(17.40 hodin)
(pokračuje Křeček)

Pokud jde o cenové mapy, to je největší zklamání, kterého jsme se mohli dočkat. Zatímco neoficiálně s panem náměstkem i s panem ministrem jsme slyšeli, že se bude brát ta situace, která je, že to bude skutečně obvyklé nájemné v místě - ale kdepak! Je to výmysl jednoho znalce, který např. předpokládá, že obvyklé nájemné např. v Sedlčanech je 113 korun za metr, což je víc, než se dnes platí na Královských Vinohradech v Praze, čili takovéhle nesmysly. My jsme se pokusili stanovit místně obvyklé nájemné tak, aby soudy měly z čeho vycházet, aby byla nějaká jistota.

Druhá situace, která je ještě naléhavější než to první, je, že ten soud dnes, nebo pronajímatel, nebo vůbec nikdo nemá žádné měřítko, jak často se může na soud obracet. Přátelé, jestli se pronajímatel může každý půlrok obrátit na soud a nic mu v tom nebude bránit a navíc ještě podle pozměňovacího návrhu občanského zákoníku náklady bude platit ten, kdo prohraje, tzn. nájemce, tak se dostáváme do situace, která je prostě směšná! Ale můžeme to říkat nahoru a dolů, jak říká známá filmová hláška: Je to marný, je to marný, je to marný. A je tomu proto, že je vám to jedno, je vám to jedno a je vám to jedno! (Výraznější potlesk z levé části Sněmovny.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Stanislav Křeček. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já se pokusím navázat organicky na pana poslance Křečka, pokusím se zdůraznit některé jeho myšlenky.

Možná je škoda, že se v důvodové zprávě k tomuto tisku neobjevuje to mimořádně podstatné - kolika lidí se to vlastně týká. Těch lidí jsou asi tři a půl milionu. Takže řešit tento problém tak, že se zavřou oči, že se řekne, že ho vyřeší novela občanského zákoníku... Ta novela se také chvíli bude projednávat. Připusťme, že nemusí být zrovna dokonalá, a za rok tady budeme stát na stejném místě s podobným návrhem zákona.

Pokud si pamatuji, pan poslanec Jeništa, prostřednictvím předsedající, byl úspěšným starostou jednoho města. Myslím, že se tam setkával s touto praktickou zkušeností. On bohužel přečetl jenom to, co bylo ve vládním stanovisku. To myslím, že je trochu odpreparováno od skutečného života. Takže já bych byl rád, kdyby využil své zkušenosti.

Možná, že tento návrh, který tady je, není nějakým vzorem dokonalosti, ale pojďme o něm diskutovat. Je to aspoň vhodný nosič, kde je možné něco udělat na ochranu zájmů tří a půl milionu lidí, ale samozřejmě také těch majitelů domů, kteří jsou dnes v prekérní situaci. Protože jak se mají dohodnout na těch věcech? Vždyť vlastně nic nefunguje! Pokud to půjde k soudu, tam není vlastně o čem jednat, protože cenové mapy neexistují, pokud jsem to dobře pochopil. Takže soudy budou zahlcené, až budou existovat. Je otázka, jestli tohle je ten správný algoritmus, podle kterého by se mělo postupovat. A tady někdo s algoritmem přichází, možná že je nedokonalý, ale dá se o něm jednat.

Já bych považoval za velkou chybu, kdyby koalice - koaliční poslanci postupovali stejně arogantně v této záležitosti, ve které není žádná ideologie. Ale prosím, já chápu, že může mít někdo problémy s progresivním zdaněním. To chápu, má prostě své představy o světě, ty se mi nemusí líbit, stejně tak jemu se nelíbí mé. Ale tady tohle je praktický problém, který se týká tří a půl milionu lidí. A když jej nevyřešíme - když jej nevyřešíte (s důrazem), je to vaše odpovědnost především jako poslanců, kteří podporují tuto vládu, tak to bude špatné především pro vás.

To je to, co jsem tady chtěl říci. Myslím, že by bylo dobré propustit tenhle návrh do druhého čtení, a uvidí se, jestli se s tím dá něco udělat, jestli se dá dohodnout kompromis, který bude přijatelný i pro strany vládní koalice. (Potlesk z levé části sněmovny.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní se hlásí pan místopředseda Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jestli, paní předsedkyně, už nejsou další přihlášky do rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nemám tady žádnou, ale zeptám se. Pokud chcete vystoupit teď, tak samozřejmě, pokud chcete dát ještě přednost případné další přihlášce. (Místopředseda chce dát přednost.) Čili se zeptám - je nějaká přihláška do rozpravy? (Nikdo se nehlásí.) Není, prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud nejsou, tak bych chtěl reagovat na to, co zaznělo jako námitka předtím, než zazněl poměrně rychle návrh na zamítnutí. Já jenom řeknu, že to, co zaznělo jako výhrada k tomu, jednak bylo to, že v předkládaném návrhu zákona je použit pojem podlahová plocha bytu, aniž bylo přesněji definováno, co to přesně obsahově je. Rád bych řekl, že si myslím, že tato výhrada by neměla být důvodem k zamítnutí tohoto návrhu, protože problém toho, co to je podlahová plocha bytu, jsme schopni v průběhu dalšího čtení zřejmě vyřešit a jsme schopni se dohodnout. To bych byl rád, kdyby tato námitka nevedla k vašemu rozhodnutí hlasovat pro zamítnutí.

A druhá, kterou jsem zaregistroval a která zazněla v rozpravě, to byla zřejmě vážnější výhrada, která se týká § 6, ve kterém se kritizuje skutečnost, že my v tomto návrhu vlastně vyčleňujeme určitou skupinu nájemců, starobních nebo invalidních důchodců, kteří by byli takto podle názoru, který tady zazněl, samozřejmě chráněni způsobem, který by neměl jít na konto vlastníků bytů a měla by to být otázka sociální ochrany státu. Tady se dokonce říká, že je údajně nebezpečí, že by to mohlo skončit před Evropským soudem. Já bych rád řekl, že podobný typ ochrany existuje ve starých státech Evropské unie, ve Vídni v Rakousku apod. Rozhodně jsme to tedy nenabídli jako něco extravagantního, co Evropa nezná. Na druhé straně i to je bod, o kterém jsme připraveni se bavit. A pokud bychom se nedohodli, tak v zájmu věci jsme samozřejmě připraveni tady přistoupit na nějaký kompromis.

Takže tím bych na vás chtěl apelovat, že ty námitky, které zazněly v rozpravě, by dle mého názoru neměly být důvodem k zamítnutí návrhu. Souhlasím s tím, co řekl můj předřečník, že tato předloha by měla sloužit rozpravě v dalším čtení, kde jsem přesvědčen, že by stálo za to najít něco, co by podle mě bylo nesmírně významné pro těch zhruba 3,5 milionu lidí, kterých se to týká.

Já jsem přesvědčen, že je chyba, že podobnou úpravu v této chvíli nemáme.Teď nechci začínat kritiku na adresu příslušného ministerstva, ale jsem přesvědčen, že před 1. lednem celá věc už měla být právně nějakým způsobem ošetřená. Tohle je dodatečné, ale je pořád lépe pozdě než vůbec. Takže moc na vás apeluji, abychom tuto práci ve Sněmovně odvedli. Opakuji, je to v zájmu 3,5 milionu lidí, kterých se to týká. A pokud nedokážeme žádnou podobnou úpravu provést, tak se skutečně bude dít to, co tady už zaznělo: že je možné, že v pravidlech styků mezi nájemci a vlastníky bytů bude existovat pro smluvní vztahy naprosto nejasná situace, která bude moci vyvolávat spory nepřetržitě, že nebude žádná stabilita smluv, které se budou uzavírat. Pokud se povedou tyto soudní spory, jednak podle mě zavalí soudy a jednak to může vést k tomu, a nedovedu si to představit, jak řada nájemců bude platit soudní náklady takových sporů. To znamená minimalizovat tuto zátěž na soudy, na lidi, na nájemníky. Podle mě je to ale i problém pro vlastníky domů. Takže je to něco, co si myslím zaslouží obrovské množství lidí, aby to pro ně Parlament udělal.

Přál bych si, abychom nezamítli tento návrh a abychom se dobrali řešení, které pomůže situaci právně řešit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Ještě se zeptám, zda je zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Žádná přihláška není, obecnou přihlášku končím. Jsme u závěrečných slov - navrhovatelé, zpravodaj? (Nechtějí.) Nikoliv.

Přivolávala jsem již před chvílí všechny naše kolegy do jednacího sálu, ještě je zkusím jednou přivolat a budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí, který zde byl předložen panem poslancem Luďkem Jeništou. O tomto návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování. Ještě zde mám žádost o odhlášení. Čili vás odhlašuji, prosím přihlaste se.

 

Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 57. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 57, přítomno 140, pro 77, proti 62. Tento návrh byl přijat. Návrh zákona byl zamítnut.

 

Končím tím projednávání bodu 29, sněmovního tisku 218, s poděkováním navrhovatelům i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP