(15.20 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Já s vámi plně souhlasím. Dostal jsem mimochodem nedávno na besedě otázku, jestli se policisté nebojí těch velkých ryb, takových těch pánů, co mají čísla, která končí 2222. Tak - ti policisté se nebojí a budou je zastavovat úplně stejně. Navíc já navrhuji Ministerstvu dopravy - a Ministerstvo dopravy to udělá - že ještě tyto velké ryby, které chtějí být označkovány čísly 1111, 2222 atd., budou platit za tato čísla do státního rozpočtu. My jim to dáváme úplně zadarmo. Takže vybereme od nich peníze do státního rozpočtu a za ně je budeme chytat, pokud budou porušovat dopravní předpisy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní vystoupí s další interpelací pan poslanec Jiří Paroubek - na pana ministra Bártu. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, obracím se na vás s touto interpelací na základě znepokojení, které vyvolaly vaše výroky v médiích 9. ledna týkající se údajných zjištění o nelegální činnosti na ŘSD v Ústeckém kraji.

Podle vašich tvrzení má být na vedení tohoto ředitelství napojen pan Petr Benda, který má jeho management dokonce řídit a jednotlivým úředníkům poskytovat jakési osobní výhody. Současně jste uvedl, že o těchto závěrech svědčí zjištění Ministerstva dopravy, které si zadalo audit, jehož výsledky jste přislíbil zveřejnit. A dále - že financování sociální demokracie bylo propojeno právě na Ředitelství silnic a dálnic Ústeckého kraje.

Dosud jste však takové důkazy, zejména potom výsledky údajně provedeného auditu nezveřejnil. Naopak, teprve po těchto vašich výrocích byl podle zpráv z médií zahájen ze strany Ministerstva dopravy audit na dotyčném ŘSD. Tyto skutečnosti vzbuzují odůvodněný dojem, že jste pana Petra Bendu veřejně očernil a obvinil z trestného jednání bez existence jakýchkoliv konkrétních důkazů. Takové jednání je však u vás jakožto vysokého činitele státu morálně naprosto nepřijatelné.

Aby byl tento dojem rozptýlen, táži se vás, jaké konkrétní důkazy svědčí o tom, že pan Petr Benda byl jakkoliv napojen na vedení ŘSD v Ústeckém kraji, jak prokážete, že skutečně nezákonně ovlivňoval či řídil činnost tohoto úřadu a poskytoval osobní výhody jeho úředníkům, a jak tedy byla sociální demokracie napojena na financování tohoto úřadu. Současně vás žádám o sdělení, kdy tyto důkazy budou podle vašeho veřejného slibu zveřejněny.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má nyní ministr dopravy Vít Bárta.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážený pane poslanče, odpověď na vaši interpelaci je následující. Za prvé. My jsme prováděli na ŘSD audity v zásadě od chvíle, kdy jsme nastoupili. Já o nich průběžně informuji. První audity se plně rozeběhly někdy v měsíci říjnu a listopadu. A opravdu, během ledna jsme dostali na stůl velmi znepokojující informaci - na začátku ledna - na téma Ústeckého kraje. Máte pravdu v tom, že hloubkový audit v Ústeckém kraji byl zahájen bezprostředně po tom, co jsem tuto informaci zveřejnil v médiích, to znamená hned v pondělí.

Dílčí informace i z těchto auditů už byly zveřejněny. Upřímně řečeno, ne úplně k mé libosti. S tím, že právníci jednoznačně nyní analyzují, co jsou okolnosti, které budou pouze součástí postupně dále rozšiřovaného trestního oznámení, které jsem v tomto duchu podal. Trestní oznámení jsem podal, sám jsem ho podepsal, a tudíž si jasně ponesu odpovědnost za toto podané trestní oznámení. Jinými slovy řečeno, je tedy pro vás jasná garance orgánů činných v trestním řízení.

Co se týče tématu, kdy zveřejním, odpovídám: Až právníci uznají tuto věc za vhodnou v kontextu s tím, co dáváme do rozšíření trestního oznámení, i s tím, co je v trestním oznámení od první chvíle napsáno.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Reagovat bude ještě pan poslanec Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane ministře, považuji za nutné zdůraznit, že vaše výroky o panu Petru Bendovi jej v očích veřejnosti velmi poškodily. O tom ostatně svědčí široká mediální reakce na vaše tvrzení, kdy pan Benda byl v důsledku vašeho obvinění negativně vláčen v podstatě ve všech médiích. Jelikož je přitom z vaší odpovědi zřejmé, že žádné důkazy prokazující pravdivost vašich tvrzení o panu Bendovi neexistují, považuji za naprosto nezbytné, abyste napravil tyto negativní důsledky do jeho osobního i veřejného života, abyste se panu Bendovi za tato zjevně nepodložená obvinění - musím říci lži - omluvil.

Žádám vás proto o vyjádření, kdy a jakým způsobem této své morální povinnosti dostojíte a panu Bendovi se veřejně omluvíte.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Slovo má pan ministr dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážený pane poslanče, upřímně říkám, že se rád omlouvám, protože umět uznat vlastní chybu je důležitou součástí každého zodpovědného manažera. Přesto vás budu muset zklamat, protože necítím žádnou potřebu se za cokoliv omlouvat. Za svými výroky si stojím a i v kontextu toho, co říkáte, připomínám, že jste na mě podal trestní oznámení. A já jsem plně připraven nést své tělo k výslechu a zúčastnit se všech trestněprávních kroků, které jste v tomto kroku inicioval. Jediné, co pro vás mohu učinit, je, že jsem připraven hradit kupříkladu poštovné za případná další trestní oznámení, která na mě podáte.

Co se týče výroku na téma pana Bendy, rád bych řekl, že pan Benda nebyl v tomto směru jaksi medializován jenom v kontextu toho, co já říkám. Myslím si, že o panu Bendovi toho bylo napsáno mnoho dávno předtím, než jsem o něm začal hovořit já.

A jestli mám já nějakou morální odpovědnost? Tak především to, že pokud ve svém resortu zjistím nehospodárné chování, tak učiním vše pro to, aby ti, kteří za toto nehospodárné chování mohou či s ním mají co společného, byli potrestáni.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Foldyna, který přednese ústní interpelaci na pana ministra Schwarzenberga. Jenom chci upozornit, že pan ministr je na odpolední jednání řádně omluven, takže můžete přednést svou interpelaci, ale bude vám odpovězeno písemně. A může se připravit pan poslanec Ohlídal.

Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já jsem s panem ministrem hovořil telefonicky, přesto přednesu svoji interpelaci.

Chtěl bych přednést interpelaci ve věci skutečností, které celá řada lidí z veřejnosti již věděla, bohužel pan ministr asi nedopřál sluchu nebo nevěřil, že by bylo možné, že v čele politické organizace nebo státu může stát zločinec, a nevěřil tomu, že Hashim Thaci je šéfem mafiánů, lidí, kteří unášeli a zabíjeli lidi proto, aby prodávali jejich orgány. Nicméně, Rada Evropy v posledních dnech projednává zprávu švýcarského senátora a tyto skutečnosti, které jsou veřejným tajemstvím a velkým tajemstvím pro českou diplomacii, zřejmě, projednává zcela veřejně.

V roce 2004 se ukázalo, že v jedné tajné zprávě NATO se hovoří o tom, že v Kosovu se rozvíjí organizovaný zločin a že je velmi velké podezření na to, že právě šéfem toho organizovaného zločinu je tamější předseda vlády Hashim Thaci. Jenom k osobě pana Hashima Thaciho bych chtěl říci, že ještě v roce 1998 byla UCK na seznamu teroristických organizací - stejně jako on. Poté byla tato teroristická organizace Spojenými státy přejmenována na osvobozeneckou armádu. A bohužel pan ministr zahraničí byl asi nucen si podávat ruku se zločincem, pakliže si ji podával s panem Hashimem Thacim.

Chtěl bych, aby mně pan ministr odpověděl, jak česká diplomacie zareaguje na skutečnosti, které se v této chvíli projednávají v Radě Evropy. A jako jeden z návrhů bych po něm chtěl, aby - protože uznání Kosova bylo v rozporu s tím, co říkala tato Sněmovna. Vláda deklaruje, že je součástí politického systému naše Sněmovna a že respektuje její názor. Nicméně Sněmovna před lety dala - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP