(13.00 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Liberalizace je právě k tomuto zcela systematicky využívána. I v tomto je třeba provést jakousi změnu k lepšímu. Podstatný faktor, který vede k neustálému snižování úrovně českého školství, v tomto případě středního školství, je postavení učitelů. Postavení učitelů není ve společnosti dobré, jejich finanční ohodnocení není stále na úrovni, jak by mělo být. Navíc se ještě panu ministrovi podařil řekl bych psychologický majstrštyk - to myslím v uvozovkách - když zařídil, že se výrazně zvýšily platy začínajících učitelů, kdežto u zkušenějších, starších tomu tak nebylo. Takže vznikají paradoxy typu, že začínající nastupující učitel má přibližně stejný plat jako učitel třeba s 10letou nebo 15letou praxí. To vyvolává bohužel nesmírné napětí na těchto školách a učitelskému sboru to neprospívá. Takže pane ministře, tento krok se vám rozhodně nepodařil.

Takže znovu zdůrazňuji: Pokud souběžně nebudou činěny alespoň tyto kroky k nápravě, které jsem zmínil, tak státní maturita nebude mít naprosto žádný význam.

Ještě k samotné státní maturitě. Pan senátor Chládek má v mnohém pravdu. Projekt státní maturity je dlouhodobě předražen. Mnoho firem, především soukromých firem, se na tomto projektu paraziticky přiživilo. To lze myslím dokonce i když ne přímo, ale nepřímo doložit. Takže náklad na tento projekt je nepřiměřeně vysoký.

Co se týče samotné odborné úrovně připravované státní maturity, tak tam to samozřejmě také není žádná sláva. Když si člověk prohlédne testy, kterými procházeli studenti v generální zkoušce, tak někdy jsou opravdu až úsměvné. I co se týče koncepce, je možné provést jistě změny k lepšímu. Navíc mě strašně mrzí, že z té tzv. generálky byly vyvozeny jakési závěry, byly výsledky zhodnoceny. Část jich byla zveřejněna na webu CERMATu, ale bohužel CERMAT odmítá vydávat informace, které jsou mimo, které nebyly zveřejněny. Bohužel tomu nasvědčuje mnoho informací, které mám z praxe. Čili například i tato skutečnost je velmi negativní z hlediska nové státní maturity.

Takže možná z toho, co jsem říkal, vyplývá, že jsem proti konceptu státní maturity v tomto stavu.

Bohužel, do této státní maturity bylo hodně investováno. Nejen času, práce, energie, ale především finančních prostředků. Navíc situace ve společnosti je taková, že neustálé změny, jednou - jak říkala moje kolegyně Bohdalová - jednou maturitu realizovat, podruhé ji odkládat, pak případně zrušit, to je ze společenského hlediska, myslím, už v této nejistotě dále pokračovat nepřijatelné. Podle mého názoru je asi dobré koncept státní maturity nechat být, proběhnout alespoň jednou tzv. naostro, a to na jaře tohoto roku. Pokud skončí krachem, tak samozřejmě to je odpovědnost především současné vlády, současné vládní koalice a především ministra školství. A doufám, že potom, pokud by tento riskantní krok, jak ho sám nazval, proběhl negativně, tak že by z toho vyvodil i osobní odpovědnost z hlediska svého setrvání v této své ministerské funkci.

Takže ještě jednou shrnu: Z politického a společenského hlediska jsem přesvědčen, že vyvolávání další nejistoty případným zrušením nebo odkladem této maturitní zkoušky v nové podobě by bylo nevhodné, a proto i já budu hlasovat, i když s obrovským sebezapřením, pro to, aby tato státní maturita byla zachována. A chci ještě jednou slyšet - snad mi to pan ministr dopřeje - to, že vládní koalice, vláda a především on berou na svou zodpovědnost výsledek tohoto nejistého projektu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Ohlídalovi a nyní zde mám další dvě přihlášky do obecné rozpravy. Nejprve pan poslanec Jiří Paroubek, poté paní kolegyně Dagmar Navrátilová. Slovo má pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, mé vystoupení bude krátké. Musím říci, že jsem si přečetl návrh, že jsem vyslechl s pozorností diskusi, vrátil jsem se k některým věcem v minulosti, přečetl jsem si také asi tři články pana senátora Chládka, abych pochopil přístup k řešení problému ze strany navrhovatele. A dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto návrhu.

Možná že jeho návrh není vzorem dokonalosti, ale pro mne otázka zní trošku jinak: zda projekt státních maturit uplatit v podobě, tak jak jej předložil ministr školství Dobeš, anebo ne. Ti, kdo říkají, že tento projekt státní maturity bude rozvíjet logické myšlení, myslím, že se trošku mýlí. Já jsem se díval i na zkušenosti z jiných zemí Evropy. Myslím, že dnešní strany vládní koalice strašily před volbami Řeckem. Já proto uvedu řecké zkušenosti, protože tam, kromě jiných, jsem se o to zajímal. Tam zavedli před lety státní maturity a příprava, charakter přípravy na maturitu se zcela změnil během několika let. Už to není příprava vědomostní, ale už je to příprava na testy. Existuje x agentur v Řecku, které připravují na testy státních maturit. To je velký rozdíl. Takže je potřeba, aby si autoři i ti, zejména učitelé, kteří v jednotné frontě dneska odleva napravo zde hovoří, proč je dobré tento projekt uplatnit, aby si to uvědomili.

Jedna věc jsou peníze. Chápu, že miliarda korun někomu může připadat málo, ale těch 200 až 250 milionů korun, které to bude stát každý rok, a jenom samotná generální zkouška stála 350 milionů, tak je potřeba to tady aspoň říct. A je potřeba taky říct, že 12 tisíc studentů neobstálo, a já jsem zvědav, kdo řekne, jaké je kritérium toho, co je úspěchem maturity. Jestli to bude deset tisíc studentů, kteří neobstojí, nebo jenom pět nebo sedm a co se s těmi studenty také bude dít.

Také bych řekl, že jsem možná staromódní v jedné věci. Zbytečně staromódní, možná, ale prostě už takový jsem. Chci jenom připomenout předvolební sliby. Sociální demokracie slibovala, že nebude prosazovat tuto záležitost právě na základě těch argumentů, které jsem tady jednoduše uvedl. Nebyla sama. Vzpomínám si, jak v debatách těsně před volbami dnešní premiér pan Nečas se se mnou trumfoval, kdo je vlastně víc proti státním maturitám. Já si myslím, že patří k určité politické slušnosti, jisté výbavě politika, aby držel to, co řekne. A já to držím a podle toho se zachovám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo paní poslankyni Dagmar Navrátilovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP