(11.20 hodin)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem si už před drahnou dobou v této Poslanecké sněmovně zakázal reagovat na vystoupení pana poslance Ratha. Setrvávám na tom. Dovolím si však vyzvat pana předsedu Sobotku, aby se vyjádřil k tomu, zda hulvátské a velmi nepříjemné, abych se vyjadřoval slušně, chování pana poslance Ratha vůči vám, nedodržování základních principů, které jsou zakotveny v jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby se od tohoto chování jasně distancoval, abychom si nemuseli myslet, že hulvátské a sprosťácké chování vůči předsedkyni Sněmovny je standardem pro celou sociální demokracii. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanci Tluchořovi. Nyní se hlásí předseda - pardon, faktická poznámka David Rath.

 

Poslanec David Rath: Tak. Jestli se v této sněmovně někdo někdy choval hulvátsky, byl to pan ministr Kalousek, případně váš bývalý premiér Topolánek. Ale pane předsedo Tluchoři, tím, že někoho začnete obviňovat a urážet takovýmto způsobem, nepřekryjete fakt, že váš premiér dneska čelí vážnému podezření z toho, že kryl korupci, a že váš ministr pravděpodobně se na té korupci podílel. Pro vás, chápu, jsou to nepříjemná slova. Já vám rozumím, je to pro vás určitě bytostně nepříjemné. Určitě bytostně nepříjemné. Nicméně je to realita a my jsme ji nezpůsobili. Pak se obraťte na ty, kteří za to mohou. Vašeho premiéra a vašeho ministra!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dvě přednostní vystoupení jsou před námi. Pan předseda poslaneckého klubu Petr Gazdík, poté ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobrý den, dámy a pánové. Prostřednictvím paní předsedající bych chtěl požádat poslanecký klub sociální demokracie, aby dodržoval základní principy chování k ženám. Na této půdě sněmovny by se k ženám, zvláště k paní předsedající, mělo chovat slušně. Děkuji. (Potlesk.)

Druhá věc, pan Rath tady obviňuje pana premiéra z toho, že kdyby to pro něj bylo důležité, hlasování o poslanecké imunitě, tak by tady byl. Tím mimo jiné poslal vzkaz středočeským voličům: Milí voliči, kdybyste pro pana Ratha byli důležití, tak by teď seděl na Středočeském kraji a věnoval se práci pro vás. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Gazdíkovi. Další přednostní právo ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vzhledem k tomu, že tady zazněly věty, čemu čelí či nečelí předseda vlády České republiky. Myslím si, že je důležité připomenout, že náš premiér, můj premiér dnes čelí velmi vážným argumentům, které padají na jedné z nejdůležitějších rad Evropské unie od doby, kdy Česká republika do EU vstoupila. Tam se skutečně diskutuje o budoucím osudu eurozóny, Evropské unie. Česká vláda tomu věnovala mimořádnou pozornost, aby vycizelovala pozici, s kterou tam předsedu vlády poslala. Předseda vlády dnes čelí a usiluje a bojuje za prospěch všech občanů České republiky v rámci Evropské unie. Tomu dnes čelí český premiér. Ničemu jinému! (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Dvě faktické poznámky, David Rath, poté pan poslanec Marek Šnajdr.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, jednak bych se ohradil, protože tomu, komu bylo zasahováno a skákáno do řeči, jsem tady byl já. To je bráno jako poněkud neslušné, skákat někomu do řeči a přerušovat ho, čili máte-li nějakou výhradu, prosím, abyste ji adresovali na adresu toho, kdo mně skákal do řeči a přerušoval.

Druhá věc, víte, kdyby pro pana premiéra a hlavního předkladatele této normy to bylo skutečně tak důležité, tak jste si to přece mohli přeřadit na jiný den. Já nechápu, proč tedy tady pan Kalousek hájí, že pan premiér musí být v Bruselu. Já to nezpochybňuji. Já jenom říkám, že jste si vybrali na projednávání změny ústavy, zásadního zásahu do ústavy, den, kdy tady hlavní předkladatel a premiér není. Tak jak si to vysvětlit, že to myslíte vážně? Tak jste to mohli dát na jiný den. Vždyť vy máte 118 hlasů a můžete si to dát kdykoliv, nebo na to svolat mimořádnou schůzi. A my s tím neuděláme nic. Tak prosím, nebalamuťte veřejnost.

A panu bývalému starostovi a poslanci: Tak s touto logikou, kterou jste tady řekl, tak jste asi na svoji obec dost kašlal, protože jste tady řadu měsíců byl poslanec.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní druhá faktická poznámka pan kolega Marek Schnajdr, poté ještě třetí faktická poznámka paní kolegyně Chalánková.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, velmi stručně a krátce. My jsme zde od zahájení bodu sociální demokracií vyzýváni ke slušnosti, korektnosti v jednání. Myslím, že všichni z nás, včetně doufám i veřejnosti, jsme viděli, jak v podání sociální demokracie ta slušnost a konstruktivní přístup vypadá. To byla explicitní ukázka pana kolegy Ratha.

Nicméně bych si dovolil tu věc vrátit k vlastní podstatě a dovolil si pojmenovat, o co tady jde. To je velmi jednoduché. A prosím, nenaskakujme na to. Sociální demokracie se prostě zalekla tohoto bodu, jasně deklaruje, že pro něj nechce hlasovat, a zvolila, čímž maličko odpovídám některým svým kolegům, zvolila tento způsob postupu, klasickou situaci, vypustila krakena, aby tuto Poslaneckou sněmovnu rozsekal, abychom se začali navzájem hádat.

Velmi prosím, pojďme se vrátit k podstatě, pojďme hlasovat a každý poslanec této Poslanecké sněmovny ať odpoví svým hlasováním, zda souhlasí, či nikoliv.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní faktická poznámka paní kolegyně Chalánková. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych pana kolegu Ratha prostřednictvím paní předsedající ujistit, že při hlasování budu sedět na svém místě. Ale je mi těžko poslouchat ty projevy, které tady byly vzneseny vůči paní předsedkyni a vůči ženám jako takovým. To znamená doufám, že se ke mně přidají kolegyně, které mě o to žádají, a při takovýchto projevech odejdeme ze sálu. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Pan kolega Tejc faktická poznámka, pan kolega Kováčik, Rath. Ano.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Myslím, že mohu navázat na jednoho z mých předřečníků, pana poslance Šnajdra. Řekněme si, o co tady jde, řekněme si, jak můžeme postupovat. Tady koalice bez dohody s opozicí podala poslanecký návrh na změnu ústavy, ač neměla zajištěno 120 hlasů. Potud je to v pořádku. Koalice nejednala o tom, jak tento návrh by měl vypadat, tak aby měl širokou podporu, s nikým z opozice. Potud v pořádku. Opozice, protože se jí znění tohoto návrhu nelíbilo, navrhla jeden drobný, malinkatý pozměňovací návrh, který skutečně řeší jen velmi omezeným způsobem přestupkovou imunitu. Nic zásadního na tomto velkém návrhu nemění. A nyní jsme v situaci, že nám je vyčítáno, že jsme si snad dovolili podat pozměňovací návrh, protože když neprojde, stejně musíme hlasovat pro návrh vládní, resp. koaliční.

Myslím si, že je teď Sněmovna před rozhodnutím, zda vyjde vstříc opozici a bude hlasovat pro drobný pozměňovací návrh, aby alespoň části kompromisu bylo dosaženo, pak se samozřejmě zvyšuje možnost přijetí tohoto návrhu zákona, anebo bude koalice trvat na svém, nebude tady mít ani svých 118 poslanců a bude odmítat jakékoli návrhy jen proto, aby mohla říct, my jsme předložili návrh, vy jste pro něj nehlasovali. Jestli chcete kompromis, je tady pozměňovací návrh, byl předložen skutečně z věcných důvodů, které jsme tady už několikrát zmínili, nebudu je znovu opakovat. Prosím vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka pana kolegy Tejce. Poslanec Rath se hlásil s faktickou, poté pan poslanec Kováčik. Čili pan poslanec Paroubek faktická, poté pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, možná to některé naše kolegyně překvapí, ty, které nejsou v politice možná tak dlouho, ale institut imunity byl už za starého Říma. Tribunové lidu měli něco jako imunitu. Já to tady nechci rozebírat.

Slušnost není jednosměrná cesta. Jestliže paní předsedkyně skáče někomu bezdůvodně do řeči, myslím si, že to slušné není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP