(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, dalším bodem našeho dnešního pořadu jsou

110.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády ČR, vládě ČR a ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase či na vládu České republiky. Tedy nejprve na předsedu vlády v čase od 14.30 do 16 hodin a na ostatní členy vlády poté od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Při příchodu sem jsem dostala další seznam omluv. Platí ty, které byly přečteny ráno, a nad jejich rámec se z dnešního odpoledního jednání z poslanců omlouvají Vít Bárta,Vlasta Bohdalová, Michal Hašek, Jiří Oliva, Milan Šťovíček, z členů vlády Ivan Fuksa a Radek Šmerda. Tolik omluvy, které jsem měla sdělit.

Nejprve tedy dávám slovo panu poslanci Bublanovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Nečase. Po něm se připraví pan poslanec Jan Látka.

 

Poslanec František Bublan: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedkyně.

Vážený pane premiére, můj dotaz směřuje k tomu, že v médiích proběhla v minulých týdnech zpráva, že bezpečnostní agentura SUB S.A., jejímž spolumajitelem byl Jan Kubice, získala od Ministerstva dopravy zakázku na poradenskou činnost při stěhování unijní agentury GSA, což je součást systému Galileo, do Prahy. Pominu spekulace o tom, zda na to měla vliv paní Kosinová Besserová, případně spekulace o tom, jestli je nějaké spojení mezi firmou ABL a SUB S.A. Můj dotaz je trošku jiný.

Zdroj z Ministerstva dopravy se vyjádřil takto: NBÚ si kladl neskutečné podmínky. Chtěl po nás, abychom prověřili 80 zaměstnanců úřadu GSA. Proto jsme hledali někoho, kdo by dokázal tyto přemrštěné požadavky snížit. - Já se vás ptám, jaký na to máte pohled, názor, protože vy jste mnohokrát mluvil o tom, že chcete odabelizovat státní správu, že nechcete, aby soukromé bezpečnostní služby zasahovaly do vládních záležitostí nebo záležitostí státu. A zde jako by NBÚ nahradila soukromá bezpečnostní agentura, a dokonce se podílela na prověřování lidí, kteří budou účastni stěhování, nebo možná nějakého budování té pobočky nebo toho místa, kde bude GSA umístěna. Takže chci znát váš názor na tuto skutečnost. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bublanovi. Požádám o odpověď pana předsedu vlády Petra Nečase. Mezitím oznamuji, že mi byla doručena další omluva: z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Tomáš Úlehla.

Slovo nyní patří předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem samozřejmě také zaznamenal jisté mediální spekulace. Na druhou stranu bych chtěl velmi požádat, spíše poprosit o to, abychom tzv. informační zdroje, které zde citoval pan poslanec Bublan, které jsou neurčité, neznámé, nevíme, nakolik věrohodné, říkající věci, o kterých netušíme, jestli jsou pravda, nebo nejsou pravda, nepoužívali v rámci politické diskuse. Podobných rádoby dobře informovaných zdrojů na jakékoliv téma, jsem přesvědčen, tady každý z nás může citovat desítku. Určitě bychom svedli tu politickou diskusi trochu na scestí.

Já mohu pouze konstatovat, že Česká republika dlouhodobě usilovala o umístění sídla agentury GSA v České republice. Tato priorita byla konsenzuální napříč celým politickým spektrem a vítězství kandidatury České republiky lze považovat za jeden velkých politických úspěchů České republiky na evropské úrovni. Chtěl bych připomenout, že v době, kdy vznikla tato vláda, ještě to nebyla většina členských zemí Evropské unie, která byla pro umístění tohoto sídla v České republice, a že jsme toho dosáhli velice intenzivním jednáním.

Ministerstvo dopravy je hlavním koordinátorem pro přesun této agentury z Bruselu do Prahy. Tento proces zahrnuje komplexní právní, logistické, ale také bezpečnostní aspekty. Ministerstvo dopravy proto za tímto účelem zřídilo tzv. strategickou skupinu, jež je složena z jednotlivých náměstků zainteresovaných resortů, a dále pracovní skupinu, která zabezpečuje odborné úkoly spojené se stěhováním. Ministerstvo dopravy úzce spolupracuje s Ministerstvem financí, Ministerstvem zahraničních věcí a v otázkách bezpečnosti také s Národním bezpečnostním úřadem.

Vedením koordinační skupiny je pověřena sekce zahraničních vztahů a družicových systémů Ministerstva dopravy. Vzhledem k tomu, že toto ministerstvo nedisponuje dostatečnými zdroji pro zabezpečení všech bezpečnostních, právních a logistických úkolů, provedlo Ministerstvo dopravy standardní řízení na zabezpečení těchto činností. Jedná se o zakázku malého rozsahu do 2 milionů Kč bez DPH, v rámci které budou zabezpečeny komplexní služby spojené se stěhováním. Čili ve všech svých aspektech, včetně logistických a bezpečnostních. GSA pro zajištění hladkého průběhu stěhování vytvořila zrcadlovou strukturu a rovněž pro určité služby kontrahuje různé subjekty.

Tady chci říci, že informace, o kterých vy jste mluvil, pane poslanče, nejsou založeny na pravdivých skutečnostech, to znamená, podle mých informací, které já mám k dispozici, v žádném případě nebyla uzavřena smlouva se společností SUB S.A., takže tato informace, která proběhla médii, se nezakládá na pravdě. Je ale skutečností, že podle informací, které mám k dispozici já, v rámci společnosti, která byla kontrahována na konzultace bezpečnostních otázek, jedním z expertů, kteří mají subkontrakt, je jako fyzická osoba, nikoliv jako představitel této agentury, zaangažován pan Hynek Vlas, aspoň takové informace jsou mi k dispozici.

Vy jste sice říkal, že se tady nechcete zmiňovat o roli paní Blanky Kosinové, nicméně jste to verbálně přece jenom učinil, takže já považuji za nutné jednoznačně dementovat jakékoliv náznaky jdoucí tímto směrem. Ty se prostě nezakládají na pravdě. Paní Blanka Kosinová nemá s tímto cokoliv společného mimo jiné proto, že je dlouhodobě ve stavu nemocných. A mimochodem, problematika stěhování GSA není v kompetenci útvaru, který pod ni spadá, takže to bych velmi chtěl, aby tady také takto jednoznačně zaznělo.

Jsem přesvědčen, že NBÚ postupuje zcela podle zákona, a nemám žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že je jakýkoliv náznak, že by Národní bezpečností úřad neměl postupovat v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane premiére. Zeptám se pana poslance Bublana, zda chce vznést doplňující dotaz. Prosím, pane kolego, máte jednu minutu k dispozici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP