Stenografický zápis 32. schůze, 15. prosince 2011


(Jednání bylo zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik


141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Pavol Lukša
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Ivan Ohlídal


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Jaroslav Foldyna
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Foldyna
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Kubata
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


122. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 /sněmovní tisk 356/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec David Kádner
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Kádner


123. Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 a vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 /sněmovní tisk 427/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


124. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 437/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


118. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 306/

Poslanec Václav Mencl


119. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 467/

Poslanec Václav Mencl


120. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 /sněmovní tisk 465/

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Kubata
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Mencl
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.25 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Skopal


115. Návrh na potvrzení předsedů výborů

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


105. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


116. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Jan Vidím


143. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Poslanec Jan Vidím


107. Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Poslanec Jan Vidím


108. Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Jan Vidím


110. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


142. Ústní interpelace

Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Karel Černý
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Jaroslav Vandas
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jaroslav Vandas
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Klučka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Klučka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Miloslava Vostrá
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Ivana Levá
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Adam Rykala
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Klučka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím


143. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Poslanec Jan Vidím


110. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím


116. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Jan Vidím


108. Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Jan Vidím


107. Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


121. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010 /sněmovní tisk 468/

Poslanec Petr Skokan
Poslanec Zbyněk Stanjura


125. Informace o podpořeném financování za rok 2010 /sněmovní tisk 381/

Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavel Svoboda


126. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2010 /sněmovní tisk 382/

Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jan Bureš


130. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2011 /sněmovní tisk 472/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Zdeněk Bezecný


131. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2011 /sněmovní tisk 482/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslankyně Jana Černochová


132. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011 /sněmovní tisk 512/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslankyně Jana Černochová


133. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 /sněmovní tisk 502/

Poslankyně Hana Orgoníková


136. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2010 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 513/

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Igor Svoják
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Ivan Ohlídal


137. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 /sněmovní tisk 516/

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Svoboda


138. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2010 - září 2011 /sněmovní tisk 533/

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová


139. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová


140. Labská vodní cesta

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP