(9.30 hodin)
(pokračuje Rath)

Já si nepřeji, aby v čele České republiky stál neschopný manažer. Myslím, že si to nepřejete ani vy. Ale já vás z toho nepodezírám, že byste byl neschopný manažer. A já vás dokonce nepodezírám z toho, že byste nevěděl, kolik dostává odměn váš šéf úřadu, kolik dostává odměn paní Nagyová a další vaši blízcí spolupracovníci. Já vás z toho skutečně nepodezírám. myslím, že vy to dobře víte, ale máte zde černé svědomí. Že vy jste tady přesně si vědom toho, co jsem tady říkal. To znamená, že jste v situaci člověka, který apeluje na veřejnost, aby vás podpořila v uskromňování, v úsporách, v šetření, ale dobře víte, že jsou tady ti privilegovaní, ti kolem vás a vašich ministrů, na které se tato politika prostě vztahovat nemá! A vy ji na ně neaplikujete! Čili vy o této schizofrenii dobře víte. Proto jste mně neodpověděl na interpelaci! To je zcela evidentní. Vy prostě bojujete o každý den, o každý týden, o každý měsíc, kdy ty informace udržíte pod pokličkou. Prostě vy máte obyčejně strach z toho, aby se veřejnost dozvěděla, kolik platů a odměn - a jak rostou. Pozor! To není jenom o absolutní částce, ale o tom, jak třeba na těchto pozicích platy a odměny narostly za vás, pane premiére.

Takže váš předchůdce a předchůdce vašeho předchůdce tam zdaleka takové odměny na těchto pozicích prostě nikdy nedávali. A vy máte obavu, že když tato data se dostanou na veřejnost, tak vy budete mít problém veřejnosti vysvětlit, jak to vlastně myslíte s tím, že se mají uskromňovat lékaři, sestry, záchranáři, policisté, zbytek státní a veřejné správy, vědci, pracovníci v kultuře. Těm všem totiž snižujete platy. Těm všem škrtáte a všem těmto vysvětlujete, že je to tak nutné a nezbytné.

Kdybyste byl aspoň, pane premiére, natolik statečný, že tady předstoupíte před tuto sněmovnu, ta čísla, kolik dostává od vás odměn paní Nagyová a další ve vašem okolí a další v okolí vašich ministrů, jste zveřejnil a řekl jste: Prostě je to tak! Jsou to pro mě lidé klíčoví, jsou to pro mě lidé nepostradatelní! A ano, nechť vědcům, učitelům, lékařům, sestrám, policistům, ostatním úředníkům, poslancům příjmy klesají, ale této skupině chci, aby příjmy stoupaly, protože bez nich se moje administrativa neobejde! Bral bych to jako férovější a čestnější, než aby se premiér naší země schovával za záda svého podřízeného šéfa Úřadu vlády, kterého si tam dosadil, a říkal: Já nic, já jsem jenom obyčejný premiér.

Takže prosím, pane premiére, abyste si zachoval jistou míru důstojnosti, která k úřadu premiéra patří, a taky se vzmužil. A přestal se schovávat jak za sukně paní Nagyové, tak za záda vašeho šéfa Úřadu vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se, prosím, někdo další do rozpravy? Bude reagovat pan premiér. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na rádobyvtipné vystoupení nebo závěr vystoupení pana poslance Ratha, přesně podle kategorizace, kterou tady přednesl pan předseda Stanjura před jistou dobou, jsem nejenom já konstatoval, že ani pan Dolejš se nezasmál. Takže to byla ta kategorie B.

Jsem také velice rád, že pan poslanec Rath tady přiznal, že vychází z anonymních údajů, z anonymů, a z nich dělá záležitost, která je používána k osobním útokům.

Já jsem také přiznal, pane poslanče, Rathe, že ano, administrativním pochybením jsem způsobil zpoždění odpovědi na tuto interpelaci. Za to jsem se omluvil, to dobře víte. Takže neustále omílat znovu a znovu tento fakt samozřejmě můžete, ale jednoznačně konstatuji ano, bylo to mé pochybení a za to pochybení jsem se omluvil již v písemné interpelaci.

Co se týče samotného merita věci, nemohu konstatovat nic jiného, než postupovat přísně v souladu se zákony České republiky a s její ústavou. Předseda vlády nemá a ani nemůže mít informace o výši platů a odměn jednotlivých zaměstnanců Úřadu vlády, protože to prostě takhle je! Úřad vlády je ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí vedoucí Úřadu vlády. Nikoliv předseda vlády. Všechny pracovněprávní záležitosti včetně mzdových výměrů, včetně udělování nadtarifních složek mzdy apod. určuje vedoucí Úřadu vlády a předseda vlády do toho nezasahuje. Nezasahuje. Mimochodem, vedoucí Úřadu vlády není jmenován předsedou vlády! To mě u vás jako u bývalého ministra překvapuje, že nevíte tuto základní informaci, že vedoucí Úřadu vlády je jmenován vládou České republiky, nikoli předsedou vlády.

Co se týče samotných údajů, ze sdělení vedoucího Úřadu vlády vyplývá, že údaje o výši platů a odměn jmenovitých zaměstnanců ve veřejné správě jsou osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona na ochranu osobních údajů a jejich poskytování je vázáno na souhlas každého zaměstnance. Zároveň se nejedná o údaje vypovídající o činnosti či funkčním zařazení zaměstnance, které by bylo možné poskytnout i bez souhlasu tohoto zaměstnance. Jedná se o § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného vám proto jako předseda vlády informace požadované v této písemné interpelaci prostě nemohu poskytnout, protože bych porušil zákon.

Pokud se jedná o pochybnosti, které jste tady projevil, o hospodárném nakládání s veřejnými prostředky na Úřadu vlády, tak si dovolím vás informovat, že ve srovnání s loňským rokem došlo v roce 2011 k celkové úspoře ve mzdových prostředcích o zhruba 21,5 mil. korun. To znamená, není pravda, že se na mzdách a odměnách plýtvá. 21,5 mil. korun se ušetřilo. A k úspoře v provozní oblasti o dalších 18 mil. korun. Celkově tedy Úřad vlády v letošním roce uspořil téměř 40 mil. korun v porovnání s loňským rokem, což je plně v souladu s úspornou strategií celé vlády, která se týká i státních orgánů a institucí.

Co se týče vlivu předsedy vlády na odměny konkrétních úředníků, tak pouze opět suše konstatuji fakta, že předseda vlády podepisuje odměny pouze vybraným vedoucím úřadů, které do funkce jmenuje vláda. Jedná se o vedoucího Úřadu vlády, předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví, předsedu Správy hmotných rezerv, předsedu Českého báňského úřadu, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, předsedu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ředitele Národního bezpečnostního úřadu, ředitele Bezpečnostní informační služby, generálního inspektora Drážní inspekce, ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu, ředitele Pozemkového fondu. Ano, těmto lidem určuji a podepisuji odměny. Nikomu jinému. Ani jednomu jedinému člověku navíc kromě zde vyjmenovaných úředníků. Takže tolik zákony České republiky.

Co se týče pomlouvačných denunciací, které jste tady vykřikoval v době mé nepřítomnosti na posledních interpelacích, a osobních útoků, které tady zazněly a které nehodlám nějakým způsobem komentovat, protože jsou skutečně pod moji úroveň a jsem přesvědčený, že pod úroveň každého slušného člověka, mohu pouze konstatovat, že paní vrchní ředitelka kabinetu předsedy vlády České republiky je poctivý, slušný a pracovitý člověk, pane poslanče Rathe. Vám ani nikomu jinému nic neudělala. Pracuje přesně v souladu s pracovněprávními předpisy, plní své povinnosti a na základě toho je i odměňována. Považuji za mimořádně nízké a lidsky zbabělé, jestliže tady v podobě těchto interpelací útočíte na člověka, který se nemůže bránit. Který se nejenže nemůže bránit tady, na tomto místě, ale který se dokonce nemůže bránit například ani u soudu, protože vy zneužíváte institutu poslanecké imunity, protože za slova vyřčená od tohoto pultíku nemůžete být ani z hlediska nactiutrhání a podobně popotahován kdekoliv jinde. Čili vaše chování, a musím říci speciálně chování vůči ženě, je mimořádně nízké a lidsky zbabělé a já k tomu nemám co dodat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP