Stenografický zápis 13. schůze, 2. února 2011


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Marek Benda


86. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009 /sněmovní tisk 15/

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor


87. Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 /sněmovní tisk 16/

Poslanec Michal Doktor


89. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2010 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2010) /sněmovní tisk 51/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Petr Braný
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Petr Braný
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Vidím


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Petr Braný


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


13. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 240/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Josef Šenfeld
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Ladislav Skopal


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bureš


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 119/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o kazetové munici /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Kubata


34. Vládní návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Alexander Černý


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) /sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Rom Kostřica


100. Zproštění mlčenlivosti brigádního generála v záloze Ing. Miroslava Krejčíka pro vystoupení před výborem pro obranu a bezpečnost

Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora


10. Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


11. Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Aleš Roztočil
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Michal Babák
Poslanec David Rath
Poslanec Marek Šnajdr
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec David Rath
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


12. Návrh poslanců Václava Mencla, Jaroslava Krupky, Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka, Kateřiny Konečné a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Václav Mencl


23. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení

Poslankyně Jaroslava Schejbalová
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 15.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


100. Zproštění mlčenlivosti brigádního generála v záloze Ing. Miroslava Krejčíka pro vystoupení před výborem pro obranu a bezpečnost

Poslanec František Bublan
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Vidím


23. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


24. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gazdík
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 16.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP