(15.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu místopředsedovi Sněmovny Lubomírovi Zaorálkovi. Tím jsme vyčerpali všechny interpelace, které byly směřovány na předsedu vlády.

Vzhledem k tomu, že byly ukončeny tyto interpelace dříve, než jak vymezuje čas daný jednacím řádem Poslanecké sněmovny, můžeme okamžitě navázat interpelacemi na jednotlivé členy vlády. Proto zahajuji projednávání těchto interpelací.

Jako první vznáší interpelaci paní poslankyně Květa Matušovská na ministra Josefa Dobeše ve věci vysokého školného. Paní poslankyně není přítomna, její interpelace propadá. Budeme se věnovat druhé interpelaci. Pan poslanec Václav Klučka se obrací na ministra Jana Kubiceho ve věci interpelací v Poslanecké sněmovně. Upozorňuji pana poslance, že pan ministr Kubice je omluven z dnešního jednání. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedkyně. To je mi strašně líto, že pan ministr je opět omluven z dnešního jednání. Já si kladu otázku, jestli ještě vůbec máme ministra vnitra! Vždyť je to člověk, který zalezl do zdí ministerstva, venku se neukazuje, ani o něm nevíme, nikdo o něm neslyší, v této sněmovně není! Přes to všechno, že není poslancem, tak patří do této sněmovny na jednání Poslanecké sněmovny! Já mu nechci citovat z paragrafu 110, 111, ve kterém se mluví o interpelacích a o právech poslance interpelovat ministra. Já bych prosil, aby toto naše právo ctil! Aby se nebál předstoupit před tuto Sněmovnu, aby se nebál odpovídat na otázky, které nám prostě nejsou jasné! Nemáme koho interpelovat! Máme ministra vnitra? Znovu opětovně se táži.

Já jsem v minulých interpelacích zde oslovil, myslím si, minimálně dva ministry, včetně premiéra, aby mi odpověděli na otázku, kdo nese politickou odpovědnost za Ministerstvo vnitra po odchodu pana ministra Johna. Víte, jaký je výsledek? Nikdo! Nikdo nenese tuto odpovědnost! On je bez politické odpovědnosti, on je svůj, on si může dělat, co chce, a přijde si do sněmovny, kdy chce. Prosím, takového ministra vnitra já nechci! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Václav Klučka. Nyní pan poslanec Jiří Paroubek interpeluje ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci Státního fondu životního prostředí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, má informace bude krátká, dalo by se říct, že přímo přátelská. (Pobavení.)

Od vašeho příchodu do čela resortu životního prostředí uplynulo již několik měsíců a veřejnost stále nezná odpověď na otázku, zda byl bývalý šéf Státního fondu životního prostředí Libor Michálek, a já jsem se snažil vyzvídat v této věci i od pana premiéra, opravdu neschopný manažer, jak tvrdil a tvrdí váš předchůdce, nebo bylo jeho odvolání pouze odvetou za jeho chování ve věci údajné korupce na Ministerstvu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že místopředseda vlády pro boj s korupcí Radek John veřejně adresoval panu Michálkovi nabídku jít pracovat na Úřad vlády do jeho týmu, ale i s přihlédnutím k tomu, že o jeho angažmá bude rozhodovat i premiér Nečas - což je poněkud nezvyklá záležitost, pokud chce zasahovat do týmu některého z ministrů, ale prosím -, bych vás chtěl požádat o sdělení, s jakým výsledkem dopadl audit působení pana Michálka na Státním fondu životního prostředí a zda je možné potvrdit, či vyvrátit slova vašeho předchůdce ve funkci, tedy o špatném působení pana Michálka ve čele Státního fondu životního prostředí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla interpelace Jiřího Paroubka. Prosím ministra životního prostředí Tomáše Chalupu o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně za tuto vznesenou interpelaci. Musím říct jednu věc. Tak jak jsem říkal již několikrát, co se týká situace pana Michálka, momentálně pan Michálek je stále veden jako poradce, což je jeho pozice, na kterou také nastupoval. Je pověřený ředitel, tedy paní Bučilová je pověřená ředitelka vedením Státního fondu životního prostředí. Jak jsem sdělil již několikrát, tak po vyřešení základního problému, který sice je tíživý svým rozsahem, nikoliv však, řekl bych, koncepcí a koncepční záležitostí, tj. Zelená úsporám, tak já bych rád, aby v průběhu tohoto léta proběhlo výběrové řízení na šéfa Státního fondu životního prostředí. Byl jsem mnohokrát dotazován, zda to bude pan Michálek, který ve výběrovém řízení vyhraje, či nevyhraje. Musím říct, že to nemám tušení, protože to výběrové řízení chceme vypsat tak, aby bylo regulérní, férové, a to znamená, že nebude nikoho diskriminovat, ale také nebude nikoho zvýhodňovat! Tedy na dotazy, které dostávám, zda také bude nějakým způsobem upřednostněn pan Michálek, tak řeknu, že nebude.

Co se týká jeho působení a auditu, tak bylo provedeno několik auditů. Audit, který zpracovávala agentura Ernst & Young, se týkal základních čtyř okruhů, které byly nejčastěji vzneseny, tj. samostatná záležitost čistírny odpadních vod, tedy podezření, která v té věci byla vyřčena ze strany pana Michálka. V té věci audit shledal, že pozice státního fondu je taková, že v té věci nemůže ovlivňovat tuto záležitost, že to je věc hlavního města Prahy, protože v tomto ohledu je pouze orgánem, který jedná ve věci dotace, nikoliv meritorně. Pak byly otázky některých výběrových řízení, u kterých audit shledal pochybnosti charakteru spíše systémových, a to nikoliv individuálních přicházejících v tomto období, ale z velké části věcí, které na fondu u těchto zakázek fungovaly tímto způsobem v řadě případů mnoho let a které nás vyzývají k některým nápravám, a nikoliv skutečností zásadních. Pak byla otázka oněch úložek, o kterých se diskutovalo, ke kterým bylo shledáno, že k žádnému pochybení nedošlo, protože peníze Státního fondu životního prostředí jsou uloženy na účtech České národní banky, což tedy je skutečnost. A to jsou asi ty základní okruhy.

Co se týká jeho pozice manažerské, tak musím říct, že já jsem pana Michálka fyzicky nikdy neviděl, jen v televizi, a mohu soudit jen to, jakým způsobem ke mně přicházejí informace z proběhlých auditů a procesů v minulém druhém pololetí. A musím tedy říct, že co se týká nedostatků v programu Zelená úsporám, tak pravdou je, že řada nedostatků byla založena již předtím, než přišel pan Michálek do funkce. To je zkrátka pravda. Některé z nich byly od samého začátku a některé z nich ještě dřív, než byl spuštěn, způsobily následující komplikace. Na druhou stranu musím říct, že celá řada pochybení, a jednotlivé audity jich shledaly celkem 73 pro celý proces Zelené úsporám, tak řada z nich proběhla již za vedení pana Michálka ať už z hlediska nedostatečného personálního zajištění, komplikací při zastavení programu v říjnu, protože jedna záležitost, která je mediálně často sdělována, je otázka času a jakéhosi politického rozhodnutí o tom, kdy to bude, ale druhá věc je ten proces - jak se to stalo, jak se to lidé dozvěděli, jak to bylo zadministrováno, jak bylo nakládáno s jednotlivými žádostmi, jakým způsobem byly kontrolovány. Fakt, že v průběhu času došlo v podstatě k pokračování procesů minulých, v některých ohledech chybných, fakt, že nebyly prováděny kontroly i v období řízení panem Michálkem, jsou zkrátka některé skutečnosti, které nelze pominout.

Tedy mohu-li já říci za sebe a jako člověk, který u toho nebyl a je jen pozorovatelem těch věcí poté, co získávám to dědictví a snažím se ho řešit, tak musím říci - že bych byl oslněn a nadšen manažerským způsobem řízení tohoto fondu, a teď férově říkám v prvním, ale i v druhém pololetí loňského roku, tak nejsem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan ministr Tomáš Chalupa. Doplňující dotaz může vznést pan poslanec Jiří Paroubek. Učiní tak. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, kdybych přemýšlel o nějakém ministrovi nebo čelném funkcionáři státní správy v posledních letech, jehož výkonem bych byl oslněn či jinak překvapen, tak bych marně přemýšlel. Ale v zásadě to, co jste říkal, je, že pan Michálek - jak já jsem četl vaše slova, velmi květnatá - spíše ve své funkci obstál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP