Stenografický zápis 14. schůze, 22. března 2011


(Schůze zahájena v 14:03 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


11. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - druhé čtení

Senátor Pavel Eybert
Poslanec František Sivera
Poslanec Luděk Jeništa
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Laudát
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Stanislav Huml
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Stanislav Huml
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Vít Bárta


39. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení

Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Polčák
Senátor Jiří Oberfalzer


41. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Václav Klučka
Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler


42. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení

Poslanec David Rath
Poslanec Radim Fiala
Poslanec František Laudát
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Klučka
Poslanec David Rath


106. Informace ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a ministra obrany Alexandra Vondry o situaci v Libyi a na Středním východě

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Květa Matušovská


33. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jan Látka


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.20 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP