(17.50 hodin)
(pokračuje Vondra)

Pokud jde o vytvoření nového managementu, tak je to proces. Jmenoval jsem pana Szönyiho ředitelem odboru pro pozemní techniku a zároveň jsem ho prozatímně pověřil, aby vedl i sekci vyzbrojování, kam tento odbor patří. Myslím si, že prozatímně, než ustanovím definitivního šéfa sekce vyzbrojování, to v této konstelaci je možno zvládnout, a dnes jsem mimochodem s panem Szönyim mluvil a myslím si, že to začíná fungovat.

Pokud jde o ta dvě jména, tak pan inženýr Černý a paní doktora Kalhousová z odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje, tak ano, máte pravdu, že odvolaný sekční šéf Staněk je oba zároveň pustil na dlouhodobou cestu do zahraničí. Já jsem nepovažoval tento stav za optimální. Je to mimo jiné jeden z důvodů, proč jsem přistoupil k obměně managementu. Nyní je již paní doktorka Kalhousová zpátky, čili není to tak, že by ten odbor byl bezprizorní. On koneckonců měl svého šéfa i po tu dobu, co byli oba služebně v zahraničí. Řídil to vedoucí oddělení pan inženýr Obdržálek, čili není to tak, že by tam nikdo nebyl, samozřejmě. Ale souhlasím s vámi, že situace nebyla optimální a je to jeden z důvodů, proč pokračuji v obměnách.

A pokud jde o třetí část vaší interpelace, vzájemný vztah generálního štábu a sekce vyzbrojování ve vztahu k dlouhodobému plánování a realizaci akvizičních potřeb Ministerstva obrany - je to samozřejmě určitý problém. A vy jste tu zmínil jednu věc: Pokud jde o kolové obrněné transportéry, kdy původně vláda, vedená mimochodem Jiřím Paroubkem, plánovala akvizici více než 200 kolových obrněných transportérů, pak s odstupem roku dvou se potřeba zformulovala na zhruba 107. Podívejte, je to věc, kterou já chci řešit. A myslím si, že základní koncepční řešení je skutečně postavit něco jako téměř čínskou zeď mezi těmi, kdo na jedné straně se pohybují v oblasti vojenského plánování, a na straně druhé těmi, kdo pak realizují vlastní nákup. Ono to do značné míry je odděleno i dnes, nebo v té minulé praxi, protože plánování akvizičních potřeb je v zásadě v kompetenci generálního štábu, zatímco realizace zadávacích řízení je v kompetenci sekce pro vyzbrojování, ale můj dlouhodobý záměr, je to součástí prací na Bílé knize, o které vás budu na jaře informovat, je skutečně to oddělit výrazněji. Můj dlouhodobý plán je vytvořit Národní úřad pro vyzbrojování, a tím vlastně realizace zakázek by byla důsledněji oddělena od plánování. Protože samozřejmě v této oblasti, kde se většina států často z různých důvodů speciální techniky pohybuje mimo běžný režim výběrových řízení, tak samozřejmě ten problém začíná, když plánování začíná jakýmsi marketingovým průzkumem, a to je samozřejmě špatně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře, za odpověď. Pan kolega Hulinský může mít ještě doplňující dotaz. Nemá. Čímž jsme tedy skončili tuto interpelaci a můžeme zahájit ještě tu následnou. Opět pan poslanec Petr Hulinský se obrací na pana ministra Alexandra Vondru ve věci bezpečnostní strategie, výsledky summitu NATO.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážený pane ministře, 29. listopadu rozhodla Bezpečnostní rada státu o přípravě nové verze bezpečnostní strategie České republiky. Podle dostupných informací má být přijata do července roku 2011. Podle mého názoru se jedná o velmi významný strategický dokument ustavující priority české bezpečnostní politiky v dlouhodobém horizontu, který nahradí již výrazně zastaralou bezpečnostní strategii z prosince roku 2003.

Ministerstvo obrany v současné době připravuje Bílou knihu o obraně s předpokládaným termínem dokončení březen 2011. Bílá kniha o obraně ovšem měla vycházet ze závěrů bezpečnostní strategie České republiky jako dokumentu vyššího řádu. V této souvislosti je proto na místě otázka, nakolik to bude možné, pokud existují rozdílné termíny zpracování obou dokumentů. Považuji tedy za důležité, aby příprava bezpečnostní strategie s ohledem na silnou provázanost vnějších a vnitřních bezpečnostních vazeb byla výsledkem úzké koordinace Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničí, vnitra, respektive i dalších resortů důležitých pro zajištění bezpečnostní obrany České republiky.

Vzhledem ke krátkosti času určeného pro přípravu bezpečnostní strategie proto žádám o informaci, jak bude zajištěna koordinace mezi příslušnými resorty, jak bude probíhat komunikace o přípravě dokumentů s Poslaneckou sněmovnou, respektive s výborem pro obranu a bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní strategie České republiky bude logicky významně vycházet z nově přijaté strategické koncepce NATO a dalších závěrů summitu NATO v Lisabonu 19. a 20. listopadu 2010, považuji za naprosto nezbytné, aby i přes zamítnutí projednání výsledků summitu NATO vládní koalicí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 7. 12. byla podána ministrem obrany poslancům výboru pro obranu a bezpečnost zevrubná informace o výsledcích summitu a pozici České republiky ke všem zde již přijatým rozhodnutím a dokumentům. Důležité je to především v případě protiraketové obrany NATO a mise NATO v Afghánistánu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pana ministra obrany Alexandra Vondru požádám o odpověď. Jenom sdělím, že pan poslanec Jiří Paroubek stáhl svou 24. interpelaci, tak proto jsme se dostali přímo k téhle. Pan ministr obrany následuje.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Tak já myslím, že dvě věci, jestli jsem tomu správně porozuměl. Za prvé, pokud jde o řekněme harmonizaci, koordinaci prací na dvou důležitých dokumentech. Jeden je Bílá kniha obrany, kterou mám na starosti já, a druhý je bezpečnostní strategie, která bude předložena do vlády ministrem zahraničních věcí jako tím primárním gestorem. Ano, myslím si, že v nějakém prostředí vakua by asi bylo úplně nejlogičtější, aby nejprve byla na světě bezpečnostní strategie a na to by navazovala Bílá kniha. Já ale potřebuji Bílou knihu mít hotovou na jaře příštího roku, protože pak, vyplynou-li z ní nějaké úkoly nejen pro vládu, ale možná i pro Parlament, tak potřebujeme tři čtvrtě roku na to, abychom ten proces zvládli tak, aby reformy mohly vstoupit v život 1. ledna 2012. Čili jinými slovy, stručně řečeno, nelze čekat.

Z druhé strany, pokud jde o bezpečnostní strategii, tak v plánu prací je tak, že první kvartál příštího roku by byla zpracovávána na exekutivní úrovni a ve druhém kvartále by se dostala i v diskusích do výborů Sněmovny a Senátu. Tudíž možná dojde k tomu, že Bílá kniha bude na světě o něco dřív než definitivní podoba bezpečnostní strategie. Přesto jsme domluveni, že procesy tvorby obou dokumentů budou provázány, bude probíhat a už probíhá koneckonců čilá komunikace a spolupráce mezi příslušnými úřady včetně Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí. Takže já v tom nevidím zásadní problém. A koneckonců měli jsme minulý týden velkou konferenci k Bílé knize na Měříně, kam jsme zvali i poslance této Sněmovny včetně vás, a vy jste zřejmě kvůli nehodě nemohl dorazit. Tam jsme myslím tuto věc vysvětlili. Čili já v tom nevidím žádný fatální problém. Určitě je v zájmu i vlády aby dokumenty spolu vzájemně ladily, a nikoli si protiřečily. Myslím si, že se o to postaráme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP