(19.10 hodin)
(pokračuje Nečas)

Chci také říci, že povinnost oznámit trestný čin - a já jsem žádnou informaci o trestném činu neměl - má ten, kdo se o podezřelých skutečnostech dozví přímo, nikoliv zprostředkovaně. Já jsem se o žádném trestném činu nedozvěděl, a už vůbec ne přímo, ale asi tak ze čtvrté nebo z páté ruky! Ale znovu opakuji, já velmi pečlivě sebekriticky analyzuji, zda jsem neudělal chybu. V tomto případě tohoto kroku, to znamená rozsevu prostředků Státního fondu životního prostředí mezi jednotlivé banky, kde údajně mohlo být nebezpečí korupce u podřízených ředitele Státního fondu životního prostředí, jsem chybu neudělal! A každý, kdo si to zanalyzuje, tak se musí k mému názoru jednoznačně přihlásit.

Já jsem nikdy nepopíral svoji elementární politickou zodpovědnost za fungování této vlády, za všechny její kroky, takže se vůbec nebudu zaplétat do řečí o tom, že se nic nestalo. Ano, já jsem tady již úvodem konstatoval, že vláda tímto bezesporu byla poškozena a bude otázkou její další tvrdé práce, aby pokračovala a svou pověst v této věci si napravila. Vlády v celé Evropě v tuto chvíli musí řešit závažné finanční problémy a to, co potřebuje Česká republika, je vládní stabilita a vláda, která je ochotna a odvážná dělat reformy. A právě proto, dámy a pánové, aby koalice prokázala i svůj protikorupční étos, chci vás požádat, abyste nehlasovali pro vyslovení nedůvěry této vládě. Děkuji. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu premiérovi. Mám zde dvě přihlášky k faktickým poznámkám. Nejprve pan kolega Tejc se hlásí k faktické poznámce, poté pan poslanec Rath. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, vážený pane premiére, vy jste tady několikrát řekl, že chcete, aby to vyšetřování bylo nezávislé, aby bylo standardní, a jak často říkáte, aby bylo pod zásadou padni komu padni. Já bych se vás proto rád v této souvislosti zeptal a prosím vás o odpověď, proč jste se setkal s policejním prezidentem Oldřichem Martinů po vypuknutí této kauzy a zda jste se za tu dobu, tedy od minulého úterka, kdy tato kauza vypukla, setkal i s některým z jiných policejních funkcionářů. Mám tím na mysli konkrétně ředitele protikorupčního útvaru Libora Vrbu. Pokud ano, tak proč a v jaké souvislosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka pana poslance Tejce. Další faktickou poznámku má pan poslanec Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, velmi dojemný proslov! Jedno oko nezůstalo suché. Zvláště v situaci, pane premiére, kdy víme, že se scházíte s policejním prezidentem a s dalšími vysokými funkcionáři policie, tak si myslíte, vám někdo nejenom v této Sněmovně, ale v této zemi bude věřit slova o objektivním policejním vyšetřování? Vždyť vy jste jeden z podezřelých! Takže pokud byste chtěl zajistit dojem o objektivním policejním vyšetřování, tak byste především v tuto chvíli musel rezignovat vy sám! Protože vy sám jste zásadní překážkou jakéhokoliv objektivního vyšetřování, jestli si to sám neuvědomujete. A to v situaci, kdy předsedkyně klubu Věcí veřejných paní Kočí veřejně hovoří o delangerizaci policie. Jednoznačně, a myslím, že jsme to slyšeli z médií všichni, že policie je prolezlá lidmi Ivana Langera, který pracuje pro vás!

Pane premiére, řekněte tady jasně, zda Ivan Langer pro vás pracuje, zda jste s ním v kontaktu a zda s ním něco děláte dohromady! Jak chcete objektivní vyšetření, když Ivan Langer šmejdí po složkách policie a pracuje pro vás. A údajně podle některých slov, která jsme také slyšeli, zajišťuje mimorozpočtové financování ODS v řádu stovek milionů! Děláte si z lidí legraci? To si myslíte, že budeme věřit nebo někdo v této zemi bude věřit, že vy zajistíte nějaké objektivní vyšetřování? Pane premiére, odstupte! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále jsou před námi řádné přihlášky... Pan kolega Jandák - faktická poznámka? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych se chtěl panu premiérovi omluvit, skutečně. Protože i já jsem podlehl novinářům - (směrem ke galerii pro novináře:) styďte se za to, co jste napsali! Protože dnes mi pan premiér vysvětlil, že se vlastně nic stát nemohlo! A já jsem dodnes podléhal tomu, že tu hrozila obrovská aféra! Nehrozila, přátelé! Všechno bylo v pořádku. Pouze někteří z nás znejistěli. Za to se chci omluvit panu premiérovi. Všechno je v pořádku! A toho předsedu, toho ředitele životního fondu, měli bychom se na něj podívat! Děkuji vám. (Smích a potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní jsou před námi řádné přihlášky, pokud tedy nemá nikdo již faktickou. První řádná přihláška - pan poslanec Jiří Paroubek. Po něm je přihlášen pan poslanec Vojtěch Filip. V tuto chvíli je zde 11 přihlášek do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, před sedmi měsíci zažívala naše země a její občané chvíle plné úzkosti a obav z opakování řeckého ekonomického scénáře v českých podmínkách. Po obloze zatažené temnými řeckými mraky poletovali archeopteryxové a po zemi se potulovali i jiní dinosauři - tu s tvrdým, tu s měkkým i. (Pobavení.) Pochopitelně všechny tyto příšery, hrůzy a rány morové byly v podání pravice a s ní spojených a ke všemu ochotných sdělovacích prostředků, vlastně téměř všech médií, asociovány se sociální demokracií. Ve volbách vzešla jasná hvězda. Pravici se podařilo sestavit vládu s velkou převahou ve Sněmovně. Vládu prý rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci. Tato charakteristika zněla v porovnání s reálnými výsledky předchozí pravicové vlády, jejíž hlavní protagonisté pokračují i v této vládě, jako oxymóron, protimluv. Ale s médii v zádech se dá dokázat téměř vše - i nemožné: z bílého lze udělat černé a opačně to také není problém.

Vláda začala směle. Po několika týdnech od svého vzniku vyšly na pražská náměstí demonstrovat proti její politice desítky tisíc veřejných zaměstnanců, zejména jejichž kapsy chce vláda důkladně vyluxovat. Přitom o svých povolebních plánech hovořila před volbami jasně z dnešních koaličních stran pouze TOP 09. O snižování mezd však ani ona ne. Další dvě strany dnešní koalice své povolební plány tajily, maskovaly a zamlžovaly. Vláda tedy dokázala během několika málo týdnů své činnosti znechutit významné části střední třídy. O nízkopříjmových vrstvách ani nemluvě. Vláda se pustila do bezhlavého škrtání výdajů státního rozpočtu. Snižuje významně investiční výdaje státu v dopravních stavbách, bytové výstavbě i jinde, snižuje mzdy veřejných zaměstnanců, a tedy spotřebu obyvatelstva. Oba jevy budou mít nutně negativní vliv na hrubý domácí produkt. Hospodářský růst v příštím roce vůbec nemusí být takový, jaký s povinným optimismem předpokládá vláda, tedy 2,3 %. Může být nulový.

Z národohospodářského hlediska je politika vlády velmi diskutabilní. Pokles životní úrovně střední třídy je zcela jistý, u nízkopříjmových vrstev velmi pravděpodobný. Vláda snižováním platů určitě neposílí zájem veřejných zaměstnanců zvýšit své pracovní úsilí. Pro pracovníky ve zdravotnictví byla politika této vlády onou pověstnou kapkou, kdy přetekl pohár. Čtyři tisíce lékařů na konci tohoto roku v rámci hnutí Děkujeme, odcházíme! chce opustit v krátké době svá pracoviště. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP