(14.50 hodin)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. Vážený pane ministře, o zrušení stravenek budu bojovat do posledního dechu, prohlásil ministr financí Miroslav Kalousek. To byste nám snad, pane ministře, neudělal. Parciální benefity jsou diskriminační pro ty, kteří je nemají. Chtěl bych, aby tady byly rovné podmínky pro všechny.

Myslím, že sám, pane ministře, nevěříte bulváru v otázce možného nakupování erotických služeb za stravenky místo teplé stravy. Myslím si, že zrušení daňové uznatelnosti příspěvku na stravování ve formě stravenek bude mít vážné důsledky pro zaměstnance i podnikatelskou sféru. Závodní stravování využívají téměř čtyři miliony zaměstnanců, a to především malých a středních firem. Pominu-li ekonomickou stránku věci, bude mít zrušení stravenek bezesporu negativní vliv na stravovací návyky zaměstnanců, protože povede ke konzumaci méně vhodné stravy a v nevhodném prostředí. Zcela likvidační je tento návrh pro cca 17 tisíc podnikatelů provozujících restaurační zařízení, u nichž stravenky tvoří 50 i více procent celkového obratu. Podnikatelé přitom investovali nemalé částky, aby ve svých provozech splnili náročné hygienické podmínky, které jsou podmínkou pro poskytování stravovacích služeb. Důsledkem očekávaného výpadku tržeb ze stravenek bude vysoká ztrátovost nebo i zánik těchto restaurací včetně rušení pracovních míst. Předpoklad daňové úspory může být pouze zbožným přáním, protože se dá předpokládat snížení odvodu DPH a také daně z příjmu bude v poklesu obratu restaurací.

Nechcete, pane ministře, tuto záležitost ještě zvážit a předhodnotit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych požádala pana poslance Votavu Václava na také nepřítomného Jiřího Pospíšila. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, budu citovat z dopisu, ze stížnosti:

V dopoledních hodinách nás neočekávaně navštívili vykonavatelé exekutorského úřadu s tím, že jdou vykonávat exekuci na majetek mého syna. Pro doplnění uvádím, že jsme se zřekli svého syna pro jeho aroganci, nekomunikativnost a hrubé chování vůči rodičům. Jedenáct let u nás nebydlí a z výše uvedeného jsme mu s manželkou nechali v roce 2006 zrušit jeho trvalý pobyt na naší adrese. Po mém příjezdu z práce seděl vykonavatel exekutorského úřadu v kuchyni a řekl mi, že jde vykonávat soudní rozhodnutí na exekuci majetku mého syna. Pro úplnost uvádím, že mě nenechal ani toto rozhodnutí přečíst. Písemně jsem doložil zrušení trvalého pobytu syna na mé adrese. I přes tuto skutečnost a naše protesty začali provádět exekuci. Vykonavatelé exekučního úřadu arogantním způsobem oblepili veškeré prokazatelně naše věci, které absolutně neměly vztah k synovi, který u nás nemá absolutně nic. Byly zapsány do soupisu, mimo jiné i lednička a mrazák, s tím, že obsah nahází do vany, resp. vydraží na chodbě domu, rovněž tak zapsán počítač, který je využíván pro manželčino podnikání. Do soupisu chtěli zapsat i mé dlouhé zbraně, jsem myslivec, a mé dva lovecké psy. Po šesti hodinách psychického teroru manželka souhlasila se zaplacením 35 tisíc korun na místě a s následnými splátkami 4 tisíc korun jen proto, aby naše věci zůstaly v bytě. Poté odstranili nálepky, ne všechny, manželku, která byla před zhroucením, nechali podepsat zápis. Já jsem si ho chtěl před podpisem pročíst, což mi bylo znemožněno s vysvětlením, že nemají čas. Rovněž tak mi neumožnili pořídit fotokopii, přestože tuto skutečnost uvedli do zápisu.

Tolik citace z dopisu ze stížnosti.

Pane ministře, takové jednání je nehorázné, skandální a zřejmě i nezákonné! Předal jsem vám citovaný dopis se stížností osobně a věřím, že bude také řádně prošetřena. Věřím, že v takovýchto případech bude z vaší strany proti těmto exekutorům postupováno se vší rozhodností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď jenom sdělím takovou informaci, kterou jsem možná měl sdělit na začátku. Byla učiněna dohoda mezi poslaneckými kluby, že Sněmovna dnes nebude po ústních interpelacích pokračovat dalšími body. Vzhledem k tomu, že máme poměrně slušnou bilanci, tak sněmovna by po ústních interpelacích skončila. Po 18. hodině se s jednáním nepočítá. To je informace pro dnešní program.

Teď bych poprosil Jiřího Paroubka, který bude interpelovat ministra Leoše Hegera ve věci projektů eHealth a hrozba rozsáhlých škod v resortu zdravotnictví. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, zhruba v polovině ledna letošního roku jsem se na vás obrátil s písemnou interpelací, jejímž předmětem byly dotazy na realizaci některých projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. Upozornil jsem vás na případy, kdy vysoutěžené, smluvně uzavřené projekty nejsou realizovány a pod různými záminkami se jejich realizace odkládá či se podmiňuje dalšími a dalšími dodatečnými požadavky, které nebyly v nedávném, prakticky půl roku uzavřeném výběrovém řízení vznášeny. To podle mého názoru budí rozpaky nad důvodností postupu úředníků vašeho ministerstva. Jako příklad jsem pak uvedl informace, které mám k dispozici ve věci projektu komplexní zajištění IS/ICT, který byl v loňském roce i řádně vysoutěžen a rozhodnut ještě vaší předchůdkyní a bez výhrad a pochybností signován a není podle mých informací dodnes realizován.

Uvedl jsem též, že k jiným projektům se ministerstvo chová odlišně. Například na kontroverzní projekt IZIP, který je samotnou správní radou VZP, resp. jejími členy rozporován a kritizován. Na tuto interpelaci jsem obdržel písemnou odpověď. S omluvou ostatním přítomným, pane ministře - ve své politické kariéře jsem kromě funkce samosprávy byl také ministrem pro místní rozvoj a předsedou vlády. Jsem tedy v této oblasti dobře orientován. Způsob, který jste k vyřízení zvolil, lze v lepším případě považovat za nepodařený žert, v horším případě jej musím nazvat formou až urážlivou. Doručil jste mi odpověď a v příloze zhruba 8 kg materiálu k předmětnému případu. Po chvíli rozladění jsem však nechal materiál prostudovat svým právníkům a ti nalezli tak závažná pochybení, že jsem se rozhodl interpelaci opakovat.

Vaše ministerstvo nejen že neustále formálně vznáší technicky nesmyslné připomínky, ale především neposkytuje smluvně upravenou součinnost, a materiály, které jsou chráněny obchodním tajemstvím, autorským zákonem jako určitá řešení, postupujete externím spolupracovníkům a posuzovatelům, což může vážně ohrozit hospodářskou soutěž. O této skutečnosti budu informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a také úřad Úřad pro ochranu osobních údajů. Hlubší analýzou jsem zjistil, že obdobný postup uplatňuje vaše ministerstvo vcelku rutině. Jedná se o celou řadu projektů, které bych tady mohl jmenovat, ale nemám k tomu časový prostor. Je jich asi osm.

Nečinnost Ministerstva zdravotnictví ohrožuje celou realizaci projektu eHealth, ale i celou reformu zdravotnictví jako celek. Toto je buď u vysoutěžených, ale nerealizovaných projektů cesta k arbitráži, a tedy ke škodám, u odkládaných projektů cesta ke ztrátám prostředků, které můžeme získat z prostředků Evropské unie.

Pane ministře, neposílejte mi tlustospisy materiálů, ale začněte v této oblasti konat. V opačném případě budete plně zodpovědný za stav, který vaše nečinnost způsobí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď mi dovolte, abych požádal ministra Leoše Hegera, aby se vyjádřil k této interpelaci v rozsahu stanovených pěti minut. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dovolte mi, abych na vaši interpelaci odpověděl ve dvou krocích. Začnu s projektem, který jste citoval. Jedná se o komplexní zpracování výpočetního systému pro správu agend na ministerstvu a správu agend v organizacích, které ministerstvo řídí, tzv. IS/ICT.

Tento projekt byl od začátku mého nástupu na ministerstvo zkoumán. Byl jsem na něj opakovaně upozorňován jako na projekt, který je velmi atypický. Já bych jenom pro informaci Poslanecké sněmovny si dovolil říci, že se jedná o tzv. soft IT projekt v hodnotě okolo 600 milionů, který byl regulérně zahájen, a to analýzou. Ještě před tím zahájením bylo, jak pan poslanec Paroubek poznamenal, provedeno výběrové řízení a firma, kterou soutěž vyhrála, zahájila analýzu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP