Stenografický zápis 16. schůze, 10. května 2011


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Papež


41. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Ivana Levá
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová


30. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc


31. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Kubata
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Staněk


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Miroslav Petráň


43. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Hany Orgoníkové, Pavla Ploce, Františka Novosada, Jiřího Petrů, Romana Sklenáka a Ladislava Šincla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Ivan Ohlídal


44. Návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera, Jiřího Štětiny, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jaroslav Krákora


47. Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Ivana Řápková
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jiří Krátký
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Jiří Šulc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP