(14.30 hodin)
(pokračuje Krátký)

Podporovat investice do udržitelné energetiky a za nejefektivnější a nejprospěšnější považuje zaměření na energetiku místní. Financovat projekty, které mají rychlý, měřitelný a významný dopad na oživení hospodářství, energetickou bezpečnost a snížení emisí uhlíku. Zvážit zeměpisnou vyváženost projektů. Na tyto projekty budou poskytovány i finanční prostředky z Evropské unie ve výši přibližně 146 milionů eur.

Pokud se domníváte, že cíl naší státní energetické koncepce, která byla představena-nepředstavena v minulém týdnu, výstavba 10 nových atomových elektráren s podílem více než 80 % výroby elektřiny je v souladu s cíli strategie Evropy 2020, tak mě podporovat nemusíte.

Pokud chcete podpořit hospodářský růst, snížit nezaměstnanost, dát příležitost venkovskému regionu, zabránit retroaktivním krokům, vytvořit stabilní, předvídatelné, čitelné investiční prostředí, pak dovolte ještě jednu seriózní debatu o zákonu a jeho pozměňovacích návrzích, o kterých nebyl prostor seriózně a na odborné úrovni diskutovat. Nejde mně o vyřazení tohoto bodu doslova a do písmene, jde mně o to, přeřadit na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Výbor životního prostředí se tímto materiálem zabýval podruhé. Materiály dostal dneska v noci s vyjádřením Ministerstva průmyslu a obchodu. Já se nedomnívám, že tak závažný materiál jsme schopni projednat během opravdu několika pár minut.

Dovoluji si ještě pro ilustraci přečíst pár čísel, co nás stojí a co mohou nabídnout démonizované obnovitelné zdroje energie, na příkladu cíleně pěstované biomasy nebo dendromasy. Pokud výkupní cena elektřiny z cílené pěstované biomasy je 4,58, pak se může stát, že může výrobce nabídnout teplo z takovéhoto zdroje zhruba za 300 korun gigajoulů. To je věc, která zajímá mnoho firem a jsou schopny přesunout své výroby nebo vytvořit nové výroby.

Co dále nabízí. 45 haléřů za každou kilowatthodinu, kterou tímto způsobem vyrobíme snížením dotací do zemědělství. Vliv na zaměstnanost 37 haléřů, zřízení pracovního místa 25 haléřů, ztráty v síti 20 haléřů, produkce CO2 60 haléřů. Pokud jde o regionální přidanou hodnotu, 2,60 na každou kilowatthodinu a regionální HDP 0,52 koruny.

Já bych rád, kdybychom uměli v takovém regionu, jako je Šluknovsko, moje Jesenicko a mnohým dalším nabídnout něco více než pár hodin - jak to říct? - nucených prací, ale veřejně prospěšných prací, nabídnout jim něco jiného než policejní ochranu. Nabídnout jim šanci znovu se zapojit do hospodářského rozvoje naší republiky. Tento zákon je schopný to umožnit, ale tento zákon, tak jak je připraven, je prostě schopen to totálně zabít. Můžeme potom posílat další hordy policajtů, ale práci těm lidem nedáme.

Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní prosím pana poslance Jana Husáka.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, navážu hned na vystoupení pana kolegy Krátkého a chci navrhnout alternativu, kterou můžeme tak složitou materii, jak je tisk 369, projednat v kratším termínu, než by vyplynulo z jeho návrhu.

To znamená, jeho návrh zněl - vyřadit z této schůze. Já chci navrhnout, aby tento bod, bod číslo 19, sněmovní tisk 369, byl zařazen jako první bod na tento pátek do druhého čtení, a tím vytvoříme prostor na to, abychom tuto materii včetně pozměňovacích návrhů mohli řádně projednat a zařadit ji na další sněmovní schůzi do třetího čtení. To je první návrh, který předkládám a žádám o jeho podporu. Jinak toto zařazení vyplynulo z koaliční dohody koaličních partnerů.

Další bod, který vyžaduje pozornost a je třeba ho projednat v tomto týdnu co nejdříve, to je bod 18, sněmovní tisk 347, zákon o elektronických komunikacích. Žádám vás o podpoření návrhu, aby tento bod byl zařazen jako první bod středečního programu, to je zítra, po obědě, po odpolední přestávce, abychom tento tisk mohli, pokud se podaří schválit zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, projednat i ve třetím čtení.

Tento zákon obsahuje kromě jiného stanovení legislativních pravidel pro aukce volného vysílacího spektra po analogovém vysílání televize. Je to jeden ze stěžejních bodů, samozřejmě mimo těch dalších, které jsou předmětem tohoto sněmovního tisku. Žádám o jeho podporu i této změny. Ještě jednou opakuji: bod číslo 18, sněmovní tisk 347 na středu první bod po polední přestávce. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Petra Gazdíka. Poté pan kolega Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, dovoluji si svým návrhem potěšit všechny pracovité poslankyně a poslance. Jménem tří poslaneckých klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna dnes jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. , po 21. hodině, případně i zítra po půlnoci. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Stanjura má nyní slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Navrhuji vyřadit z pořadu schůze bod 69, sněmovní tisk 359, vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Byl to, pane poslanče, bod 69? 69. Děkuji.

Zeptám se, jestli ještě někdo se hlásí s pozměňovacím? Pan kolega Bublan. Prosím.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně. Já si dovolím také navrhnout vyřadit jeden bod z této schůze a je to bod 129, je to zpráva o migraci za rok 2010, sněmovní tisk 437. Důvod je, že tuto zprávu výbor pro obranu a bezpečnost zatím neprojednal. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Krátký ještě.

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vyjádřit k návrhu pana kolegy Gazdíka a i k předcházejícím návrhům z minulých poslaneckých schůzí.

Já bych vás chtěl poprosit, kolegové z koalice, nechte ty noční hodiny těm dvoum nejstarším řemeslům a dejte pokoj s temato věcma. Mám připomnět, který ty řemesla jsou? Kdo dělá v noci? Kurvy a zloději! (Ohlas v sále. Předsedající: Pane poslanče...) Já se ani mezi jedno nepočítám! Tak pro boha věčnýho, dejte pokoj a dělejme řádně, tak jak to patří, a ne v noci!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, já vás volám k pořádku a žádám všechny, aby nezneužívali toho, že se hlásí ve chvíli, kdy mohou padat pouze návrhy k pořadu schůze, s podobnými poznámkami. Víte dobře, protože tady nejste poprvé, první volební období, že rozprava k těmto bodům se nevede, a prosím, abyste to respektovali.

Pan premiér žádá o slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci teď komentovat tento neuvěřitelně hulvátský výrok, který tady zazněl od poslance, kterému se prostě nechce pracovat. (Ohlas.) To je jeho právo, si toto myslet, ale já musím říci, že za dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně, od tohoto řečnického pultu takové hulvátství ještě nezaznělo. Je to hulvátství především proto, že by pan poslanec, který reprezentuje politickou stranu, která se tak ohání zaměstnanci a lidmi, měl vědět, že v této zemi jsou statisíce - statisíce lidí, kteří pracují večer a v noci, ve směnných provozech, v nemocnicích, továrnách, dopravě, na železnici a podobně. Pan poslanec tyto lidi označil za - a já ta slova po něm nebudu opakovat -, ale vypovídá to o panu poslanci i o politické straně, kterou reprezentuje! (Potlesk ze strany koaličních poslanců.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP