(14.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Předseda vlády ohlašuje za svůj největší úspěch tohoto koaličního kompromisu odchod ministra Víta Bárty z vlády. Ministr Vít Bárta ale tvrdí, že se do vlády už za několik měsíců vrátí, a to potvrzují i další představitelé strany Věci veřejné. Další důkaz opravdu udržitelné koaliční shody. Co si o tom máme myslet? Odešel tedy ministr Bárta, nebo vlastně z vlády nikdy neodešel?

Pro místopředsedu vlády Radka Johna zřídila vláda rozpočtové odpovědnosti ministerskou trafiku, která nemá žádné pravomoci ani odpovědnost, jen plat místopředsedy vlády. V situaci, kdy vláda snižuje platy zaměstnanců veřejného sektoru, tady zřizuje zcela zbytečnou instituci. Myslím si, že ministr John se dostal do pozice zcela zbytečného ministra, zejména pokud si uvědomíme, že trafiky se za Rakouska-Uherska přidělovaly alespoň za zásluhy o stát. Na žádnou zásluhu ministra Johna si ale nemohu vzpomenout. Jemu svěřené Ministerstvo vnitra přivedl k naprostému rozkladu.

Navržený ministr vnitra Jan Kubice se těsně před volbami v roce 2006 podílel spolu s poslanci ODS na snaze o manipulaci veřejného mínění prostřednictvím tzv. Zprávy o prorůstání organizovaného zločinu do veřejné správy. Tato zpráva se později po ročním prověřování ze strany policie a státního zastupitelství ukázala jako zcela nepodložená, její tvrzení se neprokázala. Osoba ministra Kubiceho proto v žádném případě nemůže být zárukou nestrannosti a zákonnosti vedení Ministerstva vnitra.

Členem vlády zůstává pan Alexandr Vondra, jehož odchod požaduje nejen opozice, ale také řada koaličních představitelů v souvislosti se skandálem ProMoPro.

Koaliční kompromis neřeší příčiny vládní krize. Pokračování problémů, které jsme zažívali v minulých týdnech, se dá očekávat. Pro sociální demokracii tímto kompromisem nezmizel žádný důvod pro hlasování o nedůvěře vládě. Platí, že po této personální rekonstrukci máme pro vyjádření nedůvěry vládě ještě více argumentů, než jsme měli předtím.

Sociální demokracie usiluje o to, aby lidé měli možnost situaci v naší zemi změnit, aby lidé mohli ovlivnit další politický vývoj. Pouze nové volby mohou podle našeho názoru zastavit proces privatizace politiky, který ohrožuje demokratický právní stát. Pouze nové volby mohou podle našeho názoru přinést sociálně únosné reformy. Pouze nové volby mohou nastartovat obrat k lepší politické kultuře v naší zemi.

Jsme přesvědčeni, dámy a pánové, že vláda ve své odpovědnosti selhala. Vládní koalice nenalezla skutečné řešení politické krize. Situaci je nutno řešit teď, na tomto místě, v Poslanecké sněmovně. Navrhuji tedy jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické hlasovat pro vyjádření nedůvěry vládě premiéra Petra Nečase, a to v zájmu České republiky, a to v zájmu občanů České republiky.

Děkuji. (Důrazný potlesk poslanců České strany sociálně demokratické.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji rozpravu, do které - oznamuji - mám v tuto chvíli 20 písemných přihlášek.

S přednostním právem vystoupí nyní předseda vlády Petr Nečas, poté také s přednostním právem pan ministr financí Miroslav Kalousek. Pane premiére, prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je legitimním nástrojem, který má opozice k dispozici. Je to nástroj, který má specifický žánr, je to nástroj, který podle mého hlubokého přesvědčení může být využit. Na druhé straně by neměl být nadužíván a uvidíme v budoucnosti, nakolik se z toho stane seriál a nakolik se z toho stane skutečně vážně míněný politický krok, vědomý si všech konsekvencí, včetně toho, zda je šance na jiné politické uspořádání, než je to stávající, zda je šance např. na vyvolání předčasných voleb, či ne. Mimochodem, volání po posledním vyslovení nedůvěry vládě v březnu v roce 2009 po zavedení tzv. konstruktivní nedůvěry je podle mého názoru volání oprávněné a měli bychom se k této debatě velmi intenzivně vrátit.

Jaký význam má nadále držet tuto vládu? Ano, vládu, která má narušenou důvěru. Ano, vládu, ve které objektivně existuje vnitřní napětí, jakkoli musím říci, že všichni členové vlády se chovají velmi profesionálně a bez ohledu na vzájemné rozpory, které jsou mezi koaličními stranami, na praktickém každodenním jednání vlády se toto napětí neprojevuje. A já musím jednoznačně říci, že v tomto se členové vlády opravdu chovají zodpovědně a velmi profesionálně.

Jaký význam tedy má toto hlasování a jaký význam má podržet důvěru k této vládě? Ano, zaznělo to tady mnohokrát a zazní to dnes znovu: tato vláda má smysl pouze tehdy, jestliže prosadí základní a hluboké strukturální reformy, především na výdajové straně státního rozpočtu. Ano, má smysl si to znovu říci, ano, má smysl to znovu zopakovat. Jedině toto opravňuje existenci této vlády. Tato vláda nikdy, nikdy nebude pouhou vládou údržbářů, která sedí ve svých úřadech a administruje. To je příliš nízká ambice na to, aby tato vláda zůstala nadále u moci.

Zaznívá tady strašení. Strašení z reforem, strašení z reformních kroků, které připravuje tato vláda. Musím říci, že toto strašení není založeno na objektivních základech. A budu tady demonstrovat na konkrétních faktech, že reformy se této zemi vyplatí. Budu demonstrovat na konkrétních faktech, že reformy mají pro tuto zemi smysl - a především pro její dlouhodobou budoucnost.

Jenom bych velmi prosil, aby v politické rozpravě, která se zde povede, nebyly používány nekorektní argumenty, nebyly používány nekorektní argumenty typu loupež za bílého dne, např. ve vazbě na důchodový systém. Každý, kdo se orientuje v problematice důchodových systémů, ví, že v drtivé většině vyspělých zemí je standardní součástí důchodového systému tzv. fondový systém, v drtivé většině z nich spravovaný na základě partnerství státu a soukromých společností privátním sektorem. Mimochodem i varianta, se kterou přišla již minulá vláda, na kterou navázala tato vláda z hlediska důchodové reformy, jestli má k některé důchodové reformě blízko, tak je to změna důchodového systému, kterou provedli švédští sociální demokraté. Jestli předseda sociální demokracie označí své švédské kolegy za loupežníky za bílého dne ve vztahu k důchodovému systému, tak je to věru svérázný příspěvek do života Socialistické internacionály. A já nevím, zda tuto zprávu jeho švédští kolegové slyšeli. (Potlesk zprava.)

Chceme-li používat strašení loupežemi za bílého dne, tak prosím, pak se opírejme o konkrétní fakta. Protože byla-li v této zemi někdy např. provedena skutečná loupež za bílého dne, tak já bych připomenul např. privatizaci OKD společností KARBON INVEST. Připomenul bych privatizaci z roku 2004, pod kterou je podepsaný stávající předseda České strany sociálně demokratické, kde podle znaleckého odhadu společnosti Ernst & Young odpovídala cena státního podílu v této společnosti hodnotě 24 mld. korun, a přesto tehdejší vláda prodala společnosti KARBON INVEST tuto společnost za 4,1 mld. korun, tedy téměř šestkrát laciněji, než byla kvalifikovaná cena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP