(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Mám tušení, že ministr Kalousek se chce zase vrátit do minulosti. Prosím, dám mu slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Já jsem vám to avizoval, pane místopředsedo. Promiňte, mám dnes takovou reminiscenční. Když jsem připomínal vám rok 2005, teď v případě pana poslance Sobotky musím jít ještě do větší minulosti. On se tady rozhorloval nad tím, jak si nejmenší parlamentní strana klade větší nároky na parlamentní funkce. Já mu musím připomenout rok 2002.

Byl rok 2002, kdy si Unie svobody jako nejmenší parlamentní strana kladla nárok na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Nominovala tenkrát dr. Hanu Marvanovou. Ta dvakrát nebyla zvolena, neboť se s tím řada poslanců sociální demokracie nemohla smířit. A pak si vzpomínám na tehdejšího předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie pana Sobotku, an stojí před volební urnou a brutálně, nemilosrdně kontroluje volební lístky všem členům poslaneckého klubu sociální demokracie. A jen díky tomuto brutálnímu nátlaku se povedlo dr. Hanu Marvanovou, ono tenkrát protikorupční světlo nové české politiky, zvolit místopředsedkyní Poslanecké sněmovny.

To byl tenkrát váš přístup k naprosto nepřiměřenému požadavku nejmenší vládní strany, pane předsedo Sobotko. Proti tomu jsme my dneska superdemokrati. (Několik poslanců tleská.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka bude reagovat hned, tedy fakticky.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já se omlouvám, ale myslím si, že jsme se s panem ministrem financí Kalouskem úplně nepochopili. Já jsem tady zmiňoval to, že v minulosti tady byl respektován princip poměrného zastoupení, pokud šlo o vedení Poslanecké sněmovny. A ten princip byl v tuto chvíli narušen. Ale v roce 2002 přece všechny politické strany měly své zástupce ve vedení Poslanecké sněmovny, ty, které byly zvoleny do Poslanecké sněmovny, tak měly své zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny. A tento princip tehdy také podporovala jak sociální demokracie, tak ho podporovala Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, kterou zde zastupoval v Poslanecké sněmovně dnešní ministr financí. Čili KDU-ČSL tehdy také tento princip podporovala a také KDU-ČSL tím pádem měla šanci na to, aby měla zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny. Prostě respektovali jsme výsledky voleb.

Teď to dopadlo tak, že výsledky voleb nejsou respektovány, ve vedení Poslanecké sněmovny nejsou poměrně zastoupeny všechny politické strany a Věci veřejné díky tomu získaly výhodu, a nyní se snaží získat další výhody v rámci uspořádání v této Poslanecké sněmovně. Na to v tuto chvíli poukazuji. Tehdy jsme - v roce 2002 - respektovali to, aby všechny politické strany, včetně ODS, která tehdy byla v opozici, měly přiměřené zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jiří Paroubek je řádně přihlášený, ale Standa Křeček chtěl ještě fakticky s Davidem Rathem. (Reakce na přeřeknutí:) Jiří Kalousek - ano, svědomí sociální demokracie se mi připomnělo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Musím s politováním konstatovat, že panu ministru financí již docházejí vzpomínky na minulá léta, takže si je holt musí vymyslet. To, co tady říkal před chvílí, že před volební urnou stál pan kolega Sobotka a kontroloval volební lístky, je naprostá lež! Byl jsem v té době v Parlamentě a nic takového se nikdy u nás nestalo. (Potlesk v řadách sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě faktická Davida Ratha. Omlouvám se Jiřímu Paroubkovi, ale David Rath se ještě fakticky chtěl zapojit do té aktuální diskuse, jestli jsem to pochopil dobře.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já musím říci, že na panu ministru financí Kalouskovi obdivuji jednu věc, s jakou lehkostí kritizuje činy, na kterých se sám plně podílel. Je pravda, že on téměř jako inventář různých politických formací za posledních 20 let se podílel skoro na všem. Samozřejmě jeden čas za lidovce, teď zase za topku, takže pokaždé trošku za někoho jiného se podílel na vládnutí. Je zajímavé, že vždycky přijde a tady s takovou důrazností a vážností připomene třeba tentokrát situaci, kdy určitě sám jako člen tehdy vládní strany, vládní koalice a vládní strany jako dnes volil, nebo oni volili, předpokládám, že i on volil, svoji místopředsedkyni Poslanecké sněmovny. A teď se nad tím podivuje. Navíc ta paralela dost kulhá. Protože tady je přece debata o předsedovi bezpečnostního výboru, o nové funkci. O nové funkci, která je zbytečná, a o nové funkci v situaci, kdy vy jste kritizovali vznikající funkce a část své argumentace jste dokonce založili na tom, že ty funkce mají zanikat, že se má šetřit. A to už jste zapomněli?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a teď prosím pana poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já budu hovořit krátce. Přiznám se, že jsem hovořit nechtěl, kdyby poslanci nebo představitelé vládní koalice celou věc nechali plynout jaksi tiše. Protože si myslím, že u některých věcí, které jsou účelové, je lepší mlčet. Reminiscence pana ministra financí se mu dneska, nebo v tuto chvíli moc nepovedla. Myslím, že to dost kulhá.

Já chci hovořit zcela jasně a chci hovořit, nejen se vyjádřit hlasováním, protože málo platné, dnes se objeví, jakmile tady odhlasujeme celou záležitost, že Poslanecká sněmovna schválila zřízení dvou výborů namísto jednoho. A já nechci být spojován, jako člen této Sněmovny, s tím, že Poslanecká sněmovna schválila. Nepochybně to bude pravda, ale já chci nahlas vyjádřit svoje stanovisko: Ten návrh považuji za účelový a ve svých důsledcích nestoudný.

Já jsem tady několikrát v posledních letech citoval slova německého konzervativního kancléře Konrada Adenauera. Přiznám se, že jeho politické postupy mi často velmi imponovaly, byť je to člověk, který pochází z jiného myšlenkového tábora. On kdysi řekl: "Proč bych ještě dnes měl říkat hlouposti, které jsem říkal včera." To se někdy dá použít, ale v tomto případě si myslím, že použití takovéhoto pragmatického postupu prostě není možné.

Sinekura pro nominálního předsedu Věcí veřejných Radka Johna, myslím, z toho čouhá až příliš zřetelně. Proto v tuto chvíli nehlasujeme jenom o zřízení funkce jednoho zbytečného předsedy výboru, ale hlasujeme také o konkrétní osobě - neříkám záměrně osobnosti, protože pan bývalý ministr vnitra je politikem, který přivedl vnitro do neslýchaného rozkladu. A nevím, jakou má kvalifikaci k tomu, aby tady šéfoval jeden výbor, který osobně považuji za klíčový výbor, který se zabývá bezpečností, který se zabývá obranou. To jsou vždycky klíčové výbory a je nepsaným zvykem v parlamentech demokratických zemí, že tento výbor, který má pod kontrolou vnitro a policii, má ve svých rukou opozice. To myslím, že tady vůbec nezaznělo ani z vystoupení pana předkladatele, ani z vystoupení jednoho z nejvýznamnějších představitelů této vlády. Myslím, že pokud to bude tak, jak si myslíme, nebo jak já si myslím a koneckonců i někteří mí předřečníci a jak si myslí i část veřejnosti, že tato funkce bude nabídnuta v rámci koaličních handlů panu Johnovi, tak to není dobré z řady dalších důvodů, ale zejména z tohoto důvodu, je to věc politické kultury, je to samozřejmě věc demokracie, protože do konce volebního období máme dva a půl roku, a pokud nechceme zažívat na běžícím pásu takové věci, jako byla Kubiceho zpráva, tak je dobré, aby vláda byla kontrolována v těch klíčových oblastech, kde je to v demokratických zemích běžné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP