(17.30 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážený pane ministře, podle lékařů je mamografický screening u nás ohrožen. Příčinou je podle onkologů úhradová vyhláška, která pro příští rok bere akreditovaným centrům 7 % plateb, a u běžných mamografických vyšetření se sníží platby o 2 %. To údajně způsobí zavedení poplatku asi 50 Kč za jedno vyšetření, což však může ženy odradit od této prevence. Zároveň snížené platby od pojišťoven prodlouží čekací doby a prodlouží dobu na obnovu či nákup nových přístrojů.

Pane ministře, je pravdou, že Ministerstvo zdravotnictví hodlá novou úhradovou vyhláškou snížit platbu za mamografická vyšetření? Podle prof. Jana Daneše, zakladatele screeningového programu, měla být dohoda, že platby zůstanou stejné. Opravdu vaše ministerstvo nechce podporovat prevenci rakoviny? Děkuji za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl dotaz pana poslance Antonína Sedi. Ministr zdravotnictví Leoš Heger má nyní slovo a na tento dotaz prosím o odpověď, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně, dnes již naposledy.

Vážený pane poslanče, já doufám, že se jedná o nedorozumění. My jsme připravovali úhradovou vyhlášku s podstatně většími restrikcemi než tak, jak byla nakonec napsaná. V poslední verzi, která je nyní již v procesu vydání ve Sbírce, je oproti původnímu návrhu na snížení hodnoty bodu zavedeno původních 1,1 Kč za bod a screeningové programy nebudou nijak restringovány, podobně jako nebudou restringovány další screeningové oblasti, tj. karcinom děložního hrdla a karcinom konečníku a tlustého střeva. Tyto screeningy jsou funkční. Zdá se podle prvních výsledků, že přispěly ke snižování úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. Incidence těchto onemocnění pomalu přibývá, zhodnocení screeningu vyžaduje delší období. Připomněl bych, že přestože je screening asi z 80 % propagován a předpokládá se, že je účinný, stále se v odborné sféře vedou diskuse, jestli tomu tak opravdu je, jestli všechny studie jsou opravdu průkazné, ale přes to všechno vzhledem k tomu, že veřejnost si tyto programy oblíbila, věřím, pravděpodobnost, že jsou účinné, přece jenom tady jistá je, tak jsou i nadále Ministerstvem zdravotnictví podporovány. Nedávno jsme mimo jiné schvalovali v rámci evropských integrovaných operačních programů další projekt, který podpoří screeningy a jejich propagaci v rámci české onkologie. Mohu vás ujistit, že k žádné redukci nedojde.

A na konec bych se ještě zmínil, že okolo mamografických screeningů bývají dost velké politické tlaky na zřizování nových screeningových center. Proces ustavování center a jejich kontroly je naprosto přesně popsán a dodržován. Existuje komise, kterou řídí právě prof. Daneš, kterého jste zde citoval. On sám má velký zájem, aby se tato centra už zbytečně nerozšiřovala, protože jsou kvalitní, mají dostatečnou kapacitu, jsou díky tomu, že je screening podpořen, jsou i finančně, na rozdíl od mnoha dalších oblastí ve zdravotnictví, stabilní. Je zájem jak o vyšetřování, tak jejich provozování. Pokládám tedy tuto oblast naší medicíny, kupodivu i s tím personálem, který zde pracuje, za výjimečnou, pokud jde o jejich spokojenost. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Doplňující dotaz pan kolega nemá, můžeme se tedy věnovat další interpelaci. Požádám o slovo pana poslance Václava Klučku, který se obrací na ministra vnitra Radka Johna ve věci státní rozpočet a dobrovolní hasiči. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedkyně. V minulé interpelaci jsem sliboval panu ministrovi ještě jednu týkající se věcí kolem dotací nestátním subjektům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve státním rozpočtu.

Pane ministře, já jsem vám chtěl pomoci. Nabízel jsem Ministerstvu vnitra pomoc ve výši 8 milionů korun, posílení grantových věcí pro dobrovolné hasiče. A přiznám se, že jsem byl překvapen tím, že nikdo z koaličních poslanců toto nepodpořil. Byl jsem překvapen názorem ministra financí, který říkal, že je to proti fiskální politice vlády, 8 milionů pro dobrovolné hasiče.

Prosím, pane ministře, prosím o zvážení, zda tyto peníze neumíme v bídném, opravdu bídném rozpočtu Ministerstva vnitra najít. Dobrovolných hasičů je 375 tisíc, z toho 75 tisíc jednotek požární ochrany.

Teď mně dovolte ještě jednu noticku. Vy jste říkal něco o bezvýznamném poslanci. Já jsem rád, že jsem bezvýznamný poslanec, to bylo v první interpelaci. Jsem rád, že nestojím, nemusím stát a neukazovat se před kamerami a nemluvit do rozhlasu. Nechci s novináři zbytečně komunikovat. Chci obhajovat myšlenku požární ochrany, pane. Mluvíte s člověkem, který více než deset let dělat funkci velitele hasičského útvaru, s člověkem, který je 40 let v dobrovolné požární ochraně, s člověkem, který řídil povodně v Opavě v roce 1997! Pane ministře, prosím, zvažte to.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento dotaz. Prosím o odpověď pana ministra Radka Johna.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Vy hrozně manipulujete tím, co říkám. Já jsem neříkal, že jste bezvýznamný poslanec. Já jsem říkal, že z požárníků, které jsem objel, vaše jméno vůbec nikdo nezná. A vy říkáte, že se necpete před kamery. No, oni o vás nestojí! Máte tady nějaké pořadí novinářů, kterým nedáváte rozhovory? Nebo-li nepřekrucujme. Ale tím vůbec neříkám, že jste bezvýznamný poslanec. Jenom říkám, že se pasujete do role, která má rozhodnout o tom, jak to tady s hasiči v zemi bude, a ti hasiči vás neznají. To je všechno.

Jinak se mi úplně zatajil dech, když jste říkal, že mi nabízíte 8 milionů. No, to jsem zpozorněl. To je skvělé! Adresa: Nad štolou 15. My přijímáme všechny věcné dary a budeme šťastni.

Mimochodem, já jsem vyjednal, že firma, která tady umísťovala ty svítící krabičky, a ten výjezd nás stál 100 tisíc korun, tak nám to zaplatila. Já jsem vyjednal, že BESIP nám dal 9 milionů na benzin pro ta rychlá auta na dálnicích. Neboli jestli víte někde o nějakých 8 milionech, přineste je, my budeme šťastni. Já to strašně rád rozdělím mezi dobrovolné hasiče.

A jinak vám musím říct - opakuji - budu znovu dělat všechno, abychom získali z evropských peněz stovky milionů, abychom přivezli stovky hasičských cisteren a mohli tak dát dobrovolným hasičům stovky aut, protože si je zaslouží. Děkuji.(Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla odpověď pana ministra. Prosím nyní pana poslance Klučku, zda má doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane ministře, nepůjdu do stenozáznamu z první interpelace. Těch 8 milionů jsem vám nabízel ve státním rozpočtu. To, že jste to nepochopil, to je mně strašně líto. Osm milionů byl pozměňující návrh ve státním rozpočtu. Vy jste ho nepodpořil. Já jsem to přece říkal, že šlo o návrh na dobrovolné hasiče ve státním rozpočtu.

A pokud se chcete ptát na mé jméno, přijeďte do Moravskoslezského kraje, nebo se zeptejte generála Štěpána, ten vám řekne celé moje curriculum vitae o hasičích. Ne o novináře, a o vás prostě nestojí! (Potlesk, smích).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Radek John má možnost reagovat, a to v intervalu dvou minut. Prosím tedy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP