(17.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, dnes jsem se s obdobně zaměřenou interpelací obracel na nepřítomného pana premiéra. Myslím, že ta situace, v tom se asi shodneme, je vážná ve vašem resortu. Počátkem listopadu jste se v souvislosti s nespokojeností lékařů, se stavem českého zdravotnictví a se vznikající iniciativou Děkujeme, odcházíme dal slyšet, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje krizové scénáře pro případ, že by čeští lékaři naplnili své hrozby a odešli z práce. Podle možná přehnaných informací sdělovacích prostředků dnes už 4000 lékařů se přidalo k této akci. Od té doby se situace neustále vyhrocuje. Ukazuje se, že stále více lékařů je odhodláno svoji hrozbu naplnit, přitom Ministerstvo zdravotnictví není schopno, jak se zdá, ani základního dialogu s nespokojenými lékaři. Místo hledání účinných řešení se v rámci své poslední iniciativy snaží Ministerstvo zdravotnictví alibisticky přenášet odpovědnost na kraje.

Dosud jste nebyli schopni z Ministerstva zdravotnictví představit žádná systémová opatření, která by mohla situaci vyřešit, a proto se vás ptám, jaké jsou ony krizové scénáře, které jste připravili pro případ odchodu lékařů. Co v takové situaci bude dělat Ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo zákonem garantovanou péči pro všechny občany? Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pana ministra požádám o odpověď. Slovo má pan ministr zdravotnictví Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane poslanče, já nemám ve zvyku svalovat vinu na historii a na své předchůdce v žádném případě, ani nemám ve zvyku věci zbytečně politizovat, ale v tomhle případě bych přece jenom učinil určitou reminiscenci.

Když bylo po revoluci v roce 1989 a vznikala Česká lékařská komora, tak na schůzích lékařů zaznívala obrovská nespokojenost se svým ohodnocením a se svým postavením ve společnosti. Ta nespokojenost se táhne jako červená nit naším zdravotnictvím. Já pokládám tuto nespokojenost a její příčiny za klíčový kořen problému, od kterého je potřeba odvíjet další reformu, a reformní kroky v tomto směru připravujeme. Do té historické reminiscence patří i korupční situace v naší zemi, která je často vyčítána Ministerstvu zdravotnictví jakožto příčina toho, že je málo peněz ve zdravotnictví, a lékařům tudíž nezbývá na platy. Oba tyto fenomény, ten principiální, nespokojenost lékařů, a ten zjevný fakt korupce, jsou tady dvacet let a za těch dvacet let se o moc v této zemi podělily pravicové i levicové vlády a žádná tento stav nebyla schopna úspěšně vyřešit a přinést jakousi stabilitu v dalším vývoji a jeho další udržitelnost.

Já se omlouvám, že jsem ještě nezačal odpovídat na vaše konkrétní dotazy. Já jenom chci říci, že jestli ten program Děkujeme, odejděte, který byl připravován již od začátku letošního roku, a jak je všeobecně známo z příklonu vedení lékařské komory a Lékařského odborového klubu k levicovým stranám, tak možná to byl určitý tlak na předpokládanou vládu sociální demokracie na to, aby byly zvýšené peníze, které mají plynout do zdravotnictví.

Já jsem přijal účast ve vládě, která to neměla v programu, přijal jsem svou účast dobrovolně a tento program jsem akceptoval a rozhodl jsem se, že prostě se pokusím zdravotnictví v těch ohledech, o kterých jsem mluvil, změnit, a od začátku jsem tvrdil lékařům a říkal do očí při jednání s nimi, že v této situaci, jak hospodářské, tak politické, není možno, aby vláda zvýšila peníze plynoucí do mezd aspoň tím způsobem, který by bylo potřeba. Podle odhadů LOK to jsou pro začátek 3 miliardy, podle mých odhadů je to nejméně dvakrát tolik, protože bychom museli uspokojit i další aktéry ve zdravotnictví, nejenom lékaře. To tedy na margo toho, že nekomunikuji s LOKem. Já jsem nesčíslněkrát s těmi uskupeními mluvil, přednášel jsem své komentáře na kongresu lékařské komory, na širokých plénech s představiteli jsem se opakovaně setkal. To, co oni tvrdí, že nekomunikuji, lze přeložit do reálné češtiny - že jejich požadavky jsou takové, že na ně nelze v současné situaci kývnout.

Z toho plyne to, proč se situace zostřuje. Ta věc se díky profesionální agentuře velmi šikovně eskaluje a vnáší napětí do společnosti. Napětí se přenáší i na politickou scénu a je nutno se připravovat na rizika, která z toho plynou.

Po vyhodnocení rizik i při odchodu 4000 lékařů ze zaměstnání, nikoliv do zahraničí, se nestane nic a nastane provoz, který bude možno označit jako prázdninový, se kterým několik měsíců lze vydržet (upozornění na čas) - ano, už končím - než se na něj zadaptuje náš zdravotnický systém. Jediná krize, která může nastat, je odchod většího množství anesteziologů a tam nelze dělat opravdu nic jiného, než očekávat, že nastane krizový stav, který se bude řešit až během těch dvou měsíců, na které bude pauza, protože my to budeme od ledna vědět, kolik kterých lékařů opravdu výpovědi podá. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Paroubek má ještě doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, já opravdu obdivuji klid, s kterým v té věci vystupujete. Já se přiznám, pokud bych byl na vašem místě, tak bych asi tak klidný nebyl. Hovoříte o minulosti. Možná, že ti vaši předchůdci tu a tam byli velmi špatní, tu a tam nebyli dobří, byla to zkrátka různá stupnice schopností lidí, kteří do těch funkcí přicházeli. Ale já se musím ptát, co se stalo tak zvláštního, že dochází k takovéto aktivitě jako je hnutí Děkujeme, odcházíme, když 4000 lidí, 4000 kvalifikovaných lidí, chytrých lidí, lékařů, se staví dá se říci do takovéto pozice. A já si myslím, že tou poslední kapkou, která je k tomu rozhodnutí přivedla, je právě to rozhodnutí vlády o poklesu platů veřejných zaměstnanců. Myslím si, že takovýto pokles paušálně provedený prostě není dobrý. On vůbec není dobrý, já jsem se k tomu vyjádřil mnohokrát, ale pokud už by k němu byla nějaká vláda nucena, tak si myslím, že přece jenom měla selektovat. To je, myslím si, ta poslední kapka, ke které došlo a jejíž řešení podle mého názoru není prázdninový provoz v našich nemocnicích, protože, jak jste správně řekl, jsou úzkoprofilové profese anesteziologů (upozornění na čas), které nenahradíte nikým.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr zdravotnictví Leoš Heger má možnost ještě na dvouminutovou repliku. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP