Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. prosince 2011 v 9.02 hodin
Přítomno: 192 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás.

Prosím, abyste se přihlásili vašimi identifikačními kartami. Budu oznamovat karty náhradní. Náhradní kartu má paní poslankyně Levá, a to číslo 20, pan poslanec Jiří Paroubek číslo 21.

Nyní vás seznámím s omluvami. Z dnešního jednání se z poslanců omlouvá Ivan Fuksa mezi 11. a 16. hodinou ze zdravotních důvodů, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Michal Janek - pracovní důvody, Jana Kaslová - zdravotní důvody, Lenka Kohoutová od 12 hodin - pracovní důvody, Pavel Kováčik - zdravotní důvody, Helena Langšádlová mezi 9. a 10. hodinou - pracovní důvody, David Vodrážka - zahraniční cesta, Jaroslava Wenigerová - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají Pavel Dobeš - zdravotní důvody, Jan Kubice od 11 hodin pro pracovní důvody.

Dále mi byla doručena omluva paní poslankyně Aleny Hanákové, která se omlouvá dnes od 8 do 19 hodin pro pracovní důvody. Také pan ministr Alexandr Vondra se omlouvá dnes pro nezbytnou účast na jednání Senátu.

Tolik k dosud doručeným omluvám.

Dnes se budeme věnovat pevně zařazeným bodům, tedy 89 a 82. Je to sněmovní tisk 415, třetí čtení návrhu zákona, a tisk 498, třetí čtení státního rozpočtu. Potom dále schválenými body.

Prosím o klid, dámy a pánové!

Než přistoupíme k případným dalším změnám schůze, chtěla bych vás informovat, že jsem v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 vydala rozhodnutí číslo 27 o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a jejich řízením jsem pověřila následující poslankyně, a to až do doby, než budou zvoleni předsedové výborů, potvrzeni Poslaneckou sněmovnou. Poslankyni Marii Rusovou pověřuji řízením výboru pro obranu, který se sejde ve středu 14. prosince 2011 ve 13.30 hodin v místnosti číslo 311b. Poslankyni Zuzku Bebarovou-Rujbrovou pověřuji řízením výboru pro bezpečnost, který se sejde ve středu 14. prosince 2011 ve 14 hodin v místnosti 23a.

Připomínám ještě rozdíl mezi volbou předsedy výborem a volbou předsedy výboru Poslaneckou sněmovnou. V případě volby předsedy výboru organizaci volby zajišťuje tento výbor sám, to znamená, že návrhy kandidátů předkládají poslanci jménem svých poslaneckých klubů přímo ve výboru.

Dále oznamuji, že nově zvolení členové organizačního výboru dostali pozvánku na schůzi včera odpoledne, takže pouze připomínám, že se organizační výbor sejde dnes v polední přestávce.

To je vše z mé strany. Prosím nyní, zda má někdo nějakou připomínku ke změnám schůze. Nikdo se nehlásí, budeme se tedy věnovat prvnímu z pevně zařazených bodů.

 

Zahajuji projednávání bodu

89.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 415/ - třetí čtení

Ke stolku zpravodajů prosím pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce. Oznamuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 415/2, který jste dostali.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda se někdo hlásí do této rozpravy ve třetím čtení. Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy končím.

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a oznámil nám postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Budu žádat také o stanovisko jak pana zpravodaje, tak pana ministra.

Pan kolega Soušek má náhradní kartu číslo 25.

Dámy a pánové, prosím o klid! Jsme ve třetím čtení. Začíná hlasování.

(Poslanec Paroubek hlasitě namítá, že se hlásil do rozpravy.)

Pardon, já jsem tuto informaci nedostala včas. Proto se omlouvám panu zpravodaji. Pokud Sněmovna nemá námitek, vracím se do obecné rozpravy, není-li žádná námitka. Nevidím ji. Slovo dostává pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, já jsem se dokonce hlásil včera, protože jsem něco podobného předpokládal.

Chtěl bych říci, že jsem vždy podporoval přímou volbu prezidenta republiky. Při minulé volbě prezidenta v únoru 2008 se objevily jevy, kterým jsem jako člen Sněmovny jen s překvapením přihlížel. Zákulisní triky lobbistů, zasílání prázdných nábojnic, hysterie, lži, náhlá onemocnění zákonodárců, či dokonce kolabující nebo ztracení poslanci, zastrašování. Bylo to diskreditační pro českou parlamentní demokracii. Pro užaslou českou veřejnost, která mohla celé toto absurdní divadélko zhlédnout prostřednictvím televizních kamer to bylo silně znechucující.

Zkušenost z poslední prezidentské volby rozptýlila jakékoliv mé pochybnosti o účelnosti a vhodnosti přímé volby prezidenta republiky. Určitě ani případná prezidentská kampaň nebude prostá obvyklých triků a politických útoků na jednotlivé kandidáty. Jak jinak? Ale lidé si to přeberou. Lidé vidí politickou třídu této země jako parazitující skupinu neužitečných trubců, majících tendenci v lepším případě nic užitečného nedělat, v horším případě dokonce škodit. Myslím, že my politici bychom měli vůči lidem projevit velkou pokoru. Velmi nízkou prestiž české politiky a politiků s výjimkou starostů, kteří jsou lidem ze všech politiků nejblíže, je možné zvýšit, pokud do rozhodování o záležitostech občanů budou moci více zasahovat občané samotní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP