(18.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Teď je k faktické - nebo je to řádná? - k faktické poznámce přihlášen pan ministr.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já myslím, že mi dvě minuty budou stačit. Zaznamenal jsem tady ze svého pohledu dvě dobré zprávy a jednu špatnou. První dobrá zpráva je, že předseda sociální demokracie tady potvrdil, že kdyby vládli, nebo až budou vládnout, tak budou též dělat parametrické změny průběžného systému týkající se věku odchodu do důchodu atd. To je naprosto zodpovědné a v tom si myslím, že je soulad.

Druhá dobrá zpráva byla, že to, co sociální demokracie bere jako přirozené, tj. systém penzijního připojištění, kde jsou soukromé správcovské společnosti, tak že potvrzuje, že to je ta cesta, kterou chtějí jít, že se nechtějí omezovat jenom na průběžný pilíř, ale že chtějí zachovat systém soukromých správcovských společností penzijního připojištění, které spravují vklady občanů.

Špatná zpráva je, že z mně nepochopitelného důvodu ve třetím pilíři je to přijatelné a podporovatelné, kdežto v systému penzijního spoření je to absolutně nepřijatelné a absolutně nepodporovatelné. Tomu nerozumím! Jediný rozdíl mezi 2. a 3. pilířem je totiž to, že ve 3. pilíři výdaje státu jsou trvalé, každoroční, nikdy nekončící, kdežto v druhém pilíři jsou pouze po dobu transformačního období. A to je také základní odpověď na otázku, proč to děláme, aby náklady státu byly pouze po určité přechodné období.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. Vystoupí ještě pan premiér. Prosím, pane premiére,

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady rád vyjasnil tvrzení pana předsedy Sobotky, který několikrát z tohoto místa i v médiích jednoznačně definoval postup sociální demokracie jako obstrukci, aby teď najednou začal říkat, že se má vést věcná diskuse. To skutečně je v rozporu, pane předsedo, protože podstatou obstrukce není vedení věcné diskuse, podstatou obstrukce je snaha zabránit nebo pozastavit nebo zdržet přijímání dané legislativy nebo určitého rozhodnutí. Takže prosím - já chápu, máme za sebou mnoho probděných nocí -, ujasněte si, zda chcete vést věcnou diskusi, anebo zda tady vedete obstrukci. Doposud jste tvrdili jednoznačně, že děláte obstrukci a že ji děláte v zájmu této země. Jenom připomenu, že potom z toho jednoznačně také vychází, že kdyby to mělo být dovedeno do důsledků, tak pokud si vezmeme jako prototyp právě projednávání stavebního spoření s více než 35 hodinami a vynásobíme to počtem dalších 15 bodů, že se skutečně dostáváme při stejném tempu a při desetihodinovém standardním jednacím dnu na 9 týdnů projednávání návrhů, které byly zamítnuty Senátem, to znamená, kdy již tady není možné podávat návrhy, kdy není možné hlasovat o změnách, kdy pouze Poslanecká sněmovna potvrzuje své stanovisko, případně nepotvrzuje, nemá-li tedy kvalifikovanou většinu, nadpoloviční většinu všech poslanců a poslankyň. To za prvé. Takže opět, vaše tvrzení se opravdu nezakládala na pravdě.

Mě tady velmi zaujala diskuse nad důchodovými systémy. Nechci ji tady meritorně rozvíjet, protože o skutečně věcnou diskusi zcela zjevně tady opozici nejde, nicméně zaujalo mě z úst několika sociálně demokratických poslanců volání po švédském důchodovém systému. Tady bych chtěl poukázat na dvě záležitosti.

Záležitost první. Právě švédský důchodový systém mj. zavádí možnost opt-outu, to znamená možnost vyvedení dvou procentních bodů s přiložením dalších 2 % ze svých vlastních prostředků. Pokud to čirou náhodou někomu něco připomíná, to znamená systém, který prosazuje tato vládní koalice, tak mu to připomíná právem, protože my jsme se opravdu tímto švédským sociálně demokratickým systémem - sociálně demokratickým systémem, protože ve Švédsku ho prosadila sociálně demokratická vláda, nikoliv středopravicová vláda Moderatu - nechali velmi inspirovat. To za prvé.

Za druhé, toto volání je velmi zajímavé a říkal to tady pan poslanec Seďa, který volal po systému švédských individuálních důchodových účtů. To je pro mě novinka. Je dobře, že to tady zaznělo. Pak je nezbytné také sdělit voličům v ČR, že zavedení tohoto systému znamená u dvou třetin české populace, která má podprůměrné příjmy, poměrně razantní snížení výměry důchodu proti stávajícímu systému. Chce-li tedy sociální demokracie zavádět tento švédský systém individuálních důchodových účtů, je dobře, že to řekla a že to tady zaznělo, ale pak je třeba také dodat to B, že to znamená u většiny nově vyměřovaných důchodů poměrně razantní snížení vyměřovaného důchodu, a je to tedy velmi pozoruhodné.

Za další. Bylo tady mluveno o tom, že přece nikdo nechce nic jiného, než založit systém na průběžném systému. Ano, i nadále po plném zavedení opt-outu bude zdrcující většina finančních prostředků, více než 90 %, zhruba 95 % dokonce, nadále protékat průběžným důchodovým systémem. Znamená to také ale, že pokud někdo volá, že chce pouze zvýšit podíl na HDP ve prospěch průběžného systému, tak to tady musím připomenout, že například právě v těchto dnech, v těchto hodinách a v těchto minutách je řešena krizová situace například Itálie, která dává 14 % svého HDP na důchodový systém, a výsledkem je, že do Itálie pojedou rozpočtoví komisaři z Mezinárodního měnového fondu, aby monitorovali tuto situaci a přiměli italskou politickou reprezentaci k důchodové reformě, která zastaví tento nárůst podílu důchodového systému na hrubém domácím produktu. A my se tady tváříme, že vlastně o nic nejde, vždyť my to chceme zvednout jenom na průměr EU.

Ano, my dáváme průběžným systémem zhruba 9 % HDP na důchody. Jestliže někdo říká, že to chce zvednout na 14 % HDP, tak to znamená - vážený pane předsedo Sobotko - zvýšit výdaje na důchody o 220 miliard korun! Jinými slovy, poškrtat v dalších částech státního rozpočtu 220 mld. korun! A připomínám, že výdaje státního rozpočtu na příští rok jsou 1 200 miliard. Kde těch 200 miliard vezmete? Co to tady zase lidem věšíte za bulíky na nos? Zase tady žonglujete s čísly, aniž vůbec domyslíte důsledky, které tato konkrétní čísla mají! To znamená sebrat ze státního rozpočtu dalších 200 mld. korun. A tvrdíte, že je to jenom tak, že se to prostě udělá velice jednoduše, že vy nechcete jít přes průměr EU, jenom na její průměr, a bude to stát jenom 220 mld. korun, to znamená téměř více než 1/6 státního rozpočtu! Je to prostě neuvěřitelné, co vy dokážete z tohoto místa smotat za čísla a dát je do naprosto bizarních souvislostí!

Takže já bych velmi doporučoval, abychom se v debatě o důchodové reformě skutečně drželi ratia. Není pravda, že průběžný systém je stoprocentně bezpečný. Dnes a denně se přesvědčují penzisté v Řecku, v Portugalsku, ve Španělsku, v Itálii a v dalších zemích, že průběžný důchodový systém není o nic více a o nic méně bezpečný než fondový systém, prostě proto, že je náchylný na rozhodování politické reprezentace, je náchylný na momentální rozpočtovou situaci daných zemí a i v průběžném důchodovém systému se krátí důchody, krátí se penze, krátí se vyměřovací základy apod. Takže nelžeme lidem, že jsou tady dva důchodové systémy: jeden stoprocentně bezpečný státní a potom stoprocentně nebezpečný fondový! Není tomu tak! Oba dva jsou ohroženy, a v případě finanční nestability je dokonce ten průběžný systém ohrožen neméně než systém fondový. Takže opět tady věšíte bulíky občanům na nos a je to neseriózní chování! Debata o důchodové reformě vyžaduje skutečně konkrétní čísla, konkrétní fakta, konkrétní znalosti, a ne pouze mýty! (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen nejprve pan poslanec Robin Böhnish, poté pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Dobrý večer. Já jenom koukám, že tu není kolega Seďa, a pan premiér přece jen posunul to jeho vystoupení trochu jiným směrem. Kolega Seďa tu upozorňoval pana kolegu Doktora na to, že Vladimír Špidla tu nahlas přemítal o švédském důchodovém systému, o fiktivních individuálních účtech. Nicméně tuto myšlenku mu rozprášila jeho vlastní komise, kterou Vladimir Špidla tehdy ustanovil, tedy tento systém nebyl plánem sociální demokracie. To byl jaksi plán Vladimíra Špidly, který nakonec nebyl realizován. To znamená, není to tak, že by sociální demokracie a kolega Seďa se dnes přimykali ke švédskému důchodovému modelu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP