Stenografický zápis 31. schůze, 9. listopadu 2011

(Schůze zahájena v 18:40 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Gazdík


1. Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Svoboda


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Pavel Svoboda


3. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Josef Cogan
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení

Poslanec Josef Cogan
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila v 19.09 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP