(Jednání pokračovalo ve 14.29 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Zvu všechny nás, kteří máme zájem zúčastnit se osobně v sále projednávání dalšího bodu, kterým jsou ústní interpelace, aby se do tohoto sálu dostavili.

Dříve než přistoupíme k samotnému projednávání, dovolte, abych vás seznámila s omluvami z dnešního odpoledního jednání. Omlouvá se paní předsedkyně Miroslava Němcová od 16 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Další omluva je od pana poslance Borise Šťastného z rodinných důvodů, další je omluva pana poslance Josefa Novotného z naléhavých pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan ministr vnitra Radek John, a to od 14 hodin. Pan ministr zemědělství Ivan Fuksa se omlouvá na dnešní odpolední jednání, pan ministr Jiří Pospíšil taktéž, a to z důvodu návštěvy justičních institucí v Brně. Konečně poslední doručená omluva je od pana poslance Milana Šťovíčka, který se omlouvá na dnešní odpoledne z osobních důvodů.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

102.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Za účasti ověřovatelů jsme vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase a poté na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 hodin do 16 hodin na pana premiéra, na ostatní členy vlády pak od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly rozdány do lavic.

Já nyní dávám slovo panu poslanci Jaroslavu Vandasovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Petra Nečase. Dále se připraví pan poslanec Látka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, blíží se 1. březen, a tím i kulminace podle mého názoru největšího problému, se kterým se setkala naše republika od roku 1989, problému zdravotnictví. Vzhledem k vývoji situace a neústupnosti zúčastněných stran se nabízí otázka, zda celá situace není nastavena tak, aby po rozvratu, který může přijít, se objevily soukromé subjekty jako spasitelé a zachránci našeho zdravotnictví, a tak touto cestou dojde k privatizaci, která by byla jinak společensky neprůchodná.

Můj dotaz je jednoduchý. Zaručujete, pane premiére, že v duchu volebních slibů ODS a vašich koaličních partnerů, Věcí veřejných, nedojde v souvislosti s nadcházejícími událostmi k zásadní změně majetkové struktury našeho zdravotnictví?

Já vím, pane premiére, že mi odpovíte, že v první řadě jde o zachování zdraví a životů lidí. S tím jenom souhlasím. Mám však obavy, aby tím vším, co přijde, nebyl nastartován proces, který z dlouhodobého hlediska by byl v neprospěch pacientů.

Ještě ve zbývajícím čase na doplnění a osvěžení paměti citace z volebních programů Věcí veřejných a ODS.

Věci veřejné: Zajistíme, aby úhradu základní péče zprostředkovala jediná státní pojišťovna. Uvažujeme o privatizaci pouze těch zdravotnických zařízení, která nespadají do základní sítě.

ODS: Fakultní, resp. univerzitní nemocnice zachováme veřejné a nebudeme je privatizovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pane poslanče, jak již jsem řekla, připomínám, že pan předseda vlády Petr Nečas je z dnešního jednání řádně omluven, a tak jako na všechny následující - tuším ještě patnáct dalších - interpelace, které jsou na něj směřovány, odpoví ve smyslu jednacího řádu ve lhůtě do 30 dnů.

Nyní vystoupí s další interpelací pan poslanec Jan Látka. Ten byl vylosován na druhém místě. Připraví se pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, sbory dobrovolných hasičů nemají dostatek financí na svoji činnost, přestože jsou zařazeny do integrovaného záchranného systému a bez jejich spolupráce by nebylo možno dosáhnout celoplošného pokrytí území České republiky a zabezpečit účinnou pomoc do určitého časového limitu s určitým množstvím sil a prostředků. V současné době, kdy nelze předpokládat, že by bylo možno zvýšit dotace ze státního rozpočtu, se nabízí řešení, ke kterému přistoupili třeba na Slovensku. Přijali novelu zákona o pojišťovnách, která tuto problematiku částečně řeší. Je to zákon číslo 8/2008 Sb. Slovenské republiky o pojišťovnách, § 33.

Pojišťovna je povinna odvést 8 % z přijatého pojistného z povinného ručení za předcházející rok na zvláštní účet Ministerstva vnitra. Prostředky Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem financí pak rozdělí hasičským jednotkám na úhradu nákladů spojených s obstaráním materiálně technického vybavení, údržbu a provoz, koordinačním střediskům integrovaného záchranného systému a operačním střediskům tísňového volání na obstarání technického vybavení. Pro pojišťovny pak jistě může být výhodou, že lépe vybavení hasiči zabrání větším škodám, a sníží se tudíž náklady pro pojišťovny.

Pokuste se, prosím, pane premiére, prosadit tuto záležitost ve vládě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Následuje další interpelace. Jak jsem říkala, bude interpelovat pan poslanec Jiří Paroubek a připraví se pan Václav Votava.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený nepřítomný pane premiére, vládní koalice zřejmě v rámci snahy o zvýšení transparentnosti, kterou jako vláda boje proti korupci hlásá, neumožnila Poslanecké sněmovně projednat mimo jiné kauzu současného ministra obrany Vondry, bývalého místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Topolánkovy vlády. Český tisk, jak je jeho oblíbeným zvykem, celou kauzu rozmělňuje, takže celá věc nám pomalu usíná.

Před týdnem jsem panu ministrovi Vondrovi v rámci interpelací vysvětlil, v čem spočívá jeho odpovědnost v celé věci, tedy za zjevně předraženou zakázku a za rozsáhlý tunel v této zakázce. Jedna věc je odpovědnost za věcnou a formální správnost faktur. Soudný člověk pochopitelně nemůže žádat od člena vlády, aby přepočítával faktury nebo dohlížel na to, zda má faktura všechny náležitosti, aby mohla být proplacena. Odpovědnost ministra Vondry je politická.

Odborníci v oblasti přenosových technologií tvrdí, že by zakázce, kterou získala bez výběrového řízení firma ProMoPro, odpovídala cena v rozsahu 125 až 150 mil. korun.

Mé otázky jsou jasné:

1. Myslíte si, že ministr Vondra může přes skandál monumentálních rozměrů, do kterého zabředl, i nadále pokračovat ve funkci ministra?

2. Jaký rozsah skandálu a zneužití veřejných prostředků bude pro vás důvodem k odvolání tohoto ministra?

3. Myslíte si, že po kauzách Drobil a Vondra si vaše vláda ještě může říkat vláda práva a boje proti korupci?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, to byla interpelace pana poslance Jiřího Paroubka. Já jsem dostala informaci, že pan poslanec Václav Votava se vzdává své možnosti přednést interpelaci, a to z důvodu účasti na jednání kontrolního výboru. Proto dalším interpelujícím poslancem bude pan poslanec Ladislav Šincl. Připraví se pan poslanec Miroslav Váňa.

Pane poslanče Šincle, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený nepřítomný pane premiére, Ministerstvo financí České republiky po hloubkové kontrole finančního a analytického útvaru Ministerstva financí podalo trestní oznámení z důvodu podivně přidělené zakázky firmě ProMoPro během českého předsednictví. Existuje důvodné podezření, že sekce, kterou v době předsednictví Evropské unie řídil současný ministr obrany Alexandr Vondra, se dopustila protiprávního jednání, kdy bez jakéhokoliv výběrového řízení přiklepla zakázku soukromé firmě ProMoPro za 766 mil. Kč. Jako důvod přidělení zakázky byla uváděla skutečnost, že právě ProMoPro má v oblasti požadovaných služeb exkluzivní postavení a jiné firmy by je nebyly schopny zajistit. To se však nijak neprokázalo. Na celé věci je přitom zajímavá skutečnost, že i přestože si firma ProMoPro původně naúčtovala jen maximálně 85 mil. Kč, nakonec si vyfakturovala téměř desetkrát více, to je 766 mil. Kč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP