o nich přemýšlet.

Já považuji vystoupení pana místopředsedy Zaorálka za skandální, nesportovní a nefér! Kdybyste, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, nastudoval dokumenty ČNB a na včerejší jednání přišel připraven, tak jak si to dokumenty ČNB a vážnost ČNB zaslouží, tak jste tady včera v prvním, druhém, třetím kole mohl pana guvernéra trápit. Lakovat si dnes své krédo a své nenaplněné ambice na jeho účet v době jeho nepřítomnosti považuji za podlé a nemužské! (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktická poznámka, nebo řádné vystoupení? Faktická poznámka - Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, nezapírejte tady nos mezi očima! A je to docela zásadní věc. Mohu vám tady vzít stenozáznam a přečíst vám vystoupení guvernéra, který tady včera řekl, že tranše pro Mezinárodní měnový fond byly uvolňovány a bylo o nich rozhodováno buď jeho předchůdcem, anebo předchůdcem současného ministra financí. A já vám přečtu z výroční zprávy o té, která byla uvolněna v roce 2010. Pan guvernér si ani nedokázal přečíst svou výroční zprávu a tady nám říci údaj, který by odpovídal tomu, na co jsem se ho ptal! Nepovídejte pohádky! Vystoupení guvernéra včera bylo naprosto nepřesné a nebyl schopen nám tady jednoduše odpovědět na dvě základní čísla: kolik je dluh a ta současná opce. Nepovídejte pohádku o jeho kompetenci! Dneska u nás v ČR se o nezávislé České národní bance mluvit nedá! A to prostě tady ničím nezaklejete! A já říkám, máme-li to změnit, je teď chvíle, kdy musíme učinit rozhodující krok! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan poslanec David Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych si dovolil připomenout některá fakta. Faktem je, že sociální demokracie mnoho let, možná i mnoho desítek let v tuto chvíli, prosazuje přímé prvky demokracie v našem ústavním systému, tedy i přímou volbu prezidenta, samozřejmě vedle referenda, které vy dlouhodobě odmítáte, stejně tak jak jste dlouhodobě odmítali přímou volbu prezidenta. Dnes jsme se posunuli, že názor je trochu jinde a je šance přímou volbu prezidenta prosadit. Ale v tuto chvíli zase nemá cenu to dělat za každou cenu. To znamená, podívejme se, jaká je dnes situace a co dělá současný prezident vůči třeba euru. To je extrémně riziková hra, kterou hraje náš současný prezident vůči euru a eurozóně! To si skutečně neuvědomujete, že kdyby padlo euro, což pan prezident říká každou chvíli a postrkuje v tom i naši Českou národní banku, aby měla podobné názory, pak by nás to sfouklo hospodářsky jako svíčku? To si přejete? Já jsem šokován, že si to přeje náš pan prezident, protože to by byla skutečná hospodářská katastrofa!

Čili já myslím, že to, co dnes nastává, je právě tím silným argumentem, kdy prezident zvolený přímo lidmi, a je dobře, aby si lidé vybrali svého prezidenta, bude mít tuto kompetenci dělenou, případně omezenou. Česká národní banka musí být nezávislá na jakémkoliv prezidentovi, a pokud prezident bude mít silnější mandát, o to musí být nezávislejší. Dnešní situace nám v tom dává jasně za pravdu! Děkuji za pozornost!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka - pan poslanec Viktor Paggio. Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážené dámy, vážení pánové, my zde pozorujeme zoufalou snahu České strany sociálně demokratické najít záminku, proč odmítnout přímou volbu prezidenta republiky. (Projevy nesouhlasu ČSSD.) Česká strana sociálně demokratická měla tři připomínky, tři návrhy. Dva z těchto tří byly přijaty, zbývá jmenování členů Bankovní rady. Česká strana sociálně demokratická ve svém hledání záminky pro odmítnutí přímé volby prezidenta zachází tak daleko, že místopředseda Sněmovny pan Zaorálek zpochybňuje nezávislost České národní banky.

Já jsem ze svého místa slyšel od pana doktora Ratha, že ČSSD desítky let podporuje přímou volbu prezidenta. No tak prosím vás, pojďme ji přijmout! Já zde slyším, že to nemá cenu prosazovat za každou cenu. Ale má! Já říkám má! Vážení sociální demokraté, pokud se snažíte desítky let, tak už to pojďme rozseknout, pojďme to přijmout. Návrh je na stole a já vás prosím, abyste to podpořili. Děkuji. (Potlesk Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď předseda vlády požádal o slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi pozorně poslouchám tuto debatu a jenom mimoděk si připomínám, že ve skutečnosti ještě před zhruba hodinou byla obecná rozprava ukončena, aniž se kdokoliv přihlásil. To je, myslím si, docela zajímavá první pikanterie.

Druhá docela zajímavá pikanterie je, a tady bych chtěl téměř požádat všechny své kolegyně a kolegy z řad vládní koalice, aby již nevystupovali, aby nechali mluvit pouze kolegy ze sociální demokracie, protože z nich to teď leze jak z chlupaté deky! Myslím si, že ještě jedno dvě vystoupení typu pana poslance Ratha, a víme přesně, na čem jsme, co tušíme, a bude to od tohoto pultíku zjevné. Sociální demokracie žádnou přímou volbu nechce! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP