(16.40 hodin)
(pokračuje Látka)

S výsledky kontroly NKÚ, v níž je i kritika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, seznámil jeho prezident František Dohnal. Řada prací prý byla zaplacena, ale ne provedena. Podklady a vyúčtování byly zpracovány s vědomými nepřesnostmi, čili lživě. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jak vyplývá z informací, předkládalo vládě dokumenty, které obsahovaly nepřesné informace při zdůvodňování požadavků na výši peněžních prostředků. V kontrolním závěru NKÚ se objevuje, že vaše ministerstvo postupovalo při přípravě na mistrovství světa v roce 2009 nekoncepčně a neplnilo řádné povinnosti správce programů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při přidělování dotací překračovalo vládou schvalovaný podíl prostředků státního rozpočtu, dále pak ministerstvo rozdělením vybudování a modernizace sportovních areálů pro mistrovství světa na řadu menších investičních akcí umožnilo městu Liberec zadat realizaci spolu souvisejících akcí na základě samostatných zadávacích řízení, a tím obcházet zákon o veřejných zakázkách.

Co uděláte, pane ministře, pro to, aby se podobný průšvih už nemohl opakovat? Byl bych také velmi rád, abychom byli seznámeni s potrestáním za prokázaná zavinění zodpovědných pracovníků.

Vážený pane ministře, jsem nadšeným sportovním fanouškem a velmi mě mrzí, že bude tak nádherná a pro český sport velmi významná akce, jakou toto mistrovství v klasickém lyžování pro Českou republiku bezesporu bylo, spojována s možnými trestnými činy. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Pan poslanec Václav Votava svou interpelaci stáhl, a proto nyní předávám slovo panu poslanci Jiřímu Paroubkovi, který se ve své ústní interpelaci obrací na ministra vnitra Radka Johna, který je také z dnešního odpoledne omluven. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené torzo vlády, vážený pane nepřítomný ministře, Česká pošta v rámci vládního škrtání chystá postupné rušení řady svých poboček. Celý proces má být dokončen do roku 2017. Tzv. optimalizace poštovní sítě se však děje necitlivě a nekorektně bez diskuse s občany a jejich připomínek. V místech, kde bude pošta zrušena, čeká obyvatele dojíždění do větších vzdáleností. Ve svém volebním kraji jsem aspoň podle zpráv z informací sdělovacích prostředků, zaznamenal, že první obcí, kde se to provedlo, tak ono kontaktní místo je v obchodě vietnamského obchodníka, který neumí příliš česky, takže pro občana, který tam přichází, aby obdržel např. doporučenou zásilku, je to opravdové martyrium.

Česká pošta má v současné době 3 350 poboček, kde je zaměstnáno 36 tis. lidí. Dnes je již Sdružení místních samospráv České republiky celou situací velmi znepokojeno. Domnívám se, že není možné u veřejné služby, jako je poštovní činnost, hledět na nerentabilitu jednotlivých míst. Logicky, tedy podle jakési zvrácené logiky, by to pak mělo vést k tomu, aby se zachovaly jen ziskové jednotky a rušily ty nerentabilní. Nemyslím, že by to bylo rozumné.

Kolik poboček hodlá Česká pošta zrušit a jak bude k celé věci přistupovat? Hodlá v této věci diskutovat s občany na samosprávách? Chápete, že pro desetitisíce, možná statisíce našich spoluobčanů se zhorší dostupnost pošty, jedné z nejvýznamnějších veřejných služeb? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, bude vám odpovězeno písemně.

Nyní předávám slovo panu poslanci Ladislavu Šinclovi, který se ve své interpelaci obrací na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu. Zdá se, že pan poslanec zde není, takže mu propadlo pořadí.

Nyní opět dávám slovo panu poslanci Jiřímu Paroubkovi, který se ve své interpelaci obrací na ministra dopravy Víta Bártu. A já bych ráda uvedla na pravou míru, že je zde omluva ministra až do 17. hodiny z dnešního jednání, které jsem si bohužel nevšimla při předávání řízení schůze. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené torzo vládo, vážený nepřítomný pane ministře, velmi často jsme v poslední době slýchali z vašich úst na otázky týkající se rozvoje dopravní infrastruktury stejnou odpověď: počkejte na superstrategii dopravy, v ní bude všechno obsaženo. Uveřejnil jste návrh této tzv. superstrategie, tak mi dovolte, abych se vás dotázal na konkrétní záležitost.

Jeden ze závěrů vámi zpracovaného dokumentu konstatuje, že do roku 2025 bude možné uspokojit pouze 40 % očekávané potřeby výstavby dopravní infrastruktury. Materiál je doplněn o seznam staveb, které do roku 2025 nebudou finančně kryty. Určitě nejsem sám, koho velmi překvapilo, že tento přehled obsahuje projekt modernizace železniční trati Praha-Kladno s připojením na letiště Ruzyně. V tomto případě muselo dojít z vaší strany k nějakému omylu. V rámci superstrategie často akcentujete potřebu financování projektů cestou PPP, tedy formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je to právě modernizace této tratě, kterou vláda již v roce 2005 schválila jako pilotní projekt PPP a v rámci kterého byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na přípravu. V roce 2008 byla podepsána společná deklarace mezi ministrem dopravy, primátorem Prahy, hejtmanem Středočeského kraje, starosty městských částí Praha 6 a 7 a městem Kladnem, která zavázala strany k zajištění rychlé přípravy a realizace této akce. Předpokládám, že si současný ministr životního prostředí Chalupa na ty věci vzpomene a že asi těžko podpoří vaši superstrategii.

Ptám se vás tedy, vážený pane ministře, zda plánované nerealizování železničního spojení Prahy, Kladna a Ruzyně do roku 2025 je pouze chybou, nebo je myšleno vážně. Pokud vážně, jaké jsou náklady dosud vynaložené a fakticky zmařené tímto rozhodnutím. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Já předpokládám, že další interpelace pana poslance Jana Látky už neplatí. Platí? Chcete přednést. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, paní místopředsedkyně, platí.

Vážený pane omluvený ministře, koncem roku 2009 požádala tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová o odklad termínu pro předložení závěrečné zprávy o lyžařském šampionátu v Liberci. Bylo to na základě dohody s ministrem financí Eduardem Janotou, posun termínu měl být v zájmu komplexnosti a úplnosti této zprávy. Asi jako každého občana mě zajímá především odhadovaný dluh za šampionát ve výši cca 112 mil. korun, který je přisuzován organizačnímu výboru, v jehož čele stála někdejší vynikající lyžařka Kateřina Neumannová. Ministr financí Miroslav Kalousek vcelku logicky loni v létě prohlásil - čte: "Z hlediska státu se necítím nijak vázán. Tyto dluhy udělalo občanské sdružení. Nevidím jediný důvod, proč by za nepodařenou organizaci libereckého šampionátu měl platit daňový poplatník." K tomu jistě není co dodat.

Velice si vážím Kateřiny Neumannové jako sportovkyně, která nám dělala tolik radosti. Nechápu však její odvahu, s jakou vyměnila běžky za manažerský post v čele organizačního výboru tak organizačně a ekonomicky náročného šampionátu. Za nepatřičná pak považuji jednotlivá prohlášení Kateřiny Neumannové v tisku - čte: "Garantuji, že se penězi neplýtvalo. Nebojím se, všechny kroky dokážu vysvětlit." Nebo dokonce - cituji: "Pořádání sportovních akcí mě baví a ráda bych u něčeho takového byla znovu."

Žádám vás proto, vážený pane ministře, zasaďte se prosím o objasnění problémového financování kolem lyžařského šampionátu v Liberci v roce 2009, abychom se my, sportovní fanouškové, mohli těšit na další kvalitní sportovní akce v České republice řízené třeba kvalitnějšími manažery. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Bude vám odpovězeno písemně.

A nyní už dávám slovo panu poslanci Paroubkovi, který se ve své interpelaci obrací na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP