(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych zahájil odpolední program, ústní interpelace na premiéra - předsedu vlády a pak ostatní členy vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali opět pořadí, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace poslanci nejprve na předsedu vlády, pak na ministry. Seznam byste měli mít, ale zřejmě si pamatujete, že premiér se omluvil, že po 14. hodině odjíždí do Bruselu, takže i když je tady poměrně slušná řada interpelací na premiéra, uvidíme, jestli budou všechny podány vzhledem k tomu, že premiér přítomen nebude. Ano, už tady mám první stahování interpelací.

Takže my začneme interpelacemi na premiéra, ale podotýkám, že nebudeme čekat až na 16. hodinu, ale že interpelace na ministry budou zahájeny okamžitě, jakmile skončí interpelace na předsedu vlády. Říkám to tady nahlas proto, aby to registrovali poslanci, aby to registrovali také ministři, že interpelace na ministry budou zahájeny bezprostředně po tom, jak skončí interpelace na předsedu vlády, což předpokládám bude dříve, možná podstatně dříve, než bylo původně plánováno.

Jen dopředu řeknu, že tady máme omluvy některých ministrů, takže je tady také omluva ministra Hegera, ministra Tomáše Chalupy a omluva ministra Miroslava Kalouska.

 

A teď se vracíme k tomu, co je v tuto chvíli bodem, a to jsou

102.
Ústní interpelace

Dovolte mi, abych požádal prvního interpelujícího, pana poslance Seďu, který zřejmě přednese svou interpelaci i přesto, že premiér není přítomen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený nepřítomný pane premiére, když se ve sdělovacích prostředcích poprvé loni na podzim objevily informace o možném sledování komunálních politiků bývalou detektivní agenturou ABL, řekl jste, že kauzu by neměli řešit politici, ale policejní vyšetřování. Já s vámi naprosto souhlasím, protože to je opravdu věcí orgánů činných v trestním řízení, nicméně je tu další problém. Váš pan ministr dopravy, který v roce 2006 vlastnil firmu ABL, vám jako premiérovi České republiky dal čestné slovo, že jeho agentura toto sledování neprováděla. V nedávné době zveřejnily sdělovací prostředky důkazy, že ke sledování došlo. Uváděly i stovky fotografií, desítky videozáznamů i písemných dokumentů. Z těchto materiálů usuzuji, že pan ministr Bárta lhal nejen vám, ale i veřejnosti. Česká veřejnost si s tím nějak poradí, horší je to s vámi a vaší vládou. Přestože se vám pan ministr omluvil, nemyslím si, že problém sledování politiků soukromými agenturami byl vyřešen.

Pane premiére, ptám se vás, jakým způsobem budete řešit skutečnost, že vám váš ministr lhal a jeho čestné slovo nestojí ani za ždibec tabáku? Můžete, pane premiére, veřejně potvrdit, že dojde k nezávislému šetření kauzy sledování politiků bezpečnostní agenturou ABL? Předloží vaše vláda v dohledné době zákon, kterým by se regulovaly kompetence a činnosti těchto soukromých bezpečnostních agentur? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla první interpelace. Pak vám sdělím, že pan poslanec Látka stáhl všechny svoje interpelace na premiéra, takže rovnou dám slovo paní poslankyni Daně Váhalové, která je třetí.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedající. Vážený pane premiére, z tisku jsem se dověděla, že jste nedávno zorganizoval konferenci o aktivní evropské politice českého státu. Velmi mě mrzí, že o této konferenci se jako členka výboru evropských záležitostí dozvídám z tisku. Dle rozhovoru v Lidových novinách s paní Karolínou Kottovou, která pracuje pro paní komisařku pro vnitřní záležitosti Evropské unie a byla šéfkou oddělení koordinace evropských záležitostí při evropském předsednictví, byla na této konferenci probírána taková témata, která se týkají agendy výboru evropských záležitostí, a jsem přesvědčena, že minimálně předseda tohoto výboru měl být pozván.

Proto se ptám na výsledky a závěry z této konference a na vysvětlení důležitosti této konference, případně také na názor, proč nebyl pozván nikdo z výboru evropských záležitostí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čtvrtou interpelaci má pan poslanec Jiří Paroubek na premiéra ve věci podezření z tunelování rozpočtu na české předsednictví. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný premiére, v médiích jste prohlásil, že Alexandr Vondra nenesl odpovědnost za hospodaření během českého předsednictví Radě Evropské unie. Tato odpovědnost je podle vás na tehdejším vedoucím Úřadu vlády České republiky Novákovi. Proti tomu ovšem svědčí:

a) dokumenty popisující kompetence a odpovědnost jednotlivých složek Úřadu vlády České republiky, kde stojí, že sekce pro předsednictví České republiky v Evropské unii, v jejímž čele stál v době uzavírání smlouvy s firmou ProMoPro Alexandr Vondra, cituji: "zajišťovala organizační záležitosti, výběrová řízení na dodavatele veškerých kongresových a konferenčních služeb";

b) svědectví dvou vedoucích Úřadu vlády České republiky, Jana Nováka a Ivana Přikryla, a také vyjádření bývalého premiéra vlády, které jste byl členem, někdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka.

Žádám vás, pane premiére, abyste se vedle těchto skutečností vyjádřil k tomu, že podle mých informací veškerá jednání s firmou ProMoPro po uzavření této rámcové smlouvy, včetně podepisování faktur, které vámi vedený Úřad vlády České republiky zveřejnil, byla vedena bez vědomí tehdejšího vedoucího Úřadu vlády České republiky Jana Nováka přímo lidmi, kteří byli podřízeni tehdejšímu místopředsedovi vlády a dnešnímu ministrovi obrany Alexandrovi Vondrovi. Pokud tomu tak je, má Alexandr Vondra jasnou politickou odpovědnost, ne-li dokonce trestněprávní, a měl by okamžitě ze své funkce rezignovat. Stejně tak jsou zpochybněna i vaše slova pronesená veřejně a čelíte podezření ze lži. Jsem ochoten vám přiznat, že jste mohl jednat v dobré víře ve slova vašeho místopředsedy vlády Vondry a že se tedy jedná o - jak už jste použil - neúmyslnou lež. Děkuji vám,.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další interpelace je interpelace Ladislava Šincla ve věci neřešení problémů ve zdravotnictví.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, již od podzimu loňského roku apelují poslanci na vaši vládu, abyste nepodceňoval problém, který zde vznikal v souvislosti s realizovanou protestní akcí velkou částí lékařů, kteří pracují zejména ve veřejných nemocnicích. Bohužel do této chvíle nedošlo ke konečné dohodě mezi vládou, resp. Ministerstvem zdravotnictví, a organizátory této protestní akce, a není tudíž zřejmé, jakým způsobem bude na přelomu února a března zajištěna akutní zdravotní péče v lůžkových zařízeních. Do dnešního dne nedošlo k dohodě mezi vládou a protestujícími lékaři tak, aby nebyli poškozeni občané České republiky, kteří jsou zdravotně pojištěni, a mají tedy na základě ústavy právo na to, aby se dočkali řádné, kvalitní a dostupné zdravotní péče. Nedošlo k té dohodě i přesto, že vaše vláda si ve svém programovém prohlášení ze dne 4. srpna stanovila mimo jiné prioritu, že nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti péče pro občany. Jde o velice vážné téma, které dnes hýbe českou veřejností a které vyvolává velké obavy v celé řadě občanů České republiky. Důvodem je to, že těmto lidem není jasné a není zřejmé, že se lidé dovolají na přelomu února a března v případě akutní potřeby zdravotní péče.

Abychom nebyli závislí pouze na informacích, které jsou poskytováno prostřednictvím médií, byl v úterý 1. 2. při projednávání programu navržen do programu Poslanecké sněmovny bod pod názvem "Informace ministra zdravotnictví o aktuální situaci ve zdravotnictví v souvislosti s probíhající protestní akcí lékařů". Bohužel jste vy a vaši koaliční kolegové svým hlasováním znemožnili přijetí tohoto bodu na program jednání Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP