(Na žádost poslaneckého klubu ČSSD byla přestávka na jednání klubu prodloužena. Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání dnešní schůze. Ještě než přistoupíme k projednávání bodu 78, ráda bych přečetla omluvu. Je to omluva pana poslance Víta Bárty z dnešního odpoledního jednání z důvodu pracovních povinností.

Dále bych ráda oznámila, co jsem zapomněla oznámit, a to že paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 12.

Nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu 78, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento bod vám byl rozdán jako sněmovní tisk 232, třetí čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Milan Urban. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 232/4.

Otevírám rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslance Plachého. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi malou legislativně technickou opravu. Jedná se o pozměňovací návrh pod písmenem F1, kde za čárku je třeba doplnit slova "v bodě 46 a".

Krátké odůvodnění. Tímto pozměňovacím návrhem jsem se snažil zvýšit dolní limit pro povinnost instalovat technické zařízení pro dispečerské řízení výrobny. Bohužel hodnota 100 KW je na dvou místech a při načítání pozměňovacího návrhu mně jedno z těch dvou míst vypadlo. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Paní předsedající, páni ministři, páni kolegové, já dnes vystoupím jenom krátce a s daleko střízlivějším nebo vstřícnějším projevem než posledně, kde jsem tento zákon a jeho tvorbu kritizoval. Smířlivější duch spočívá v tom, že jsem zaznamenal velké diskuse o podpoře pozměňovacích návrhů, a pokud budou podpořeny pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí, které mírní a zmenšují trošku průšvihy, které jsem ve svém posledním vystoupení avizoval, tak je tato norma v tomto rekordně krátkém čase alespoň zčásti opravitelná. To, že jsme pod nějakým tlakem, není naše vina. Parlament u této normy ukázal velikou vstřícnost, rychlost, operativnost a během měsíce a půl zpracoval 250 pozměňovacích návrhů do nějakého řešení, které alespoň zmírňuje problémy, které s tímto zákonem byly spojeny.

Co musím ale říct v této chvíli. Musím říct, že bez jakékoliv diskuse podložené nějakou koncepcí končí v České republice éra obnovitelných zdrojů. Plnění kvót, které jsme se zavázali plnit pro celosvětový přínos a zejména Evropské unii, bude už teď jenom na biomase, takže jsme ukončili fotovoltaický tunel a startujeme tunel biomasový. A startujeme ho i touto normou. Jsou tam pozměňovací návrhy, které přilévají oleje do ohně v tomto směru, byť jenom částečně.

Končí éra obnovitelných zdrojů bez koncepce, bez toho, že by předcházela nějaká vládní koncepce, změna a dosavadní koncepce v obnovitelných zdrojích. To, že v této normě nejsou řešeny některé věci a nejsou ani předmětem pozměňovacích návrhů, to je ještě opravitelné a budu se snažit, pokud to projde, s tím, že budou přijaty i pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí, tak některé maličkosti se dají odstranit ještě doufám v Senátu a daly by se v tom procesu upravit tak, aby zákon byl přijatelný.

Nejvíc mi vadí, že my vlastně schválíme nebo nařídíme majitelům ostrovních provozů, které jsme už potrestali dost tím, že jsme jim v podstatě odejmuli podporu v letošním roce, nutíme je k tomu, přejít na propojení na síť a vyměnit technické zařízení, a my ještě těmto ostrovním provozům, které nijak neovlivňují síť, protože s ní nejsou spojeny, nařizujeme technické zařízení pro dispečerské řízení, a dokonce je budeme dispečersky řídit. To je nesmysl!

Takže tyhle věci se ale dají odstranit v Senátu a v této chvíli bych to nepovažoval za to nejpodstatnější. Podstatné je pro mě, abychom přijali pozměňovací návrhy pod písmenem B, které se týkají pozměňovacích návrhů z výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat, jestli chce mít ještě závěrečné slovo pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. Kroutí hlavou, nechtějí.

Vidím, že je přihlášen pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi pro opravdu neobvyklý počet pozměňovacích návrhů na základě rozhodnutí klubu sociální demokracie požádat o přerušení projednávání tohoto bodu, a to do příštího týdne do úterý 10. května, tak aby bylo možno ještě projednat sporné body zejména zástupců hospodářského výboru a výboru pro životní prostředí. Myslím si, že to je konstruktivní návrh k tomu, aby tento návrh skutečně do budoucna pomohl České republice, nikoliv ji uškodil, jak jsme toho byli svědky právě například v případě ne příliš šťastného rozhodnutí o podpoře fotovoltaických elektráren. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, tedy, jestli jsem správně poslouchala, tak chcete přerušit projednávání tohoto bodu. To je procedurální návrh. Já přivolám kolegy a nechám o tomto návrhu hlasovat...

Ještě vás, pane poslanče, poprosím, jestli byste byl tak laskavý a ještě jednou zopakoval, dokdy přesně chcete tento bod přerušit. Buďte, prosím, tak laskavý.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Bude-li to možné, navrhoval jsem přerušit projednávání tohoto bodu do úterý příštího týdne, tedy úterý 10. května.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, takže v tuto chvíli jsme slyšeli kompletní návrh, tedy přerušení do úterý. Já o tomto návrhu zahájím hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 131 z přihlášených 167 pro 46, proti 72. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já bych se vás nyní pokusil seznámit s návrhem hlasovací procedury a na závěr bych poprosil o případný souhlas s takovýmto postupem.

Nejdříve bychom hlasovali legislativně technické úpravy. Důvod, proč bychom je hlasovali na začátku, je, abychom formálně umožnili hlasovat o většině pozměňovacích návrhů, tedy i o těch, které nebyly předloženy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, ale k vládnímu návrhu. Musí tam dojít k přečíslování, abychom mohli o některých těchto návrzích také hlasovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP