(17.40 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Slyším potlesk a smích z levicových řad, protože pan poslanec se vrátil do padesátých let a chtěl by rozhodovat, o koho stojíme a o koho nestojíme. Dělá si snad legraci? Zapomněl, že tady byl rok 1989? Pan poslanec bude rozhodovat, kdo ano a kdo ne? Že by pan novinář byl něco horšího než pán, který je požárníkem? No to snad si děláte legraci!

A jinak vy jste mi nenabízel žádných osm milionů. Vy musíte říct, odkud se ty peníze berou, vezmou, a já potom hrozně rád je přijmu. Ale musíte říct, kde je vzít. Ony totiž v tom státním rozpočtu nejsou.

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla 21. interpelace. Můžeme se věnovat dvacáté druhé. Pan poslanec Adam Rykala se v ní obrací na ministra školství Josefa Dobeše ve věci státních maturit. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Děkuji, pane ministře, že jste vydržel do tak pozdních večerních hodin, abyste mi odpověděl na další dnešní interpelaci. A děkuji, že nejste tak arogantní jako kolega John, váš kolega John. (Zatleskání.)

V další interpelaci, se kterou dnes před vás předstupuji, bych se chtěl věnovat generálce státních maturit. Na začátku chci říct, že ideu státní maturitní zkoušky podporuji, ovšem nikoli v současné podobě a za tak nesmyslné peníze. Primárně v této zkoušce státních maturit ani tak nešlo o zhodnocení úrovně studentů jako o zhodnocení připravenosti systému. Mrzí mě, že pan ministr školství celou věc posouvá do úplně jiné roviny, a to interpretací neúspěchu třetiny studentů při této generální zkoušce.

Je mi jasné, pane ministře, že jste na své pozici krátkou dobu a osobně nenesete odpovědnost za minulé roky. Proto žádám Ministerstvo školství o veřejné zdůvodnění vysokých nákladů na organizace české státní maturity. V rychlosti jenom shrnu nedostatky toho systému: zbytečně vysoká administrativní náročnost, nepřesné a na poslední chvíli se měnící informace o CERMATu, v některých případech nepřesně formulované otázky s možností více správných odpovědí a také nevhodné porovnání výsledků žáků gymnázií se žáky středních odborných škol.

Pane ministře, prosím, jak je možné, že například na Slovensku se roční náklady na státní maturity pohybují v přepočtu okolo deseti milionů korun, přičemž u nás jsou náklady vyčísleny na 240 milionů korun? Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana ministra školství Josefa Dobeše o odpověď na tyto otázky.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedkyně, kolego z vlády, pane poslanče, dámy a pánové, státní maturitu v té podobě, takto byrokraticky nastavenou schvalovala Poslanecká sněmovna v březnu 2008, takže pokud zde je někdo z března 2008, tak by mi mohl pomoci, proč to takto bylo schváleno.

Souhlasím s tím, že je to administrativně náročné, byrokratické a velmi nešťastné. Náklady na slovenskou maturitu, pokud mám informace, jsou 25 milionů, ty druhé náklady máte správné - 240 milionů skutečně stojí ta legrace, které u nás říkáme státní maturita.

Já jsem měl dvě možnosti. Měl jsem možnost, když jsem zvažoval zhruba měsíc a půl, to bylo asi nejnáročnější zvažování v pozici ministra, jestli do té státní maturity půjdu v této brutální podobě, nebo ji definitivně odpískám. Pokud by vláda do toho nešla, tak už státní maturitu nevzkřísíme a obtížně bych prosazoval srovnávací zkoušky. Když jsem zvažoval, tak jsem vzal tu cenu jako největší daň za tu státní maturitu. Podařilo se mi dodatky snížit cenu první rok o 62 miliony, za všechny čtyři roky 215 milionů. Ty smlouvy jsem zdědil, ty ceny tam jsou takto brutálně nastaveny. Ten systém je špatný.

Já chystám srovnávací zkoušky on-line přes počítač. Pilot budeme mít v červnu 2011, generálku červen 2012, ostrou verzi červen 2013. Takže hodlám ukázat poměrně velmi rychle, jak se dá udělat elektronická jednoduchá podoba s mnohem větším počtem žáků, protože ty základní školy - bude to asi šestkrát více žáků než na středních školách. Takže tohle připravuji.

Jsem si vědom všech těch byrokratických obtíží. Já říkám, a není to fráze, že státní maturita je o odvaze studentů, ale i ministra školství, protože ta náročnost je velkým rizikem, jak proběhne ostrá verze. Generálka skutečně ukázala všechny vaše chyby, co jste jmenoval, a mnoho dalších. A ten černý Petr je na straně ministerstva a CERMATu. Já jsem poděkoval ředitelům a učitelům za nasazení, které do té generálky dali. Bylo to velké. Jenom díky enormnímu nasazení se to relativně podařilo zvládnout. Já na ředitele a učitele spoléhám, a čeká mě pět měsíců těžké práce s CERMATem, abychom ty nedostatky odstranili. V březnu musím oznámit vládě, že nedostatky jsou odstraněny a maturita je připravena.

Nicméně státní maturita je klíčovou cestou ke kvalitě českého školství. Pokud bychom na ni rezignovali, stejně jako na srovnávací zkoušky, tak se k té kvalitě neodpíchneme. Pak jenom teoretizujeme. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla odpověď pana ministra Josefa Dobeše. Pan kolega Adam Rykala může vznést ještě doplňující dotaz. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Nebude to doplňující dotaz. Jenom, vážený pane ministře, vy jste hovořil o srovnávací zkoušce, o kvalitě, že posune úroveň českého školství směrem vzhůru tato státní maturita. Já si myslím, že kvalitní výuka na kvalitní škole posune kvalitu českého školství. Takže tam vás prosím a fandím vám, abyste se i o to postaral. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci. Pan ministr může ještě též reagovat. Slovo má tedy ministr školství Josef Dobeš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji. Plně souhlasím, jenom náš problém je, že nevíme, která ta škola je kvalitní, která ta výuka je kvalitní, protože to nedokážeme porovnat. Proto ty státní maturity, proto ty srovnávací zkoušky. Jsme jedinou zemí, která toto porovnání nemá, a to je ten brutální dopad. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Jsme tedy už za touto interpelací a můžeme ještě zahájit interpelaci další. Pan poslanec Petr Hulinský interpeluje ministra obrany Alexandra Vondru ve věci sekce vyzbrojování Ministerstva obrany - akviziční procesy. Prosím tedy, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Hulinský: Děkuji. Vážený nepřítomný pane ministře, pokud ministr obrany chce zavést pořádek do akvizičních procesů resortu obrany, nelze se pouze spokojit s odvoláním pana magistra Staňka z funkce ředitele sekce vyzbrojování Ministerstva obrany. Dovoluji si proto požádat ministra obrany o odpovědi na následující otázky:

Za prvé. Existuje jasný plán na řešení vedení sekce vyzbrojování Ministerstva obrany? V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že pověřený ředitel inženýr Petr Szönyi přišel na sekci vyzbrojování 6. 12. 2010 a zároveň je i ředitelem jednoho odboru na sekci vyzbrojování. Jsem toho názoru, že obě funkce nelze najednou zvládnout.

Za druhé. Ví ministr obrany o tom, že v odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje sekce vyzbrojování Ministerstva obrany není přítomen půl roku ředitel inženýr Černý a nebyla ani přítomna zástupkyně paní doktorka Kalhusová, která se teprve nyní vrátila z kursu v zahraničí? Jak může tento důležitý odbor kvalitně manažersky být řízen?

Za třetí. Je ministrovi obrany známo, že stále existují problémy v plánovací činnosti akvizičních procesů ze strany generálního štábu vůči sekci vyzbrojování Ministerstva obrany? Není optimální, když se například u kolové obrněné techniky změní požadovaný počet z dvou set kusů během půl roku na sto.

Děkuji a čekám písemnou odpověď vzhledem k tomu, že pan ministr obrany zde není.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr je tady, prosím.

 

Poslanec Petr Hulinský: Ježíš, omlouvám se. Tak už ho vidím. Tak to se mi vrátil nějak rychle.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže netrváte na písemné odpovědi? Může to být hned teď?

Pana ministra Alexandru Vondru poprosím o odpověď.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Paní předsedkyně, pane poslanče, samozřejmě že jsem tady.

Vy jste zmínil několik věcí. Já jsem si jich všech samozřejmě velmi dobře vědom. Asi víte, že jsem se rozhodl, myslím před týdnem nebo před deseti dny, odvolat některé lidi z managementu sekce vyzbrojování včetně sekčního šéfa pana Staňka a včetně ředitele odboru pro pozemní techniku pana Matyáše. Přistoupil jsem k tomuto kroku v rámci celkové obměny managementu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP