Stenografický zápis 19. schůze, 10. června 2011


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím


103. Návrh na volbu členů Rady České televize

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Dana Filipi


4. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jan Klán
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Husák
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec František Bublan
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Petr Hulinský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec František Bublan
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vidím


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Vít Bárta
Poslanec David Rath
Poslanec Vít Bárta
Poslanec David Rath
Poslanec Vít Bárta
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Lenka Andrýsová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


26. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - druhé čtení

Senátor Jan Hajda
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Jiří Papež


54. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení

Senátor Vítězslav Jonáš
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec František Bublan
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jiří Šulc
Senátor Vítězslav Jonáš
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 13.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP