(10.50 hodin)
(pokračuje Drábek)

Také bych chtěl upozornit na to, že v rámci naplňování protikorupční strategie dnes už řada ministerstev, troufám si říct, že většina, velmi transparentně zveřejňuje všechna výběrová řízení a jejich průběh na webových stránkách. A také na to není potřeba nějaký složitý legislativní proces. Dělají to i některá města, jako například Semily nebo Česká Lípa. Chtěl bych vyzvat poslance sociální demokracie, aby apelovali na své hejtmany a svoje starosty, aby také dobrovolně bez jakýchkoliv problémů s potřebným přijímáním legislativy podstoupili úplně stejný proces a chovali se ve využívání veřejných prostředků transparentně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já jenom že si myslím, že bych mohl doložit tady skutečně, že transparentně plníte své závazky vůči panu Bakalovi ve výkonu své vládní funkce. Dokonce jste to dohnali až tak daleko, že jste si jeho jednoho z klíčových mužů, pana Teličku, vzali dvakrát jako poradce na svá ministerstva, což je samozřejmě střet zájmů jako Brno. Jestliže někdo, kdo je jednak ve vedení společnosti NWR, zároveň podle mého názoru jako člen dozorčí rady společnosti RPG Byty, je to člověk, který je ve vysokých funkcích ve firmách pana Bakaly, a vy ho jmenujete dvakrát jako poradce ministerstev. Je to, tuším, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy. Opravdu výborně plníte ty své závazky, které těmi sponzorskými prostředky jste si vytvořili. A tohle bych mohl rozebírat, kde si myslím, že skutečně pracujete vzorně podle těch, kdo vás platí.

A teď k tomu, co tady řekl pan Alexandr Vondra. On řekl v úvodu, že jsem neměl přesné informace. Připadá mi kuriózní, že to, co tady řekl, bylo stoprocentně nepřesnější než cokoliv, co jsem tady uvedl já. A víte, jak se pracuje s informacemi? To byla taková dobrá škola. Řekne se: Celá akce začala v roce 2004. To je pořád to samé. Zase v tom jedou sociální demokraté. (Premiér z místa: Samozřejmě.) Tak - ano, pan premiér říká samozřejmě. No, podívejme se na to přesně, pane premiére, jak tahle sociálně demokratická lumpárna vypadá ve skutečnosti.

Tak v roce 2004 to bylo ministerstvo Karla Kühnla, které zahájilo akci s 240 lůžky a 200 parkovacími místy na úrovni 440 milionů. Chápete? To je něco výrazně ještě jiného než to, co se z toho podařilo udělat v roce 2009, kdy celá - mezitím to stouplo na 1,4 miliardy a tam došlo ke zvýšení v průběhu roku 2009. To je opravdu fantastické zvýšení, z 1,4 na 6,4 miliardy pro ubytovnu! Máme v Porubě jeden komplex postavený za dvě miliardy, tak si dovedu představit, co to asi tak investičně představuje. Za 6,4 miliardy ubytovna pro vojáky, s bazénem a dalšími věcmi, když vedle stál hotel československé armády. Jak se potom zjistilo, je to zbytečné, protože tam stál vedle hotel. Ale tady se připravila akce, to je pravděpodobně jeden z nejgigantičtějších tunelů, který tady byl připravován.

A rozumíte? Ještě jednou. To byla sociálně demokratická akce. Co tam bylo sociálně demokratického? Kromě toho. Máte pravdu, začalo to za vlády Grosse, ale ta vzala na vědomí projekt předložený Karlem Kühnlem na úrovni 440 milionů. Ten grandiózní tunel se z toho stal za vlády Mirka Topolánka a vyvrcholil právě tím, že se vyřadili všichni uchazeči z takové pofidérní soutěže, až zůstala jenom Prague Military Hospital Concession a tam ta v roce 2009 provedla to rozšíření z 1,4 miliardy. To už tady sociální demokracie, přátelé, dávno nebyla, když k tomuto geniálnímu pětinásobnému zvýšení došlo! To prostě už byla práce, u které sociální demokracie nijak neparticipovala.

Ale zajímavé je, že Alexandr Vondra si neodpustí říci, že to celé samozřejmě začalo lumpárnou v roce 2004. To je naprosto nedoložené, naprosto to neodpovídá faktům! A není vůbec jasné, jak tento projekt, který byl samozřejmě zlomkový v té době, kdy byl předkládán, co má společného s tím, co se odehrálo za pět let v roce 2009.

Takhle vy říkáte, pane Vondro, že tohle jsou ty přesné informace? Ne, to je jenom pokračování té strategie, kterou jste zvolili pro tento den. U všech akcí najdeme nějaký způsob, jak to začalo už v roce 2004. To, co my jsme z toho potom udělali, to není podstatné. Důležité je, že někdo se o tom zmínil už v roce 2004.

Já si myslím, že to, co se odehrálo a co bylo klíčové, bylo skutečně to, když do toho vstoupila Prague Military Hospital Concession, což je tedy společnost, kterou - opakuji - nevíme v podstatě, co to je. Je to společnost, kde se na konci vlastnického řetězce dostaneme k akciím na doručitele, takže nevíme vůbec nic! Jenom známe ty dva bílé koně, kteří se uvádějí stejně jako u společnosti Open card apod., ale co zatím je, to můžeme jenom tušit. Takže tuhle mechaniku jste skutečně vyvinuli až vy.

A mně připadá také, že Alexandr Vondra, když sliboval přesné informace, tak neřekl nic nového k tomu, co je zásadní a co se týká jeho. Totiž on tady říká, že si stojí za tím, že těch 143 milionů té anonymní firmě vyplatil. To je asi všechno, co řekl. Věcně. Rozumíte? Důvod nějaký neřekl, jenom že si za tím stojí. To je zhruba podobné, jako když tady Alexandr Vondra řekl při kauze ProMoPro, že vyvodí politickou odpovědnost. Těžko si představit, co tím vlastně myslel. Tady teď stejně mlhavě víme, že si za tím stojí. Nicméně já proti tomu řeknu akorát toto: Nemocnice mohla sama podle dohodnutých podmínek smlouvy zrušit do tří měsíců tu smlouvu, do tří měsíců od nabytí právní platnosti. Ale smlouva, vážení kolegové, platnosti nenabyla. Takže ta smlouva nebyla ve fázi, kdy by ji někdo musel vypovídat, protože Ministerstvo financí s odvoláním na zákon o státním majetku řeklo, že není možné, aby soukromá firma 25 let provozovala státní hotel na pozemku nemocnice, tak jak smlouva předpokládala. Takže ona nikdy ta smlouva nenabyla právní moci! To znamená, ta výpověď, o které on mluví, podle názoru NKÚ nebyla vůbec nutná a ten pro ni nenašel žádné důvody. To vyplacení 143 milionů podle NKÚ - nejsou žádné relevantní důvody. Ty důvody tady by nám měl sdělit Alexandr Vondra. A ten nám místo toho pouze řekl, že si za tím stojí! To je tak veškerá bohatost informací, kterých se nám dostalo!

Mně to připadá, že tento typ debaty o tom, proč se tady rozdávají stamiliony anonymním firmám, nás samozřejmě nikam daleko nedovede. A pokud se o tom máme bavit důkladněji, tak bude zřejmě nutné schválit pořad té schůze. Jestliže pan Alexandr Vondra to tedy načal a jestli je tedy ochoten se o tom bavit, tak ho žádám, aby hlasoval pro to, aby tato schůze mohla začít a abychom si ujasnili, jaké ty důvody byly! Aby mohl rozvést to, co tady naznačil, protože v tom jsme se nedozvěděli vůbec nic! Jestli pan ministr vystoupil pro to, aby to nevypadalo, že mlčí, tak mezi tím, co řekl, a mlčením nevidím žádný rozdíl! (Přednes byl vzrušený.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní nemám už nikoho. Pan premiér se ještě hlásí o slovo. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já se nedivím panu místopředsedovi Zaorálkovi, že tady poměrně vztekle reaguje na to, když se poukáže, kolik záležitostí kritizovaných sociální demokracií má počátky v rozhodování sociálních demokratů. To je samozřejmě věc, která se jim nehodí, která se jim nelíbí. Já tomu z politického i lidského hlediska rozumím a z tohohle pohledu se jim skutečně vůbec nedivím.

Ale konstatování, že místopředseda sociální demokracie tady plamenně kritizuje sanaci ekologických škod v ostravských Fifejdách, prováděnou firmou Geosan, není možné, není možné jenom tak odbýt bez toho, abychom si řekli, kdo podepsal takhle nemožnou smlouvu. Takhle hloupě udělanou. S firmou, kterou tady pan Zaorálek kritizoval. Že to bylo podepsáno a zodpovědnost nese - protože za sanaci ekologických škod odpovídá Ministerstvo financí, tuto smlouvu podepsalo Ministerstvo financí - zodpovědnost jednoznačně nese tehdejší ministr financí - a ten se jmenuje Bohuslav Sobotka! Nade vši pochybnost takto to prostě je z kompetenčního zákona a je to jednoznačné.

Zrovna tak je-li tady kritizován postup v kauze OKD Byty. Jak je možné, jak je možné, že někdo podepíše smlouvu, kde je majetek bytů v hodnotě 6,5 miliardy korun a nepostupování podle smlouvy je sankcionováno částkou 80 milionů korun? Jak toto mohl někdo podepsat? Že za porušení smlouvy u majetku za 6,5 miliardy korun je sankce 80 milionů korun? Byl nepozorný, byl hloupý, byl zkorumpovaný, nebo tam je nějaká čtvrtá možnost? Prostě byla to chyba! Ministerstvo financí pod vedením Bohuslava Sobotky udělalo hrubou, fatální chybu. To, jestli ji později zopakovali úředníci, o kterých mluvil pan místopředseda Zaorálek, to je třeba prověřit. Tam já mám úplně stejný názor. Nevylučuji dokonce, že jsou tam i ty motivy, které pan Zaorálek naznačoval. Ale počátek je v tom, že si vůbec mohla smluvní strana dovolit vypovědět smlouvu se státem, když je tam směšná sankce! No bodejť by to neudělali, když do smlouvy někdo vložil naprosto směšnou ekonomicky bezvýznamnou sankci! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP