Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. května 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 170 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli tady mám, že náhradní kartu č. 3 má pan poslanec Jeroným Tejc.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Lenka Andrýsová z dnešního dne od 11.15 hodin, pan poslanec Jaroslav Eček mezi 11.30 a 14. hodinou, Bauer Jan z důvodu zahraniční cesty, Martin Gregora od 11 hodin z osobních důvodů, Zdeňka Horníková ze zdravotních důvodů, Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, Jana Kaslová od 14 hodin z pracovních důvodů, Daniel Korte z osobních důvodů, Rom Kostřica od 10.30 hodin z osobních důvodů, Jaroslav Lobkowicz z důvodu zahraniční cesty, Soňa Marková z důvodu zahraniční cesty, František Novosad z důvodu zahraniční cesty, Vlasta Parkanová mezi 9. a 13. hodinou z pracovních důvodů, Jiří Petrů z pracovních důvodů, Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, Jana Suchá ze zdravotních důvodů, Jaroslav Škárka z osobních důvodů, Milan Šťovíček z pracovních důvodů, Martin Vacek z rodinných důvodů, David Vodrážka z důvodu zahraniční cesty.

Pan poslanec Adam má náhradní kartu č. 4.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Ivan Fuksa z pracovních důvodů, pan ministr Leoš Heger z osobních důvodů, pan ministr Tomáš Chalupa mezi 10. a 12. hodinou z pracovních důvodů, pan ministr Jan Kubice z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Pospíšil z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Karel Schwarzenberg z důvodu zahraniční cesty, ministr Radek Šmerda z pracovních důvodů a pan ministr Alexandr Vondra ze zdravotních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body 102 a 103, sněmovní tisky 264 a 298, jejichž předkladatelem je Česká národní banka. Poté se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 28, 78 a 82, sněmovní tisk 327, 232, 107.

Body 79 a 91, které byly pevně zařazeny po bodu 103, nelze projednávat, protože u nich nebyly splněny zákonné lhůty.

Dále bychom projednávali body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty, a to body 73 až 77, 80, 81, 83 až 88 a 90. Poté bychom se případně věnovali bodům z bloku prvního čtení - zákony.

Dále bych vás chtěla informovat, že v neděli 8. května bude v prostorách Poslanecké sněmovny pobíhat den otevřených dveří, státní svátek Den vítězství. Důrazně na vás apeluji, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány. To platí i na nedojedené svačiny.

Než přistoupíme k projednávání prvního bodu dnešního programu, prosím předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly včera před polední pauzou. Jedná se o body 95, Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, 96, Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, bod 97, Návrh na volbu dozorčí rady Pozemkového fondu ČR, a bod 111, Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Dobré ráno, paní a pánové. Seznámím vás s výsledky prvého kola voleb, které zmiňovala paní předsedající.


Bod 97

První volba první kolo členů dozorčí rady Pozemkového fondu ČR. Bylo vydáno 157 hlasovacích lístků a rozdáno pak bylo 156 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Pro Petra Gazdíka 88 hlasů, pro Martina Vacka 87 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byli zvoleni členy dozorčí rady Pozemkového fondu ČR pánové Petr Gazdík a Martin Vacek. Tím tato volba končí.


Bod 96

Dále pak vás seznámím s výsledky prvního kola první volby člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Bylo vydáno 157 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 156 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta pana Jiřího Mikla bylo odevzdáno 111 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen členem dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pan Jiří Mikl. Tím tato volba končí.


Bod 95

Dále vás seznámím s výsledky prvého kola první volby předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Vydáno 157 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 156 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta pana Pavola Lukšu bylo odevzdáno 119 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen Pavol Lukša předsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Tím tato volba končí.


Bod 111

A konečně poslední volební protokol z prvého kola prvé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Vydáno bylo 157 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 156 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta pana Richarda Dolejše bylo odevzdáno 110 hlasů. Konstatuji, že pan Richard Dolejš byl zvolen předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Tím tato volba končí. Zvoleným blahopřeji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Nyní již k pořadu schůze. První jsem měla přihlášku pana poslance Sivery. Poté pan poslanec Polčák. Omlouvám se, pan poslanec Gazdík.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, chtěl bych ctěnou Sněmovnu požádat o pevné zařazení bodu 73, je to senátní návrh zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, sněmovní tisk 24, pevně na středu 11. 5. jako první bod našeho dopoledního jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Pan poslanec Gazdík. Omlouvám se.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si poprosit o pevné zařazení projednávání bodu č. 74, tisk č. 195, bodu č 75, tisk č. 199, bodu č. 76, tisk č. 224, bodu č. 77, tisk č. 228, bodu č. 80, tisk č. 276, bodu č. 83, tisk č. 119, bodu č. 84, tisk č. 214, a bodu 112, sněmovní tisk 314, a to na dnes za již pevně zařazený bod č. 82. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Dobrý den. Dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu 81, jedná se o novelu zákona o ovzduší, sněmovní tisk 278, třetí čtení, a to na dnes ve 12.30. Důvodem je, že pan ministr Chalupa z důvodu naléhavého jednání nemůže být přítomen při jednání od 10 do 12 hodin. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, rozuměla jsem vám správně...? Děkuji, vy mi to podáte. Ještě někdo další se hlásí k dnešnímu pořadu schůze? Zdá se, že tomu tak není. Děkuji vám.

 

Nejprve zde zazněl návrh pana poslance Sivery na zařazení bodu 73 pevně jako první bod na středu 11. 5. Já tedy nechám o tomto návrhu pana poslance Sivery hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasovaní pořadové číslo 123, z přihlášených 150 pro 101, proti 12, tento návrh na změnu pořadu byl přijat.

 

Mám ve faktické poznámce přihlášenu paní poslankyni Bebarovou. (Nechce vystoupit.) Odmažu si vás. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP