(12.00 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Nebylo ani jednou na jednotlivém výboru řečeno ze strany sociální demokracie, že má být zachována přestupková imunita. Ten názor se objevil až tady na plénu Poslanecké sněmovny a dnes je tím podmiňována podpora ze strany sociální demokracie k této změně ústavy, tedy omezení imunity.

Nezlobte se, dámy a pánové, mně to přijde jedině tak, že hledáte záminku, aby tento návrh přijat nebyl. Ano, máte na to právo. Máte ty hlasy, které zabrání přijetí změny ústavy, která má omezit a v některých případech zrušit imunitu poslanců a senátorů. Pokud to uděláte, tohoto práva využijete, ale je to i vaše odpovědnost. (Potlesk v řadách koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde faktická poznámka - pan poslanec Paroubek má přednost.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedo poslaneckého klubu ODS prostřednictvím předsedající, jediný argument v uvozovkách, který jste použil pro to, abychom tady hlasovali pro něco, co se nám poněkud příčí, a myslím, že předseda našeho poslaneckého klubu jasně řekl, za jakých podmínek jsme připraveni pro toto hlasovat, tak je to, že ve výborech k tomu příslušných neproběhla diskuse a že se tam o tom nediskutovalo. Ale přece i u jiných návrhů zákonů je úplně běžné, že se pozměňovací návrhy dávají z pléna Poslanecké sněmovny. Co je na tom divného! To je demokracie. To je parlamentní demokracie. Tomu se tak říká.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní řádné vystoupení - s přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní a pánové, já jsem dalek toho, abych zazlíval kolegovi předsedovi poslaneckého klubu ODS, že ne úplně dokonale zná program KSČM a zná to, co se imunity týká, našich přístupů. Takže já to jenom upřesním.

Ano, omezení imunity, tak jak všichni ostatní, tak i my, toto je omezení imunity ve smyslu návrhu pana poslance Tejce, přesně to, co jsme říkali. Omezení imunity ano, až na to, aby se dotýkala svobody opozičního slova na veřejnosti. Nic více, nic méně. Stejně, když už jsme u připomínání volebních programů, já bych připomenul, že v některých volebních programech jsem našel například sliby o majetkových přiznáních, takže se už těším, jak naše návrhy na zákon o majetkovém přiznání budou podporovány všemi směry, navzdory tomu, že budou předkládány komunisty.

Ujišťuji vás, tady nejde o to, že návrh předkládá vládní koalice, opozice, poslanci vládní, poslanci opoziční. Poslanecký klub KSČM vždycky hlasoval především o věci, tedy o tom, co se předkládá, nikoli o tom, kdo to předkládá. Já jsem přesvědčen o tom, že ten kompromis, který je a který přesně naplňuje naše volební programy, naše volební sliby a přesně je dotahuje na místo, kam bychom rádi, aby se to omezení imunity dostalo, v této Sněmovně je možný a že potom, až to tímto způsobem odhlasujeme, se konečně můžeme začít zabývat tím, co skutečně trápí tuto společnost, co trápí skutečně naše občany a ne pouze - a teď řeknu v uvozovkách - hrstku zákonodárců a dalších, kterých se týkají imunity. Ale pozor, nezlehčuji to, je to skutečně záležitost vážná, záležitost ústavní. Ale netýká se běžného občana. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní další přednostní právo - místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, já vystupuji jenom proto, že pan poslanec znovu řekl to, co není pravda a čím veřejnost mate. Protože za sociální demokracii opakuji, nevím už - poněkolikáté, že my nejsme pro zachování přestupkové imunity. My jsme pro zachování pouze v okamžiku, kdy se jedná o výkon mandátu poslance, kdy se jedná o právo shromažďovací a právo na svobodu projevu. Takto je to zamýšleno. Jestliže řeknete, že toto je věc, kterou nemáme právo hájit, jestliže nepodpoříte tento návrh, aniž byste argumentovali, co vám na tom připadá špatně, protože to jsou přece práva, na která opozice musí mít možnost si je obhájit ve Sněmovně, potom se podívám na vaši listinu, kde máte dvacet poslanců chybějících, třicet nepodepsaných, a připadá mi, že váš zájem to dnes hlasovat jenom dokazuje, jak vážně to myslíte. Místo abychom se dohodli, místo abyste byli ochotni o tomhle jednat, tak to dneska prohlasujete se všemi vašimi chybějícími poslanci a řeknete: může za to opozice. Takže takto to vypadá s vaším závazkem, který jste dali voličům. Vy jste prostě - aby se vlk nažral a koza zůstala celá. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď mám zde čtyři přihlášky do řádné - pokud jste to nemínili jako faktickou poznámku. Ne. Řádnou. Pan kolega Benda také řádnou? Takže řádné přihlášky jsou tyto: pan kolega Polčák, poté pan kolega Babák, poté pan kolega Staňura, naposledy pan poslanec Marek Benda. Zatím mám tyto přihlášky. Pan poslanec Stanislav Polčák má slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, členové vlády. Myslel jsem si, že se přes ty faktické a přednostní práva k těmto projevům ani nedostanu k tomuto řečnickému pultíku. Pokud pan kolega Zaorálek chce vědět, co nám na té předložené úpravě vadí, tak já mu to tedy určitě, snad alespoň z naší strany osvětlím. Nicméně nemohu si nedovolit sdělit i několik nevěcných argumentů, které zde v diskusi zazněly.

Pan předseda Bohuslav Sobotka zde uváděl, že vláda nediskutuje své návrhy, které předkládá, s opozicí. O tomto návrhu, o kterém jsem se já dozvěděl teprve včera, s námi nikdo nediskutoval. Vůbec nikdo s námi nediskutoval. Nepřišel ani pan kolega Tejc, ani pan předseda Sobotka. Já jsem si to ověřoval u pana předsedy Gazdíka. Nikdo za námi nepřišel. Za TOP 09 a Starosty mohu garantovat, že nikdo za námi nepřišel, aby o tomto návrhu diskutoval. Takže já nechápu, jak by měla plnit roli předkladatele a zároveň odůvodňovatele ve vztahu k opozici vláda, resp. páni poslanci, když opačně to neplatí. Já mám pocit, že jednotka politické demagogie se prostě bude nazývat Bohuslav Sobotka. To je snad první poznámka.

Za druhé k tomu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, promiňte, já vás poprosím, abychom se vyvarovali... (Poslanec Polčák a předsedkyně Němcová hovoří současně, není rozumět, nelze zaznamenat.)

 

Poslanec Stanislav Polčák: Omlouvám se tímto panu předsedovi Sobotkovi, ale ta diskuse byla vzrušená.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová ... osobních útoků.

 

Poslanec Stanislav Polčák: K tomu, co je zde věcně namítáno. Za prvé podle čl. 27 odst. 2 ústavy platí, že za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně, resp. v jejích orgánech není poslanec odpovědný. Nelze jej stíhat. Nelze jej ani přestupkově stíhat. Takže to je na ústavní úrovni vyřešeno.

Vy navrhujete, ať se ta přestupková imunita vztahuje na přestupky, které souvisejí se shromažďováním a svobodou projevu. Já si nejsem vůbec jistý tím, proč by měli mít poslanci právo chovat se na veřejnosti, na veřejných shromážděních neslušně. Proč by se měli chovat hrubě. Proč by měli mít možnost někoho urážet. Proč by měla být přestupková imunita na to, že já na veřejnosti budu moci pronášet projevy, které budou za hranicí slušnosti a budou přestupkem. Proč bych měl mít toto oprávnění, pokud mám z ústavy toto oprávnění vykonávat zde, tady před tímto pultíkem.

A za druhé, to je zásadní výhrada k tomu návrhu, jestliže urazím jako poslanec druhého poslance, podléhám alespoň disciplinárnímu řízení na půdě této komory. Můžete mi říci, když urazím někoho na veřejnosti a vy tam zasadíte přestupkovou imunitu, kdo mě potrestá? Vy to tam vůbec nemáte vyřešeno. To znamená, že se prostě na veřejnosti poslanci podle vašich návrhů budou moci chovat hulvátsky a nikdo je nebude moci ani potrestat! (Poznámka kolemjdoucího poslance Tejce: To není pravda.) Pokud to tak není, tak já bych byl velmi rád, abyste přednesli ten návrh, tak jak zde byl sdělen, protože já nevím vůbec, jak to je myšleno. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP