(19.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost byla rozdána jako sněmovní tisky 140/1 a 140/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru poslankyně Jana Fischerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 7. schůzi 19. ledna 2011 a zmocnil mě, abych vás seznámila s následujícím usnesením: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost poslance Zdeňka Boháče, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní předsedající. Tento materiál byl projednán na výboru pro obranu a bezpečnost na 8. schůzi dne 19. ledna 2011. Po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Boháče a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro obranu a bezpečnost.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já vás jenom poprosím, abyste zopakovali usnesení v obecné rozpravě. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Poprosím zpravodaje, aby zopakovali usnesení teď v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ano, děkuji, samozřejmě. Já doporučuji schválit následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Děkuji, to je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec Boháč.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Úplně stejný návrh na usnesení jako předřečník.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Než přistoupíme k hlasování, byl tady požadavek na odhlášení. Já vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami. (Děje se.)

 

Zdá se, že víc nás už nebude, takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 63. Z přihlášených 118 pro 111, proti 1. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto tisku.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

47.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 141/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že návrh této smlouvy byl podrobně odůvodněn v průběhu prvního čtení, tak si dovolím jenom připomenout, že smlouva byla sjednána na základě iniciativy české strany a že je zcela v souladu se zahraničněbezpečnostními zájmy České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost byla rozdána jako sněmovní tisky 141/1 a 141/2. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka zahraničního výboru poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobrý večer, dámy a pánové, paní předsedající. Pan premiér to nejpodstatnější připomněl. Zahraniční výbor na své 7. schůzi 19. ledna 2011 tento návrh projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací. Já jsem byla zplnomocněna, abych podala zprávu o výsledku projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost poslance Petra Hulinského, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vše podstatné bylo řečeno. Výbor pro obranu a bezpečnost sněmovní tisk číslo 141 projednal na své 8. schůzi 19. ledna 2011. Doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, paní zpravodajka ještě vystoupí s návrhem usnesení.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Jen zopakuji usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Tímto končím rozpravu a můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Mám tady požadavek na odhlášení, takže odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili znovu. (Děje se.)

 

V tuto chvíli již můžu zahájit hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64. Z přihlášených 115 pro 115, proti nikdo. S tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů
Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, tento návrh smlouvy byl podrobně odůvodněn v průběhu prvního čtení. Chci jenom připomenout, že návrh smlouvy byl iniciován z české strany a že je zcela v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost byla rozdána jako sněmovní tisky 142/1 a 142/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru poslankyně Květa Matušovská. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP