Stenografický zápis 32. schůze, 6. prosince 2011

(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Poslanec Milan Urban
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura


106. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Jan Vidím


111. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 11 ze dne 24. června 2010 k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec David Rath
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura


112. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 12 ze dne 24. června 2010 k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Vidím


2. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/3/ - vrácený prezidentem republiky

Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec David Šeich
Poslankyně Jana Suchá


3. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/3/ - vrácený prezidentem republiky

Poslankyně Jana Suchá


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/4/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Jaroslav Doubrava


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Staněk
Senátor Jiří Čunek
Poslanec Josef Novotný st.
Senátor Jiří Čunek
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 18.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.21 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/2/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Senátorka Marta Bayerová


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 335/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 347/3/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Husák
Senátor Karel Korytář


9. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony /sněmovní tisk 262/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Alexander Černý


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/5/ - zamítnutý Senátem

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jeroným Tejc
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Marta Semelová
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jan Vidím


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/2/ - zamítnutý Senátem

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Senátor Jiří Dienstbier
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo ve 20.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP