(17.20 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ano, na tuto dodatečnou otázku je jednoduchá odpověď. Já mám v pondělí schůzku s náměstkem Čermákem, který je předsedou sociální komise Asociace krajů, a předpokládám, že to bude také jedním z témat toho jednání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych požádal paní poslankyni Danu Váhalovou, která bude interpelovat Jiřího Pospíšila, který tu není, ve věci novely exekučního řádu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v tisku jsem zaznamenala informaci, že exekutoři chtějí prosadit spolu s Ministerstvem spravedlnosti v novele exekučního řádu, která má být předložena vládě do konce měsíce května 2011, vymáhání a zabavování peněz, věcí i majetku bez rozhodnutí soudu, jen na základě podkladů od věřitelů. O vykonávání exekuce by tedy už vůbec nerozhodoval soud, jak je tomu dnes, ale přímo exekutor zcela bez procesní účasti soudu. Dále by dlužníci mohli přicházet i o družstevní byty.

Můžete mi prosím tuto informaci potvrdit? A pokud je pravdivá, je vhodné, aby ti, kteří na exekuci vlastně vydělávají, o ní sami rozhodovali? Je vhodná, pane ministře, taková pravomoc pro exekutory, přestože jsou známy tisíce případů, kdy exekutoři zabavili občanům majetek neprávem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, interpelace byla načtena. Teď požádám pana poslance Jana Látku, který by chtěl interpelovat ministra Kubiceho ve věci pomoci dobrovolným hasičům. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, i v této interpelaci bych se chtěl zabývat problematikou dobrovolných hasičů.

Další z problémů, které musí sbory dobrovolných hasičů řešit, je časová náročnost. Hasiči, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání - jedná se především o JPO II - mají často problém se zaměstnavatelem, který nechce akceptovat jejich služby. V některých zemích zaměstnavatele stát motivuje různými daňovými výhodami. V Rakousku mají například zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají hasiče, daňové i jiné výhody. Z těchto důvodů je pak pro ně zajímavé hasiče zaměstnávat ve svých firmách. U nás by se tento problém dal řešit alespoň slevou na dani. Pokud mohou mít výhody zaměstnavatelé zaměstnávající zdravotně postižené dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, paragrafu 35, což považuji za správné, mohli by mít výhodu i zaměstnavatelé dobrovolných hasičů, alespoň pak těch, kteří slouží ve výjezdových jednotkách. Hodně bychom tím dobrovolným hasičům pomohli.

Dokažte, prosím, pane ministře, že tato vláda dokáže kromě škrtů udělat i něco pro lidi. Jsem přesvědčen o tom, že právě hasiči - a především dobrovolní - si to velmi zaslouží! Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a budeme postupovat dále. Je to Ivan Ohlídal, ale už ho tady nevidím. Tedy Ivan Ohlídal zde není, i když pan ministr Dobeš tady je. Tak je to škoda, ale bohužel pan poslanec není přítomen a v tom případě podle jednacího řádu interpelace bohužel propadá.

Takže mohu požádat pana poslance Jiřího Paroubka, který tady zase ministra bohužel nemá pro změnu, ale přednese svou interpelaci k personální politice na Ministerstvu vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane ministře, po svém nástupu do čela resortu vnitra jste odvolal všechny stávající náměstky a zatím jste jmenoval jediného nového, svého bývalého parťáka z ÚOOZ Jaroslava Hrušku, s nímž jste vytvořili před volbami v roce 2006 na základě hospodských drbů, pomluv a informací mafiánů tzv. Kubiceho zprávu, z níž se ani jedno podezření neprokázalo - a že to byla podezření velmi závažná! Existuje zde navíc podezření, že celé akci předcházela mezi Hruškou a Vlasem na jedné a Tomášem Pitrem na druhé straně domluvená domácí prohlídka u tohoto zločince tak, aby se do rukou tehdy vámi řízeného útvaru dostaly právě ony informace, které pak sloužily k dehonestaci jak mojí osoby, tak sociální demokracie jako celku. Fakt, že další váš bývalý parťák a parťák Vlase s Hruškou Luděk Žákovec pak začal pro zločince Pitra dokonce pracovat, to jen potvrzuje.

Chci se vás proto zeptat, zda a jakou nabídku práce či spolupráce na Ministerstvu vnitra jste učinil vůči Hynku Vlasovi, vašemu parťákovi z dob, kdy jste v boji proti sociální demokracii zavírali nevinné lidi, jako například Věru Jourovou, a následně společníkovi v detektivní agentuře SUB S.A., která získala za podivných okolností zakázku od Ministerstva dopravy, konkrétně od odboru Ministerstva dopravy, který má na starosti projekt Galileo, na němž se má vaše rodinná detektivní agentura podílet. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan ministr tady, jak už jsme řekli, není, ministr Kubice, takže opět půjde jen o písemné vybavení této interpelace. Dalším je pan poslanec Ladislav Šincl (nepřeje si vystoupit), který nebude už interpelovat znovu ministra Chalupu. Ale bude to pan poslanec Antonín Seďa, který bude interpelovat Jiřího Pospíšila, ministra spravedlnosti.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane nepřítomný ministře, vy sám jste detailně obeznámen s veškerými iniciativami, které vedly a vedou k odstranění neutěšeného stavu bývalé věznice v Uherském Hradišti, která je od roku 1962 nevyužívaná a je v současné době v majetku vašeho ministerstva. Přestože je historickou památkou, stále chátrá. Podle posledních informací existuje snaha Okresního soudu v Uherském Hradišti vypracovat nový projekt na rekonstrukci nemovitosti k potřebám soudu s možným využitím části bývalé věznice na muzeum.

Vážený pane ministře, jste informován o tomto záměru okresního soudu, a pokud ano, jaký bude postoj vašeho ministerstva? Nebo má Ministerstvo spravedlnosti s objektem jiný záměr? A v případě, že má, tak jaký? V jakém časovém horizontu mohou občané města očekávat zahájení rekonstrukce bývalé věznice, když byla vyhodnocena jako jedna z největších ostud měst moravského Slovácka a Zlínského kraje? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dále je to pan poslanec Václav Klučka, který se obrátí na nepřítomného Jana Kubiceho. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl zeptat pana ministra, resp. ho poprosit, aby se seznámil s odpovědí bývalého pana ministra Johna na mou interpelaci ze 24. března, kterou jsem se zabýval věcí zásahu Policie ČR v České televizi. Ano, slyšíte správně, Policie České republiky, protože mě v té chvíli nezajímalo, že tam zasahovala policie vojenská. Chtěl jsem se doptat, jak tedy to bylo organizováno, že tam přijela česká policie. A ona tam skutečně prosím přijela a přijela s pohotovostní motorizovanou jednotkou, přijela s místním oddělením Podolí a oddělením hlídkové služby Prahy 4 k prověření situace, která byla telefonicky zaznamenána jako oznámení, že v České televizi zasahují muži se samopaly. Tak přijela na místo a proti sobě najednou stály dvě policie: vojenská a česká. A ta česká zjistila, že vlastně ta vojenská tam zasahuje, že tam zasahuje asi oprávněně, že má nějaké povolení k tomu, aby mohla do budovy vstoupit a jít do určité místnosti.

Dámy a pánové, a to je všechno! Jak je možné, že se někdo z Policejního prezidia či tedy z Ministerstva vnitra nezabýval příčinou tohoto stavu, ke kterému vůbec došlo? Jak je toto možné? Kdo je za tuto situaci zodpovědný a jaká opatření byla přijata k tomu, aby k takovým věcem v budoucnu už nedocházelo! To jsou mé otázky pro pana ministra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otázky jsou, odpovědi doufám dostanete, pane poslanče. A teď další je paní poslankyně Dana Váhalová, která bude interpelovat Jaromíra Drábka ve věci sociální reformy.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v poměrně nedávné době po zrušení okresních úřadů proběhla reforma veřejné správy s přenesením kompetencí na obce s heslem "blíž k lidem". Dnes máme vybudován vcelku fungující systém, ale znovu ho máme nákladně měnit. Já bych se chtěla zeptat: Je pravda, že sociální reforma, která má uspořit, naopak zvýší náklady o 2,8 mld.? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP