Stenografický zápis 13. schůze, 4. února 2011


(Jednání zahájeno v 10.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


73. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/ - třetí čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Karel Šidlo
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný


42. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Marcel Chládek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Jana Drastichová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec David Rath
Poslanec Ivan Ohlídal
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Senátor Marcel Chládek
Poslankyně Vlasta Bohdalová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Babor
Poslanec Stanislav Křeček


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Laudát
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 13.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP