(16.50 hodin)
(pokračuje Bárta)

To, co pro ministra dopravy v souvislosti s nádražími není příjemnou věcí, je, že některé opravy, jako kupříkladu Hlavního nádraží, jsou otázkou zděděných smluvních vztahů, které dokonce byly uzavřeny ne ani v minulém volebním období, ale ještě v předminulém volebním období, kde tyto smluvní vztahy jsou řekněme příliš výhodné pro některé investory. (Předsedající upozorňuje na čas.) Příliš výhodné pro některé investory. Tečka.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám mockrát. Pan kolega Novosad má ještě příležitost položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji panu ministrovi. Jenom takovou poznámečku. Vážené dámy a pánové, stejně tomu nikdo neutečeme. Vždyť to budou za chvíli ruiny, s tím se bude muset opravdu něco dělat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan ministr má tedy příležitost dokončit, co se nevešlo do pěti minut. Máte ještě další dvě minuty, pane ministře, k dispozici.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Souhlasím s tím, že ten stav je neutěšený. Říkám, že budeme investovat především do velkých nádraží, kde je největší pohyb osob. A znovu podotýkám kupříkladu, že Masarykovo nádraží v centru Prahy je zatíženo velmi zvláštními smlouvami, se kterými se já budu jako ministr snažit něco udělat. Tam jsou z předminulého volebního období uzavřeny velmi nevýhodné smlouvy pro Ministerstvo dopravy, potažmo pro České dráhy. Nádraží už dávno mohlo býti opraveno. Přesto není opraveno a je to zablokováno s tím, že naši právníci se s tím postupně budou snažit něco udělat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi za odpověď na tuto interpelaci. Nyní zahajuji projednávání 16. interpelace. Pan kolega Antonín Seďa se obrací na ministra Leoše Hegera ve věci lékové politiky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, nová úhradová vyhláška má snížit platby ze zdravotních pojišťoven do systému zdravotnictví o 2,2 mld. korun. Zároveň vaše novela o veřejném zdravotním pojištění má přinést úspory kolem 7 mld. korun. Veškeré tyto škrty mají snížit deficit ve zdravotnictví, který je odhadován na 10 mld. Osobně se domnívám, že tento deficit se měl řešit zvýšením příspěvku za státní pojištěnce, snížením provozních nákladů zdravotních pojišťoven či sloučením VZP s Vojenskou pojišťovnou a Pojišťovnou Ministerstva vnitra.

Vážený pane ministře, existuje ještě jedno řešení, kterým snížíte náklady ve zdravotnictví, a tím je léková politika. Je chybou, že Státní ústav pro kontrolu léčiv nestíhá přecenit léky, což by výrazně snížilo výdaje. Na druhou stranu tím, že se snižují výdaje na léky ze strany zdravotních pojišťoven, rostou výdaje za předepsané léky od samotných pacientů. Je nutno si přiznat, že za léky doplácejí čeští pacienti na evropské poměry již mírně nadprůměrně. Řešením by bylo například zavedení referenčního systému úhrad léků.

Vážený pane ministře, vámi připravovaná novela zákona opět hodlá řešit úspory v lékové politice na úkor pacientů. Dokonce se odvážím tvrdit, že tato novela bude jakousi zkouškou ochoty platit do systému zdravotnictví. Schází aukce na léky, je nutno rozšířit referenční koš z 8 na 21 zemí a z toho pak počítat cenu samotných léků. Také snížení cen generik o 32 % nakonec zaplatí opět pacienti.

Pane ministře, opravdu jste přesvědčen, že vaše cesta testování veřejnosti, kolik vydrží, je správnou cestou? Nemyslíte si, že například na navýšení platů lékařům a zdravotnímu personálu je vhodnější sáhnout na zisky farmaceutickým společnostem? Děkuji za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Seďovi. Prosím pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane poslanče, já bych vás nejprve rád ujistil, že záměrem Ministerstva zdravotnictví je opravdu snížit zátěž fondu veřejného zdravotního pojištění i zátěž občanů, která z toho nepřímo vyplývá. Jestli jsou nějaké spory o to, jak orientovat v detailech i globálně úhradové mechanismy, tak je to pole pro odborníky, kterých v oblasti cenotvorby a hlavně oblasti tvorby úhrad je poměrně málo.

V tento moment nevím, jestli vás úplně plně uspokojím ve vašich argumentech, na kterých se někdy i odborníci neshodují, ale to, co předložilo Ministerstvo zdravotnictví, je maximum toho, na čem byla na ministerstvu shoda jakožto na mechanismech, které by měly vést právě k úsporám, které vy tady naznačujete.

My jsme připravili něco, čemu jsme říkali malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Malá novela ve své subkapitolce, která se týká léčiv, se snaží zrychlit vstup nových generik a některých biologicky účinných přípravků, které by zajistily snížení ceny úhrad. Budeme se snažit změnit nakonec přes svoji původní skepsi změnu regulačního poplatku tak, jak je dáno vládním prohlášením, změnu z položky na receptu na jenom jednu na celý recept s tím, že tam bude odložena účinnost až do roku 2012. Maximální cena nebude stanovena jako průměr všech zemí referenčního koše, ale jako průměr tří nejlevnějších léčiv v referenčním koši. Rozšíření počtu zemí referenčního koše bude z dnešních 8 na 17 až 23. V balíčku bude dále zavedena takzvaná jádrová úhrada, která povede k tomu, že pokud by došlo ke zvýšení DPH nebo nařízené výše marží nebo k jakýmkoliv pohybům, tak budou ceny už upravovány automaticky.

Změn je ještě více. Já bych jenom k tomu dodal, že připravujeme již i velkou novelu, která by měla cenotvorbu a úhradotvorbu změnit výrazněji. Měly by se změnit kompetence SÚKLu v tom, že by se rozdělily na rozhodovací a posuzovací. Měly by být regulovány skupiny, ve kterých je zajištěn plně hrazený přípravek. Tam to není úplně všechno teď v pořádku. Měly by být vypisovány cenové tendry, dál prohloubit generickou preskripci a generickou substituci, vyhrazení nejlevnějších léků ze systému úhrad. V současnosti také stále pokračují revize úhrad léčiv, u kterých SÚKL zaostal, to je všeobecně známo.

My se budeme snažit podpořit prodloužení Janotova balíčku ještě na celý příští rok, aby v klidu mohly všechny revize být dokonány, získány úspory, které se od nich čekaly, do doby, než bude cenotvorba a všechny administrativní mechanismy, které jsou s tím trošku nešťastně spojené, zjednodušeny tak, aby systém běžel co nejrychleji a nejpružněji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan kolega Seďa má ještě doplňující dotaz. Prosím tedy.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, já souhlasím s tím, že změníte co nejrychleji regulační poplatek za lékařský předpis a za léky. Zároveň bych byl rád, abyste vzal v potaz i názory opozice na lékovou politiku.

Jenom mám jeden dotaz ještě. Zajisté jste, pane ministře, informován o třech desítkách správních žalob, které žalují stát až o 2 mld. korun. Důvodem je údajně neústavní zákon na úhradu léčiv. Údajně dvě žaloby již ministerstvo prohrálo. Pane ministře, opravdu již není načase udělat pořádek v lékové politice tak, aby čeští pacienti a také zdravotní pojišťovny nemuseli zbytečně vynakládat finanční prostředky ve prospěch výrobců léčiv? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP