Stenografický zápis 21. schůze, 6. září 2011


(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/6/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Pavel Drobil
Poslankyně Kateřina Konečná


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 325/4/ - zamítnutý Senátem

Senátor Jan Žaloudík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslankyně Soňa Marková


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 27/4/ - vrácený Senátem

Senátor Tomáš Töpfer
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Skokan


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 138/4/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Josef Novotný st.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vít Bárta


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Vít Bárta
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno v 16.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.20 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Senátor Jiří Dienstbier
Poslanec Jan Bureš
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Jana Suchá
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Pavel Bém
Senátor Jiří Dienstbier
Poslanec Pavel Staněk


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 275/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Kaslová


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Oliva
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Oliva
Senátor Josef Řihák
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Walter Bartoš


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 319/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Senátor Miloš Vystrčil


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 327/3/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Senátor Jiří Bis


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Křeček


14. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/3/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Petr Bendl
Senátor Karel Korytář
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Jiří Koskuba
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze ukončena v 19.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP