(16.40 hodin)
(pokračuje John)

Jak jsem mluvil s elitními policisty, tak oni si například nesmírně stěžovali na to, že v minulém volebním období zmizela z trestního zákoníku tzv. účinná lítost, tzn. jasně protikorupční opatření. Člověk, který dává úplatky, třeba třikrát je dá a chtějí po něm úplatek počtvrté, on se konečně naštve, a dokud nemá účinnou lítost, to znamená beztrestnost, tak nepůjde na policii. Znovuzavedením účinné lítosti je možné, že získáme mnohem více oznamovatelů. Tak to je jedna věc, kterou se podařilo vyjednat, a já ji považuji za velmi významnou, právě na K9. To byla K9, která se týkala boje proti korupci a byla pro mne naprosto přelomová, protože tam se podařilo domluvit, že bude trestní odpovědnost právnických osob, to znamená opatření, bez kterého nás OECD, jak mě o tom informovalo dopisem, chtělo vyhlásit za zemi podporující korupci. Jsme poslední zemí v Evropě, která neměla trestní odpovědnost právnických osob. Je úplně nepochopitelné, jak to, že tak dlouho jsme ji neměli. A dokonce na tom vázlo ratifikování a podpisy asi deseti mezinárodních smluv o tom, jak budeme spolupracovat v boji proti korupci. Takže jsme byli země, která nepodepisovala mezinárodní smlouvy o boji proti korupci, měla být vyhlášena za zemi podporující korupci, a díky této dohodě se to podařilo zažehnat. Od toho si velmi slibuji.

Znovu se nám podařilo přejednat, že se sníží trestní sazba pro odposlechy na osm let. Zase to, co bylo zrušeno v minulém volebním období, se vrátí a bude tak možné odposlouchávat korupční kauzy. A potom, co mi říkali odborníci, největší překážka v boji proti korupci, největší kláda, je zrušení možnosti nahlížet do daňového řízení, které opět odhlasovali minulí poslanci před volbami. Od 1. 1. 2011 bohužel policisté ztrácejí možnost nahlížet do daňového řízení. Je to úplná katastrofa, je to zcela nepochopitelné. Dlouhým jednáním se podařilo domluvit na K9, že specializovaný útvar za určitých podmínek právě jako podmínka boje proti korupci, a aby se mohlo bojovat proti korupci, bude moci znovu nahlížet, tzn. opraví se to nesmyslné opatření, které přijali poslanci minulého parlamentu před volbami.

Takže pro mne to byla jedna z nejúspěšnějších K9 a trestní odpovědnost právnických osob, snížení sazby pro odposlechy, aby bylo možno odposlouchat korupční kauzy, účinná lítost a nahlížení do daňového řízení za speciálních podmínek. To bylo takové poslední jednání než jsme mohli tu strategii dát do vlády. Mimochodem, strategie - byli jsme velmi pečliví. Obešli jsme úplně všechny, nejenom ministerstva, a brali si jejich připomínky, ale také NERV, také Oživení, Transparency International, Americkou obchodní komoru, všechny neziskové protikorupční organizace nám ten materiál připomínkovaly. Takže je to nejkomplexnější materiál, kde došlo ke shodě neziskových organizací, protikorupčních organizací, NERVu a ministerstev na jednotné strategii.

Nicméně ta K9 si myslím, že měla veliký význam, a jsem velmi rád, že se toto podařilo vyjednat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se pana poslance Kádnera, zda má ještě doplňující dotaz, nemá. Tím jsme se vypořádali s interpelací, která byla vylosována jako 14. Můžeme se věnovat té 15. Vznáší ji pan poslanec František Novosad, a to na pana ministra Víta Bártu ve věci vlakových čekáren. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, vážený pane ministře, v mém regionu je značná část obyvatel závislá na vlakových spojích. Jsou hodně využívány lidmi, kteří jezdí do zaměstnání, důchodci k lékařům, studenti do škol a tak bych mohl dále pokračovat. Jako vážný problém spatřuji současný stav čekáren Českých drah, zejména v obcích. Dříve měli lidé možnost se v zimním období zahřát při čekání na spoje a podobně. Dnes je jejich stav velmi neuspokojivý. Většina z nich je uzavřená, neudržovaná a využívaná lidmi bez domova. Mám za to, že pokud si lidé zaplatí za jízdné, mají právo na určitý komfort při cestování, který s tímto problémem v čekárnách a zastávkách souvisí.

Vážený pane ministře, ptám se vás, jak hodláte tento problém řešit. Děkuji vám za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Novosadovi. Prosím pana ministra Víta Bártu o odpověď, která je limitována pěti minutami. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážený pane poslanče, dámy a pánové, souhlasím s tím, že stav zastávek Českých drah je nedobrou záležitostí. Zvláště je zapotřebí si říci, a úzce to souvisí s tím, co se teď dramaticky diskutovalo, že vůbec tzv. dopravní cesta není úplně efektivně rozdělena mezi Správu železniční dopravní cesty jako jednu instituci a České dráhy jako druhou instituci. Z tohoto hlediska je realita taková, že vlastní stanice vlastní České dráhy, nicméně ty vlastní naopak přístřešky jsou ve správě železniční dopravní cesty.

Situace je asi taková, že pokud bychom měli opravit všechna nádraží Českých drah, stálo by to přes 15 miliard korun. Dneska když se podíváte na to, jakým způsobem seškrtáváme mimo jiné i pro České dráhy dotační tituly, je velmi těžko akceptovatelné, že bychom ze státního rozpočtu místo výstavby tolik potřebných silničních obchvatů a tolik potřebných, z evropských peněz podporovaných výstaveb koridorů přesměrovali zásadní peníze do této položky.

Ještě jedno zajímavé číslo: 80 % všech přepravovaných osob na Českých dráhách využívá přibližně 20 % všech nádraží. Jinými slovy řečeno: 80 % našich nádraží slouží 20 % občanů České republiky. Je to opravdu o tom a je to jenom jeden z dalších důkazů o tom, že my jako Česká republika se z jedné strany můžeme pochlubit tím, že máme nejhustší železniční síť v Evropě, jsme velmi úspěšnou zemí z tohoto hlediska, ale z druhé strany samozřejmě dnes silnice je v mnoha směrech především pro to lokální přesměrování osob mnohem efektivnější než železnice. Proto tak jak jsem tady o tom hovořil i v souvislosti s Jihomoravským krajem, ten systém satelitní přepravy autobusové, nebo dokonce mikrobusové, a naopak páteřní dopravy na železnici je do budoucna jednoznačně východiskem z toho, o čem se bavíme. Prostě přepravovat čtyři cestující vláčkem s personálem je aktivita jednoznačně nevýhodná. A opravdu ironicky platí to, že máme bohužel na Českých dráhách spoje, které kdybychom nahradili taxíkem, bylo by to levnější. Proto z tohoto hlediska České dráhy soustředí většinu svých investic na obnovu nádraží na přibližně 200 nejvýznamnějších nádraží, která opravdu slouží pohybu přibližně 80 % všech pasažérů. Řeknu ta čísla ještě jinak: České dráhy jsou vlastníkem 1241 budov. A přibližně 200 nádraží jsou ta, kterým chceme věnovat maximální pozornost. Z těch 200 nádraží 50 nádraží již bylo opraveno, 75 je v určitém stupni rozpracovanosti a zahájení a 75 nádraží je plánováno opravit v roce 2011 až 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP