Stenografický zápis 32. schůze, 14. prosince 2011


(Jednání bylo zahájeno v 9.02 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


89. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Poslanec Viktor Paggio
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.47 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


82. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Bauer
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec David Rath
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Šlégr
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Suchánek


83. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014 /sněmovní tisk 499/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Václav Klučka


84. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014 /sněmovní tisk 504/

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec František Sivera
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Sivera


85. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2012 /sněmovní tisk 517/

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jan Babor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


86. Dotační programy zemědělství pro rok 2012 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 544/

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež


87. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012 /sněmovní tisk 546/

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Ladislav Skopal


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP