(Schůze pokračovala ve 14.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na odpoledním zasedání. Ráda vám připomenu, že se vracíme zpátky k řádné 19. schůzi.

Omluvenky se mi zde nashromáždily. Ještě další troje bych ráda přečetla. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá ministr financí Miroslav Kalousek a dále zde mám omluvu pana poslance Jiřího Skalického z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů. Další omluva je z dnešního dne od 15 hodin od pana poslance Škárky a ze zítřejšího celého jednacího dne z osobních důvodů.

 

Paní a pánové, budeme pokračovat bodem číslo 114, kterým jsou

114.
Ústní interpelace

určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. My jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců. Nyní budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 hodin do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.

Nyní dávám slovo poslanci Bohuslavu Sobotkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Nečase, a prosím, aby se připravil pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké odpoledne. Pane premiére, nedávno proti reformám vaší vlády na Václavském náměstí demonstrovalo 40 tisíc občanů, dnes stojí vlaky, stojí metro, byla omezena doprava MHD v řadě velkých měst, stávkují odbory v dopravě proti reformám, které prosazuje vaše vláda. Je evidentní, že sociální dialog byl narušen, tripartita neplní svoji funkci. Vy sám jste se přiznal k tomu, že vám předseda nejsilnější odborové centrály už ani nebere telefon. Já myslím, že je jasné, že vaše vláda v této oblasti selhala. V naší zemi nebylo zvykem, že by tady téměř každý měsíc byla velká demonstrace proti politice vlády. V naší zemi nebylo zvykem, aby tady tři tisíce lidí s těžkým zdravotním postižením přijely před Ministerstvo práce, aby vyjádřili nesouhlas s tím, co pro ně vaše vláda připravuje.

Chtěl bych se zeptat, zda jste se už nad tím zamyslel, zda jste si přiznal, že vaše vláda zřejmě v něčem za ten rok svého působení udělala chybu. Chci se zeptat, co konkrétně se změní. Chci se zeptat, zda stáhnete návrhy reformních zákonů z Poslanecké sněmovny, a chci se zeptat, zda obnovíte dialog se zaměstnanci, s jejich zástupci na půdě tripartity. A především, jestli je vaše vláda vůbec připravena vzít v úvahu připomínky, které zasílají odborníci, které zasílají odbory, které zasílá opozice k vašim návrhům reforem. Protože bez toho, aniž by vláda akceptovala tyto připomínky, tak je takový dialog pouze formální a dříve nebo později přestane jeho účastníky bavit, protože nepřináší vůbec žádné výsledky. Přesně k tomu došlo na půdě tripartity. Myslím si, že jako premiér máte odpovědnost také za udržení sociálního smíru, a chci se vás nyní zeptat, co pro to hodláte učinit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má nyní předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je standardní součástí evropské politické kultury, že při projednávání zásadních vládních, ať už exekutivních, nebo legislativních kroků, jsou konzultováni sociální partneři. V celé řadě členských zemí Evropské unie je tento mechanismus zavedený skutečně velmi důsledně. Na druhé straně pracujeme také v trošku odlišných podmínkách, protože když se například podíváme, kdo reprezentuje na půdě tripartity ekonomicky aktivní osoby, to znamená, kdo reprezentuje zaměstnance, případně osoby samostatně výdělečně činné, tak zjistíme, že jejich zástupci v Radě hospodářské a sociální dohody nejsou reprezentativními zástupci těchto skupin. Za prvé se jednoznačně ukazuje, že například odborové svazy v České republice reprezentují všeho všudy zhruba 15 % všech zaměstnanců v této zemi. Chci připomenout, že v této zemi jsou zhruba čtyři miliony zaměstnanců, takže to není reprezentativní organizace, která by reprezentovala všechny zaměstnance. Legitimně reprezentuje zástupce těchto odborových svazů a já to takto respektuji.

Zrovna tak ale, abych byl úplně férový, ani na straně zaměstnavatelů není u nás naprosto reprezentativní organizace, protože ani například Svaz průmyslu a dopravy ani zdaleka nereprezentuje všechny zaměstnavatele, především ty menší, ani další přidružené zaměstnavatelské svazy, ať již Konfederace zaměstnavatelských svazů, nebo Unie zaměstnavatelských svazů. Další velice silná organizace, která má v sobě zahrnuto velké množství zaměstnavatelů, jako je Hospodářská komora, není součástí tripartity. Čili v tomto jsme trošku v jiném postavení než například skandinávské země, kde dodnes pokrytí odborovým členstvím u zaměstnanců se pohybuje někde mezi 50 a 70 %.

Nicméně bez ohledu na tyto výhrady vůči reprezentativnosti těchto organizací považuji sociální dialog s nimi za důležitou součást práce. Právě proto se pravidelně schází tripartita. Je-li nezbytné, schází se i mimořádně.

A já tady musím říci, že není vinou vládní strany, není to vládní strana, která by kdy odešla z jednání tripartity. Musím také férově dodat, že ani strana zaměstnavatelů nikdy jednání tripartity neopustila. Naopak například v těchto dnech to byla právě strana zaměstnavatelů, která požádala o svolání mimořádného jednání tripartity, a já jsem této žádosti vyhověl.

Takže určitě má tento sociální dialog svůj smysl. Chci ale zdůraznit jednu věc. My jsme demokratický stát založený na parlamentní zastupitelské demokracii. Nejsme korporatistický stát. To znamená orgánem, který rozhoduje, který má příslušnou pravomoc a nese příslušnou odpovědnost, je Parlament České republiky a vláda České republiky podle ústavy. Tripartita nemůže a nesmí suplovat tyto orgány, nemůže a nesmí je nahrazovat, nemůže a nesmí nějakým způsobem být nadřazena nad ně jako někdo, kdo má nějaké právo veta nebo právo obcházet standardní parlamentní demokratické procedury. Čili je to velmi užitečný zdroj zpětné vazby, je to nezbytná platforma sociálního dialogu, je to důležitý konzultační orgán, ale nesmí mít ambice kterékoliv straně toho trojúhelníku v rámci tripartity nahrazovat standardní demokratické mechanismy, standardní demokratické procedury státu založeného na zastupitelské demokracii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP