(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Ladislav Šincl ve věci neplnění volebních slibů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, v rozporu s volebními sliby občanům vaše vláda pod záminkou financování penzijní reformy zavede už za měsíc zvýšenou daň z přidané hodnoty na potraviny, veřejnou dopravu, léky, teplo a spoustu věcí základní spotřeby. Je to jen další část vašeho plánu, který jste ve volbách zatajili před voliči. Plán, podle kterého se daňová zátěž systematicky přesunuje z velkých firem a nejbohatších příjmových kategorií na domácnosti středních vrstev, na rodiny s malými dětmi, na seniory a na ty s nejnižšími příjmy. V posledních měsících cena základních potravin výrazně roste. Letos v říjnu oproti loňskému říjnu zaplatili za chleba o 26 % a na běžném pečivu dokonce o 35 % více. Cena cukru a mouky vylétla o 28 %, káva podražila o 26 %, vajíčka nás stojí skoro o 15 % více než loni a mléko zdražilo téměř o 10 %.

Seniorům vláda nyní zvedne důchody jen o 174 Kč v průměru, tedy méně, než jste slibovali. Určitě od vás uslyším, že to bylo proto, že růst cen nebyl tak výrazný, jak se myslelo. Ano, průměrně ano. Průměrně. Poklesly totiž ceny audiovizuálního zařízení a fotografických aparátů. Snížily se též ceny mobilních telefonů. Jakousi malou útěchou pro naše české důchodce může být to, že naši senioři si tak budou moci výhodně a lacino fotit své hubené síťovky a porovnávat je s těmi plnými, s nimiž jste vystupoval v předvolebním šotu.

A nyní můj dotaz. Proč neplníte své předvolební sliby, které jste dal občanům, seniorům a rodinám s malými dětmi? Proč svými činy ožebračujete většinu lidí v této republice a na druhé straně umožňujete, aby vaši nejbližší spolupracovníci brali obrovské finanční odměny ve funkcích vyšších úředníků? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, jsem nucena vás upozornit na to, že uplynul čas.

Dále vystoupí pan poslanec Radim Jirout ve věci daně.

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré odpoledne. Vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra svoji interpelaci stahuji a budu interpelovat příště, až bude přítomen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec Miroslav Váňa ve věci dopadu vládní politiky pro občany. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený nepřítomný pane premiére, vaše vláda nekomunikuje s veřejností. Vaše vláda nekomunikuje s odbory, vaše vláda - promiňte mi, ale tak to cítím - zcela kašle na obyčejné lidi. Vaši vládu vůbec nezajímají pracující občané. Vaše vláda proto ztratila důvěru lidí. Ztratila důvěru pracujících, ztratila důvěru důchodců, ztratila důvěru mladých, začínajících, kteří jsou na začátku své kariéry. A tak se pojďme společně podívat na výsledek práce vlády. Výsledkem práce vlády je to, že 90 % lidí je nespokojeno se současnou politickou situací. 90 % lidí je nespokojeno s úrovní a s celkovou prací vaší vlády. 90 % lidí je naštvaných, že vaše vláda výhradně řeší pouze pozici a postavení těch nejbohatších. 90 % lidí zcela ztratilo víru v politický systém. 40 % domácností přežívá v režimu od výplaty k výplatě. 112 tisíc vícepočetných rodin je ve stavu nouze, ve stavu chudoby. Z toho 32 tisíc rodin pečujících o postižené přichází o sociální příspěvek, takže hranice jejich příjmu klesá na 50 % celkové úrovně toho, z čeho dosud žily. 600 tisíc invalidů přichází o své příjmy a padají na úroveň rovněž 50 % svého původního příjmu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, já vás nerada přerušuji, ale uplynul váš čas.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já budu pokračovat dále.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Budete pokračovat, dobře. Vrátíte se.

Pan poslanec Jiří Paroubek vystoupí nyní ve věci - on nám to pan Paroubek určitě upřesní. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslanci, já budu velice stručný.

Vážený pane nepřítomný premiére, dne 18. listopadu jste na tiskové konferenci oznámil bez bližších podrobností, že ve vyšetřování kauzy Mostecké uhelné společnosti docházelo k nestandardním krokům a zásahům. Jmenovitě jste dokonce obvinil někdejší nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešovou, že z pozice své funkce měla v roce 2001 vstoupit do vyšetřování a nařídila nadále nevyšetřovat některé okolnosti okolo Mostecké uhelné.

Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi závažná obvinění, pro která jste nepředložil dodnes žádné důkazy či informace, žádám vás, abyste tak učinil nyní a buď svá slova podložil reálnými důkazy, nebo se veřejně omluvil. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ivan Ohlídal, který vystoupí se svou interpelací ve věci Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený nepřítomný pane premiére, obracím se na vás s následující záležitostí. V minulém týdnu jste jmenoval nové členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Tato rada - přesněji řečeno členové této rady byli kritizováni z řad akademické veřejnosti. Této radě je vytýkáno to, že v ní existují tři členové, kteří již budou pracovat ve třetím období, i když podle zákona po sobě mohou fungovat jenom po dvě období. Dále kritice podléhá složení této rady. Je řečeno v rámci této kritiky, že je v radě jmenováno málo členů z humanitních vědních oborů.

Podstatná je však poslední kritika, kterou sdílejí i zahraniční instituce, které se věnují organizování, případně hodnocení vývoje a výzkumu, totiž to, že tato rada je považována za jakési kvaziministerstvo, které má mnohé pravomoci jako ministerstva v jiných zemích, která se věnují vědě. Podstatné je také to, že tato rada jako jakési to kvaziministerstvo nemá zázemí, takže nemůže některé své kompetence vůbec plnit.

Proto se ptám, vážený pane premiére, jestli zamýšlíte nějakým způsobem buď radu posílit, nebo ji transformovat například v nějaké další ministerstvo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Jan Kubata ve věci kvality vysokého školství. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kubata: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, v poslední době - a je to tak dobře - se v diskusi velmi otevírá otázka konkurenceschopnosti naší země. Na to se můžeme zcela jistě dívat z několika pohledů. Jedním z nich je i otázka nositelů budoucí konkurenceschopnosti vysokoškoláků. Jednoduše řečeno, potřebujeme vychovávat a vzdělávat špičkové absolventy ve všech klíčových oborech lidské činnosti. České školství je ale bohužel plné rozporů. Na jedné straně je například velmi otevřené pole školství, což s danými prostředky je do jisté míry úspěchem českého vzdělávacího systému, ale na druhé straně české vysoké školy nepatří ve světě mezi ty nejlepší z hlediska své kvality. To dokládá i to, že chybíme na předních pozicích mezinárodních řebříčků porovnávajících právě špičkové univerzity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP