(19.40 hodin)

 

Poslanec Martin Pecina: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si své vystoupení nechám na řádnou přihlášku. Chtěl jsem jenom v tomto okamžiku panu ministrovi poradit. Já jsem také jeden z těch, který si stáhl protikorupční manuál. Takže pane ministře, kdyby zase někdo přišel a chtěl by se zeptat, co má dělat, tak mu doporučte, tady je, prosím vás, linka 199, tam mu to řeknou. Kontakt na pana Kroupu tady není. (Smích v řadách opozice.) Oni mu to také neporadí, oni mu na té lince řeknou, co má dělat. Kdybyste mu to náhodou chtěl říci sám, tak tyto případy řeší Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality jako jeden jediný celorepublikový útvar, kde je jeden jediný člověk, který je policejním orgánem. Takže jak byste ovlivnil policejní vyšetřování tím, že byste toho člověka za tímto policejním orgánem poslal, to jsem skutečně nepochopil a hlava mi to nebere. Takže příště se neostýchejte - 199 a oni mu tam poradí. Děkuji. (Potlesk z řad opozice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Paroubek. Pardon, Jandák. Poté pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Je lehké si mě splést. Děkuji, paní předsedkyně. (Smích.)

Dámy a pánové, já použiji možná netradiční oslovení, protože Radka Johna považuji za svého přítele a znám ho velmi dlouho. Takže řeknu: Milý Radku, tím, cos dneska udělal, jsi pohřbil Věci veřejné. Tu druhou minutu - ta je za vás, děti. Děkuji vám. (Potlesk a spontánní smích v řadách opozice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Paroubek, faktická poznámka. Po něm pan kolega Petr Gazdík.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, prostřednictvím předsedající, paní předsedkyně Sněmovny, se musím obrátit na Radka Johna, který tady procítěně hovořil, jak už příště bude ten boj proti korupci načisto. (Smích v řadách opozice.) Pane předsedo, kdo vám to ještě uvěří! (Smích a potlesk v řadách opozice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má prostor pro svou faktickou poznámku pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím paní předsedající úpěnlivě poprosit pana poslance Ratha. Jako předseda poslaneckého klubu, pane poslanče, prosím, co mám dělat, utekly mně všechny ženy. Děkuji. (Potlesk a smích v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo pan poslanec Bohuslav Sobotka. Pardon, faktická poznámka, pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pane kolego poslanče a předsedo klubu, to je mi vás fakt líto. (Spontánní smích a potlesk v řadách opozice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní již řádná přihláška, pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, my jsme tady teď slyšeli s malým odstupem vyjádření dvou členů vlády. Jednak předsedy vláda Petra Nečase, jednak ministra vnitra. Takže se potvrdilo to, co jsme si už mohli přečíst před několika dny v novinách. To znamená, že bývalý ředitel fondu životního prostředí, kterého stihl odvolat ještě pan Drobil, než sám podal rezignaci pod tlakem veřejného mínění, obcházel jednotlivé členy vlády a upozorňoval na to, že mezi ním a mezi ministrem se pohybují divní lidé, z kterých on má obavy, že ho budou nutit k nestandardním krokům. Toto on vyprávěl předsedovi vlády, vyprávěl to ministrovi vnitra a je úžasné, že tato vláda boje proti korupci neudělala vůbec nic. Jak je to možné! Jak je možné, že tady vysoký státní úředník upozorňuje na tato rizika a nikdo nic neudělá. To je přece málo, odkázat ho na policii. Já chápu, kdyby to pan Michálek večer vyprávěl manželce doma, tak že ho žena odkáže na policii. Ale on mluvil s předsedou vlády! Zprostředkoval mu informace. Mluvil s ministrem vnitra. Dokonce přímo mluvil s ministrem vnitra. To jsou členové vlády, kteří přece mohli zasáhnout. Mohli ten problém řešit. Mohli se obrátit na ministra životního prostředí. Mohli to řešit na koalici. Jestliže se objevují tyto závažné informace, tak přece člen vlády má možnost v této věci zasáhnout. To to skutečně nikomu nepřipadalo divné, že se na Ministerstvu životního prostředí pohybují poradci, že jsou tam náměstci nominovaní ODS, jejichž jedinou starostí je šmejdit kolem výběrových řízení a hledat možnosti, jak z toho fondu odsát finanční prostředky?

To já myslím, že je to ta zásadní otázka, na kterou by měli členové vlády odpovědět. Ne že někoho posílají na policii, oni ho tam ani konkrétně neposílali. Ne že dávají moudré rady, že si mají nahrávat tyto rozhovory. Proč nevyužili funkce, kterou zastávají, funkce členů vlády, k tomu, aby zasáhli a zamezili tomu, aby se ve státním aparátu angažovali lidé jako pan Knetig nebo pan Fibinger, kteří byli blízkými spolupracovníky ministra Drobila, které si ministr Drobil na fond životního prostředí přivedl? To je ta kardinální otázka.

Je mimo vši pochybnost - já jsem tady byl, v Poslanecké sněmovně, a ptal jsem se pana premiéra na jeho názor na celou kauzu. Je mimo vši pochybnost, že tady, na tomto místě, se předseda vlády Petr Nečas zastal pana Drobila. Řekl, že mu plně důvěřuje, a naopak zkritizoval pana Michálka jako někoho, kdo prostě narušuje vládnutí této vlády nezodpovědnými kroky. Prostě premiér se zastal ministra Drobila, odsoudil Michálka, a Michálek byl jediný člověk, který našel tu odvahu, aby na ty poměry na Ministerstvu životního prostředí upozornil a aby o nich na veřejnosti mluvil. Je to prostě úžasná vláda - premiér, který odsoudí Michálka, který měl odvahu se proti tomu postavit. A ministr vnitra, který témuž Michálkovi radí, aby si nahrával rozhovory a sbíral důkazy.

Je přece mimo vši pochybnost, že premiér věděl o tom, že se na fondu životního prostředí děje něco podezřelého. Předseda vlády přece mohl skrze ministra životního prostředí zasáhnout. Proč nezasáhl? Nezasáhl proto, že ministr Drobil byl místopředsedou ODS. Nezasáhl proto, že ti lidé na fondu životního prostředí jako poradci se rekrutovali z řad ODS, lidí blízkých ODS. Vždyť o náměstku Fibingrovi hovořili jako o člověku, kterého tam vyslaly jakési vlivné struktury jihomoravské ODS. To je asi ten důvod, proč pan premiér nezasáhl. A to jeho vystoupení bylo skutečně velmi alibistické. Protože premiér přece nemá jiné možnosti? Obrátit se na BIS? Premiér přece má možnosti řídit vládu, úkolovat ministra životního prostředí a v rámci úkolování ministra životního prostředí přece mohl zajistit, aby se poměry na Ministerstvu životního prostředí rychle daly do pořádku. Buď pan premiér to nechtěl udělat, nebo se bál svého místopředsedy, nebo mu to ve skutečnosti vyhovovalo. Jiné důvody tady nejsou! Buď se mu to hodilo, anebo měl obavu a netroufl si na místopředsedu Drobila, aby zasáhl do těch poměrů, které na Ministerstvu životního prostředí panovaly.

Je mimo vši pochybnost, že předseda vlády nezasáhl. Je mimo vši pochybnost, že se neobrátil na policii jenom proto, že se to týkalo lidí z ODS. Přece ministr Drobil rezignoval až pod tlakem veřejného mínění, až pod tlakem opozice. To nebyla žádná dobrovolná rezignace. Kdyby to měla být dobrovolná rezignace, tak by musela přijít vzápětí poté, kdy začal pan Michálek varovat před těmi poměry, které ministr Drobil vytvořil na ministerstvu a na fondu životního prostředí. Je to úžasné - od těch událostí uplynulo už několik dnů, a přesto už tady před námi předseda vlády přepisuje historii a hovoří o těch věcech úplně jinak, než byly. On se zastal Drobila, on ho nedokázal včas přimět k tomu, aby rezignoval, a ministr Drobil odešel až pod tlakem veřejnosti, médií, opozice tady v Poslanecké sněmovně, až poté, co jsme pohrozili, že vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě. Teprve poté se objevila na veřejnosti informace o tom, že ministr Drobil rezignoval.

Je také, dámy a pánové, mimo vši pochybnost, že ministr Drobil nezasáhl vůči svým podřízeným. Nezasáhl proti lidem, na které si stěžoval bývalý ředitel fondu životního prostředí, a naopak, podle těch informací, které se objevily, udeřil na Michálka, udeřil na ředitele fondu životního prostředí a dal mu na výběr různé varianty, včetně varianty toho, aby důkazy zničil. Včetně varianty toho, že ho povýší jako náměstka na svém ministerstvu. Je přece mimo vši pochybnost, že pana Knetiga a Fibingra přivedl na Ministerstvo životního prostředí pan ministr Drobil, kterého na toto ministerstvo jmenoval předseda vlády Petr Nečas.***
Přihlásit/registrovat se do ISP