(21.20 hodin)

 

Poslanec Josef Novotný st.: Vážená paní předsedkyně, vládo, kolegové, chci se zmínit o podstatě kauzy Drobil ve smyslu zvyklostí, které se zavedly ve financování politických stran.

Jsem přesvědčen, že velká část kampaní, které vedete, je spojena s korupcí při rozdělování veřejných peněz, a tyto peníze nebo tuto praxi praktikujete všichni kromě Věcí veřejných, které jsou nová strana (smích v sále), a kromě mě, který byl za Nezávislé v Senátu, tak všichni jsou tady noví a touto praxí nedotčení. Kampaň stojí násobky toho, co se vykazuje, a já se zmíním o tom, jak to děláte.

Firmy zajišťují inzeráty u poskytovatelů reklamy, tisku, billboardů, vlastníků atd. a takto se zajistí sleva, která je poskytnuta mediálním agenturám, které tyto kampaně zajišťují. K financování kampaní se používají různé další fondy mimorozpočtové, bílí koně, kteří obcházejí podnikatele a vybírají od nich zálohy, a potom tito podnikatelé zajišťují přes zvolené, a to nejsou jenom poslanci, ale i jiní zastupitelé, stavební a jiné veřejné zakázky. Jaký to má důsledek? Důsledkem této činnosti jsou megakampaně, které jsou pořízené za zlomek ceny, občané jsou oblbováni tu růžemi, tu guláši, tu různými dalšími reklamními předměty, takže se na ně vytváří tlak a strany se za tímto financováním schovávají a voliče takto přesvědčují. Vede to k nerovné politické soutěži, zejména pro malé strany, které jsou samozřejmě znevýhodněny, protože s nimi se nikdo nebaví.

Jestli si vzpomínáte, seděl jsem v Senátu, když upřímný Stanislav Gross se nám snažil vysvětlit, tehdy kolega Železný spočítal, že jeho kampaň, megakampaň, stála 240 milionů korun v reálných cenách. I kdybych připustil nějaké množstevní slevy, tak tehdy ČSSD vykázala na tuto kampaň 30 milionů korun. Podobně potom byl upřímný katarský Pavel Němec, a nechci se vás dotknout, ale i letošní parlamentní volby byly mnohem dražší, než jste vykázali ve svých přiznáních.

Divíte se, jak je to možné? Je to možné proto, že politické strany musí mít pod svou kontrolou policii, musí mít pod svou kontrolou státní zastupitelství a všechna upozornění na tyto praktiky jsou potom zametány pod koberec.

Příkladem financování nebo nekalých praktik na krajské úrovni byl případ, kdy byla zveřejněna nahrávka v Brně. Na jedné straně byl senátor, na druhé straně majitel firmy o 300 zaměstnancích a bavili se o tom, že fond v tu dobu měl mít už kolem 40 až 50 milionů, černý fond, a že má jenom 26 a že ten nebo onen nezajistil, nedodal atd. Tuto nahrávku hodnotila Langerova policie tak, že se jedná o diskusi nějakých nesvéprávných lidí, podobně jako tajemník předsedy vlády Doležel, kdy se mluvilo o pěti českých na stole, o jakési kódované hře nebo něčem podobném.

Já sám mám osobní zkušenosti s konkursními machinacemi, s nečinností policie, s machinací kolem volby prezidenta a dotacemi, o tom jsem mluvil nedávno. Skutečně, nedivím se doporučení, že by se měly nejdříve opatřit důkazy, že je potřeba se obrátit na nezávislý tisk, protože tyto metody jsou prokazatelně úspěšnější než policie, která je ovlivňována politiky.

Jestli chcete důkazy, nebo vy noví, kteří tady sedíte a neznáte detailně to, o čem mluvím, tak vám to řeknu na příkladech. Jistá státní energetická firma daruje několik desítek tisíc dechovce a poté za několik set tisíc inzeráty toto oznamuje. Dechovka dostala peníze od ČEZu a je to oznámeno v tisku na půlstranách, kdy tato půlstrana, pro informaci, stojí 50 tisíc korun. A toto je běžná praxe. Znáte jistě Lesy České republiky, když oznamují, že choďte do lesa, jsou tam čisté studánky. 120 milionů ročně reklamní kampaň Lesů České republiky. Podobně ČEZ oznamuje, že nekouří jeho elektrárny, podobně oznamuje duhovou energii atd., a tyto megakampaně se tváří jako firemní. Potom vytváří prostor pro mediální agentury a slevy na kampaních dosahují výrazných částek.

Já teď chci mluvit k Věcem veřejným a k naší důvěře vládě, kterou jsme dnes deklarovali. Lidé nás nebudou vinit z toho, že se podílíme na této korupci, že jsme spojeni s těmito kauzami, ale lidé nás budou vinit z toho, že děláme málo, že jsme neudělali to, co je potřeba, a pro Věci veřejné je teď velice vážné rozhodování o tom, jestli změníme politické klima, tyto praktiky, o kterých jsem hovořil, protože my kampaň normálním způsobem, politickou, za čtyři roky neufinancujeme. My neseženeme 100 milionů korun od sponzorů, pokud se budeme chovat mravně.

Čili já říkám, my bychom měli naopak jít příkladem a svým transparentním jednáním uvnitř koalice dokázat pohnout vás všechny slušné, kteří jsou zde ve Sněmovně, a tím nemluvím jenom ke koalici, ale i k opozici, abychom tyto praktiky změnili a zavedli transparentní financování volebních kampaní, dokladování jejich průběhu, zveřejňování např. na internetu, jak se tyto kampaně vyvíjejí, a dosáhli toho, že tyto praktiky z naší politické scény zmizí.

Chci to zkrátit. Budu rád, když tato kauza se vyšetří sama o sobě, vyšetří se např. zmíněné české lesy, jejich podivné smlouvy, kterými je na 15 let zaprodána biomasa firmám, aby to bylo součástí biomasového tunelu, který se připravuje. Aby se prověřily peníze, které jsou ve fondech i v českých lesích, abychom dosáhli toho, že Věci veřejné přestanou být poslušnými novici, tak jak se tady půl roku chováme, ale že budeme plnohodnotným členem koalice, která skutečně to, co má napsáno, že bude protikorupční, tak také splní. (Smích v sále.)

A ještě jednu poznámku na konec. My jsme neustále atakováni ČSSD i KSČM, že něco neplníme nebo něco podobného, výstupy těchto stran někdy připomínají jednání žárlivých manželek. Já si myslím, že se tyto strany obávají, že neuhneme ze svých protikorupčních postojů, neumožníme vytvoření velké koalice, a zároveň se obávají toho, že získáme politické body potlačením korupce, o které se musíme všichni společně snažit.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď zde mám tři faktické poznámky. Nejprve David Rath, poté Jan Chvojka, poté Jiří Paroubek. Takže Jan Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dámy a pánové, já bych chtěl jenom velice krátce prostřednictvím paní předsedkyně reagovat na svého předřečníka, který říkal něco o tom, jak všechny strany jsou zkažené a jediné Věci veřejné jsou ti noví čistí. Já jsem, je to 14 dní, četl v novinách, že pan poslanec Novotný má v regionu pronajatou kancelář od firmy, kterou spoluvlastní jeho syn. Tak jaké nové pořádky? (Potlesk v části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, vážený pane poslanče Novotný, já jsem vás poznal při prezidentské volbě a mám vás za člověka, který je zásadový. Myslím, že to i poctivě myslí, co říká. Problém je, že se vám to zkrátka bude dařit stále oddalovat, oddalovat, až skončí volební období a nic v té korupci neprosadíte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP