(16.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Paroubek. Pan kolega Zaorálek s řádným vystoupením? Také s faktickou poznámkou. Takže po panu poslanci Paroubkovi. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já bych se zastavil ještě u jednoho argumentu pana poslance Cogana, prostřednictvím předsedající, kdy hovoří o závisti. To bych se skutečně ohradil, protože pokud jsem se podepsal pod tento návrh, tak mi jde skutečně o solidaritu ve společnosti.

Jenom bych vám chtěl říci, pane poslanče prostřednictvím předsedající: Mám tomu rozumět tak, že všude v těch zemích, ve všech zemích západní Evropy, v Kanadě, ve Spojených státech, jsou závistiví lidé, protože daňová progrese je tam zavedena? Nebo že jsou dokonce závistiví zákonodárci, protože zavedli daňovou progresi nebo ji nezrušili? Já myslím, že tomu tak není. Chce to opravdu s rozumem používat argumenty a argumenty se těžko hledají proti té daňové progresi. Já s vámi souhlasím, proto jste použil dvě teze, dva argumenty, které podle mého názoru jsou špatné. Já jsem je vám tady rozstřílel okamžitě!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka Jiřího Paroubka. Nyní faktická poznámka Lubomíra Zaorálka. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já jsem také podepsaný pod tímto návrhem a chtěl bych také reagovat na vystoupení pana poslance Cogana.

Důvod, proč já jsem podepsal tento návrh na - jak bylo řečeno - mírné progresivní zdanění, je v tom, že když je zle, tak platí solidarita. Podívejte se do Japonska. V té situaci, ve které se nachází ta východní část pobřeží, je solidarita asi příkazem pro lidi, pokud chtějí obstát. Dokonce když tady uvažujete o tom, jestli my patříme té socialistické minulosti, určitě vám neušla aktivita bohatých Němců, kterou oslovují spolkovou vládu a navrhují, aby zdanila 2,5 milionu nejbohatších Němců, protože říkají: ve společnosti se šíří pocit nespravedlnosti, na dva roky navrhujeme toto vyšší zdanění těch nejbohatších, abychom pomohli překlenout pocit nespravedlnosti, který v té krizi vzniká.

Takže jestli my navrhujeme podobným způsobem zvýšit pocit solidarity, tak je to proto, že česká společnost má také velký problém. Rozsah korupce v této zemi, způsob, jak se zvládá krize snižováním platů státním zaměstnancům apod., to všechno také vytváří pocit nespravedlnosti. Takže já si myslím, že ti bývalí západní Němci nám spíš ukazují chování, které má politickou kulturu, kterou my jsme v socialismu ztratili.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byly faktické. Pan kolega Cogan s faktickou poznámkou, nebo s řádným vystoupením? Faktická poznámka, prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Já ještě jednou zopakuji. Tady se samozřejmě vedla debata, reagovalo se na některé věci, které se vůbec neřekly. Já vidím ten základní problém, ten základní problém - princip proporcionality. Vy vyvedete 1,5 mld. od lidí tím, že jim zdvojnásobíte daně, a celý tento výnos 1,5 mld. je zhruba 1 až 1,2 % daně z příjmů. Pokud si takto představuje stát proporcionalitu a solidaritu, tak já si myslím, že to je špatně. Navíc při těch vystoupeních jste pozapomněli na tu slevu z daně, která je významná a která je velmi významným prvkem solidarity.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka pana poslance Josefa Cogana. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Pokud žádná není... Pan poslanec Michal Doktor, prosím, ještě jako zpravodaj v obecné rozpravě.

 

Poslanec Michal Doktor: I já jsem se přihlásil na závěr obecné rozpravy minimálně proto, abych formálně zopakoval návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku, této předlohy zákona. Tedy tak činím. Žádný jiný návrh ve smyslu úpravy tohoto návrhu, ve smyslu zmírnit návrh na zamítnutí, zde nezazněl. To je konstatování zpravodaje.

A myslím, že dlužím odpovědi některým kolegům na otázky, které zazněly v rozpravě. Zazněla řada věcí, které si myslím, že není třeba zvedat. Považoval bych skoro nad důstojnost tohoto sboru, aby tady byly znovu zvedány některé argumenty, které tady zazněly. Já doufám, že jsou už navždy překonány.

Na druhou stranu musím říct, že mě hluboce, hluboce trápí obsah vystoupení pana poslance Peciny, protože on zaznívá opakovaně, on opakovaně opravdu vážně tvrdí to, co tady říkal z tohoto místa, a shledávám to sám pro sebe jako nezměrnou škodu páchanou na pověsti České republiky jako daňového prostředí, pokud bývalý ministr vnitra - a tady dokládám, že on je v tom svém postoji kontinuální, protože on tuhle vyprávěnku, vyprávěnku o tom, jak jsou vybírány stamiliony na mzdách a očišťovány skrze daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění a s nimi jsou zakládány černé firmy, tohle on vykládá kontinuálně už několik let.

Já celou dobu proti ní hluboce protestuji a vždy žádám o jediné: Přineste sem jeden konkrétní příklad toho, jak jsou v nějakých firmách na mzdách vyváděny stamiliony korun proto, aby byly tzv. obíleny a byly s nimi zakládány nové firmy. Vy jste to neučinil ani jako ministr vnitra, neučinil jste to jako poslanec, a přesto s touto pověstí o České republice jako prostředí, kde k něčemu takovému dochází, stále chodíte světem. Já myslím, že této zemi významně škodíte.

Kdyby totiž z hlediska jevů něco takového existovalo, tak by vám ministr práce a sociálních věcí prostě musel přinést nějakou anomálii v agregovaných datech, kdy by v určitém typu společnosti docházelo k takovému jevu, a pokud by to byly řády stamilionů, nepochybně by v určitém typu společnosti, v nějakém místě či regionu naší země k něčemu takovému docházelo a bylo by třeba řešit jako velké společenské riziko. Netvrdím, že k nahodilým pokusům něčeho takového nemůže dojít, ale chcete-li kriminalizovat někoho, chcete-li kriminalizovat někoho, kdo dokázal ve své firmě vydělat řádné peníze, to znamená dokázal na trhu uplatnit takovou míru přidané hodnoty své práce, prodat ji a dostat za ni zaplaceno, řádně zaplatil daň z příjmů, zaplatil sociální a zdravotní pojištění, pokud si tedy zvolil ten naprosto hloupý model toho, že to vyváděl zrovna tudy a neudělal to např. třeba skrze dividendy, pokud chcete někoho takového kriminalizovat, tak vystupujete v intencích rétoriky Miloše Zemana, který tady kriminalizoval celou podnikatelskou obec a zaséval do téhle společnosti naprosto vědomě - naprosto vědomě - hluboký společenský střet mezi podnikateli a pracujícími. To bylo přece děláno jako zcela záměrná projekce. Vy jste se na tom tenkrát snažili vyhrát volby, očerňovali jste každého podnikatele, dělali jste z něj darebáka, lumpa a zloděje, a vy v intencích tohoto sdělení vystupujete dnes.

Já vás jako váš kolega pokorně prosím už poněkolikáté skrze paní předsedající, předsedkyni Poslanecké sněmovny: Přijďte do Poslanecké sněmovny s agregovanými daty, přijďte s příklady firem, které takto postupují, prosím, postupujte v souladu se zákonem. Pakliže si myslíte, že je to trestná činnost, oznamte to. Ale protože to trestná činnost není, protože jsou-li to peníze řádně zdaněné, odvedené do státního rozpočtu, nemáte žádné právo říkat, že je to zlodějna, protože prostě něco takového je nemorální. Jenomže na místě těch firem, až je zveřejníte, budete podstupovat jako člověk a politik riziko, že vás ty firmy budou pohánět k soudu a budou se dovolávat své cti a ochrany svých práv a svobod.

Chtěl bych se zmínit k vystoupení pana kolegy Votavy. On uvedl, že 65 % občanů sní o vyšší daňové progresi. Pohříchu, zdá se, 64 % občanů v České republice odmítá možnost daňové, resp. důchodové asignace odložených prostředků na stáří ve prospěch svých rodičů. To já považuji za špatnou zprávu. Pro 65 % takto smýšlejících občanů já porozumění těžko hledám. Trápí mě však, že s jejich smýšlením vy počítáte a na jejich názory a postoje a nízkou míru solidarity a jistou míru závisti sázíte, když předkládáte Poslanecké sněmovně takovéto návrhy. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Martin Pecina, ale ještě... Faktická má přednost, poté je přihlášen pan poslanec Michalík. Prosím, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP