Stenografický zápis 13. schůze, 8. února 2011


(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Karolína Peake
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Vidím


105. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 240/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Jiří Krátký
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Cyril Zapletal
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


41. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Petr Pakosta
Poslanec Jan Florián
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Florián


43. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Senátor Petr Pakosta
Poslanec Michal Babák


45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

Senátor Jan Hajda
Poslanec Miroslav Jeník
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání bylo přerušeno v 15.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16:01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Petr Gazdík
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 16.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Jeroným Tejc


1. Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Milada Emmerová
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Jan Látka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 18.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP