(10.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Myslím si, že není možné, abychom přistupovali k projednání tohoto návrhu v situaci, kdy zde není dostatečný počet vládních poslanců, protože i kdybychom my jako opozice vstřícně přidali ty dva hlasy, které vládní koalici chybějí k ústavní většině, tak to stejně nebude stačit na to, aby změna ústavy v Poslanecké sněmovně byla přijata. Myslím si, že to je velmi zvláštní situace, a nemohu se zbavit dojmu, že to vše je jenom naoko, že vládní koalice předložila naoko návrh na změnu ústavy, na omezení imunity, ale ve skutečnosti dělá vše pro to, aby tento návrh zákona zde v Poslanecké sněmovně neprošel. Nejedná s opozicí, není schopna kompromisu nad pozměňujícími návrhy, a navíc ještě navrhuje zařadit tento bod v situaci, kdy tady ani vládní koalice nemá všech 118 hlasů. Pokud by koalice usilovala o podporu opozice a získání chybějících hlasů, tak přece základním předpokladem je fakt, aby vládní poslanci přišli do práce, aby tady hlasovali a bylo jich přítomno 118 a vytvořili elementární předpoklad pro to, aby změna ústavy byla přijata.

Znovu opakuji, a proto jsem se na začátku ptal na nastavené kvorum - pro změnu ústavy je potřeba 120 hlasů a dnes tady vládní koalice v Poslanecké sněmovně 118 hlasů podle mého názoru k dispozici nemá. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan kolega Bohuslav Sobotka. Nyní faktická poznámka pan poslanec Boris Šťastný, poté pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych stručně zareagoval na mého předřečníka pana předsedu Sobotku. Z jeho slov vyplývá, že takto závažné změny ústavy, když se ústava psala, se očekávalo, že bude navrhovat vládní koalice. To je přece naprostá dezinpretace, proč to kvorum je 120 a proč je potřeba 120 hlasů. No protože to je tak zásadní věc, u které se očekává samozřejmě spolupráce vládních i opozičních stran, čili nějaká širší dohoda na těchto věcech. Automaticky se přece nepředpokládá, že půjde o vládní návrh, protože jinak za normálních okolností by přece při tvorbě ústavy toto kvorum takto nebylo nastavováno a takto požadováno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní jsou zde řádné přihlášky. Zeptám se paní místopředsedkyně Klasnové, zda chce vystoupit s přednostním právem, protože před vámi je pan kolega Benda. Tedy přednostní právo paní místopředsedkyně Kateřina Klasnová, poté pan kolega Benda, poté pan kolega Gazdík.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, paní předsedající, za slovo, a omlouvám se kolegovi Bendovi, že jsem takto využila svého privilegia.

Dámy a pánové, já se domnívám, že to, co tady bylo řečeno ústy předsedy klubu ČSSD pana Sobotky, je něco, co má své opodstatnění jistě v diskusi týkající se ústavní změny o celostátním referendu, určitě u volby prezidenta. Ale dnes se tady bavíme o omezení poslanecké imunity, o věci, která jaksi zůstala v ústavě jako reminiscence ještě z dob Rakousko-Uherska, resp. první republiky, a od dob Rakousko-Uherska. (Oživení v sále, smích.)

Tady se tolikrát hovořilo o zrušení doživotní imunity, že se domnívám, že nás nikoho nenapadlo z koaličních poslanců, že by někdo zde hlasoval proti omezení imunity. Já v tom nevidím vůbec žádný problém. Myslím si, že to je vizitka nás všech poslanců bez ohledu na to, jestli jsme koaliční poslanci, anebo opoziční, že to je vizitka politické kultury. Tudíž toto mravokárné vystoupení pana Sobotky naprosto nechápu. (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo vystoupení paní místopředsedkyně Klasnové. Faktická poznámka pan kolega Vojtěch Filip, poté s přednostním právem pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, členové vlády, paní a pánové, odpusťte mi, ale některé demagogické výroky mi opravdu vadí. V principu dělby moci, to znamená jestliže je oddělena od sebe moc zákonodárná, výkonná a soudní, vždycky musí platit princip určitých exempcí, tedy imunit, protože jinak by ty moci mohly do sebe zasahovat nekorektním způsobem. Představte si, že soudce nebude mít imunitu, a bude to jednoduché. Zastaví ho policista, protože bude mít ten den soudit jiného policistu, a bude ho zdržovat tak dlouho, než propadne termín jeho nástupu u soudu. Stejným způsobem se samozřejmě zachovat soudce vůči zákonodárci apod. Čili v tomto ohledu nejde o žádnou reminiscenci na Rakousko-Uhersko, ale jde o normální princip, který platí v dělbě moci. Děkuji. (Potlesk levicových poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní prosím o slovo pana poslance Petra Gazdíka.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si myslím, hlasování o tak závažné věci, jako je novela ústavy ve věci omezení poslanecké imunity, o které se tady baví několik let, ne-li desítek let, ukáže jasně, která strana je pro a která je proti.

Prostřednictvím paní předsedající pane Sobotko, pokud jste proti omezení poslanecké imunity, sdělte to svým voličům svým hlasováním. Děkuji. (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, paní předsedající. Vaším prostřednictvím jsem se chtěl také zeptat pana kolegy Sobotky, jak to vlastně myslí, po čem vlastně volá, co za kšeft tady chce dělat, když říká, že - (oživení v sále, smích) - počkejte! - že tady není 120 poslanců, a že se tudíž s vámi nikdo nedohodl.

Buď máte nějaký názor na ten zákon a vyjádříte ho hlasováním, anebo ho nemáte. Ale po čem to vlastně voláte, co to chcete? Pojďme vykšeftovat, jak to s tou imunitou má být, anebo nemá? Vy jste se nás nezeptali? Vy jste tady poslanci a budete hlasovat o konkrétním návrhu zákona, o konkrétních změnách, tak buď se najde těch 120 hlasů a víc, anebo ne.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní jsou před námi dvě faktické poznámky. Pan poslanec Paroubek, poté pan kolega Skokan. Faktická poznámka pan poslanec Paroubek.***
Přihlásit/registrovat se do ISP