(15.40 hodin)
(pokračuje John)

Musím říct, elektronizace veřejné správy - já velmi doufám, že to bude jeden z velkých příspěvků ke snížení byrokracie. Ale musím zase říct na druhé straně, že mě překvapuje, když jsme tady například prosazovali zákon o základních registrech a navrhovali jsme, aby na občance bylo jenom jméno, aby lidé nemuseli byrokraticky při každém stěhování na úřad, při každém sňatku na úřad, při každém rozvodu na úřad, aby si snížili byrokratickou zátěž, tak tady jsme museli velice složitě jednat a muselo tady dojít ke kompromisu, že ti, kteří to tam budou chtít a budou dobrovolně byrokraticky chodit na úřady, tak aby to tam měli. Takže my navrhujeme větší byrokratické snížení, než tady prochází Sněmovnou! Děkuji. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní dávám slovo poslankyni Lence Andrýsové k přednesení ústní interpelace na ministra vnitra Radka Johna a prosím, aby se připravila paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Vážený pane ministře Radku Johne, jedním z důležitých opatření, která pomohou zprůhlednit politické rozhodování a přiblížit jej občanům, je zveřejňování jmenovitého hlasování při jednání vlády ČR. Občané by měli mít možnost zjistit, jak se který ministr postavil k projednávanému bodu. Pane ministře, v jakém stavu je tento záměr vlády a co brání jeho realizaci? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu ministrovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Jsem velmi rád, že o tomto můžu hovořit... (potlesk poslanců opozice), protože to považuji za velmi důležité protikorupční opatření.

Tleskají mi pánové, za jejichž panování nebylo jmenovité hlasování! Takže ani nevíme, jak kdo z nich hlasoval o které zakázce (potlesk vládních poslanců), za jejichž panování armádní zakázky připravily občany o desítky miliard korun, a oni teď blahobytně v anonymitě se tady smějí! Samozřejmě že se smějí, protože nebylo jmenovité hlasování! A kdo se nesměje, jsou občané České republiky. Ti jsou tedy naštvaní!

A abychom tohle změnili - a znovu říkám, je to protikorupční opatření - poslali jsme v polovině září do vlády platné znění jednacího řádu vlády, ve kterém je například napsáno: Je-li obsahem materiálu podle odst. 6 informace o nakládání s majetkem státu, veřejných zakázkách, dotacích a grantech, je takový materiál vždy vládě předložen s návrhem usnesení a o přijetí takového materiálu vláda hlasuje po jménech. Škoda, že to nebylo dříve, pánové z opozice! Moc rád bych si to přečetl, jak kdo po jménech o které zakázce hlasoval!

Dále bude třeba: Členové vlády hlasují prostřednictvím hlasovacího zařízení, popř. zdvižením ruky, neusnese-li se vláda na tom, že hlasování proběhne podle jmen nebo tajně. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Každý člen vlády obdrží jeden hlasovací lístek, na němž je uveden atd. atd. Všechno je zalité sluncem, odteď bude jasno, kdo pro kterou zakázku hlasoval, a novináři nebudou zoufale pobíhat kolem vlády a hledat nějaké skryté zdroje, aby se zjistilo, kdo tady občany připravil o miliardy! Bude jasno! Má to ovšem jeden drobný stín - bylo zadáno do vlády v polovině září. A urgujeme, urgujeme, urgujeme. Já doufám, že to bude přijato v nejbližší době. Děkuji.

(Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní tedy předávám slovo paní poslankyni Kateřině Konečné, která se bude ve své ústní interpelaci obracet na pana ministra Schwarzenberga. Jenom bych ráda připomněla, že pan ministr je z dnešního jednání omluven. A prosím, aby se připravil pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážený nepřítomný pane ministře, paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést na vás interpelaci, na kterou chápu, že mi dáte pouze písemnou odpověď, byť i za ni děkuji, protože se týká bodu, který jsme chtěli jako mimořádný zařadit na schůzi Poslanecké sněmovny, a vládní koalice, ta transparentní vládní koalice, o které tady posloucháme, má asi více transparentních informací, než máme my jako opozice, a proto nám nezbývá nic jiného, než se ptát tímto způsobem, protože to byla právě tato vládní koalice, která tento bod v návrhu programu zabila. (Potlesk poslanců KSČM.)

Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a týká se to summitu NATO v Lisabonu a toho, jak se čeští zástupci na tomto summitu zachovali. Summit NATO v Lisabonu schválil tzv. novou strategickou koncepci, která zásadně mění politiku NATO a deklaruje závažné globální cíle. Z tohoto důvodu je třeba začít debatovat podle nás o reformě a rozsahu naší účasti. Vzhledem k tomu, že některé informace, které byly poskytnuty ze strany médií a politiků, jsou natolik závažné, že by měly zaznít a měla by je znát právě i opozice, ptám se vás zcela konkrétně:

V rámci summitu NATO byla přijata nová strategie dalších akcí v Afghánistánu. Já bych se tedy ráda zeptala, jaký je požadavek Aliance na naši účast armády v těchto operacích. Jakým způsobem bude budován protiraketový deštník? Zda to bude deštník NATO pro státy NATO, jaký bude reálný vztah Ruska a NATO při výstavbě tohoto deštníku a jaký bude vztah ke globální protiraketové obraně USA a zapojení ČR do této obrany. Kolik to bude stát české daňové poplatníky a co všechno dalšího jste na summitu NATO svým spojencům slíbili? Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní dávám slovo panu poslanci Jiřímu Paroubkovi, který se ve své ústní interpelaci obrací na pana ministra zdravotnictví Hegera, a prosím, aby se připravil pan poslanec Hulinský.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, 6. prosince byl v časopisu Týden zveřejněn článek s titulem Miliony pro známé, který se týkal vašeho náměstka a hlavního hygienika ČR doktora Víta a kde se také hovořilo o platbách osobě exposlance ODS Vychodila. Žádám vás v této souvislosti o odpověď na následující otázky. (K členům vlády:) Pánové, trošku méně hlasitě! Ono je vás slyšet víc než mě!

Za prvé, Ministerstvo zdravotnictví cestou tiskového mluvčího sdělilo časopisu Týden informaci, že pan Vychodil byl vybrán na základě nejnižší cenové nabídky. Žádám tudíž tyto nabídky zveřejnit a zveřejnit zároveň i poptávkové řízení na tuto zakázku. Proč ministerstvo nevypsalo na plnění za více než 4,2 mil. korun otevřené výběrové řízení?

Za druhé. Dle sdělení a názoru erudovaných advokátů jde již o překročení zákona o veřejných zakázkách, jde o úmyslné rozdělování této zakázky na více menších části.

Za třetí. Pan Vychodil pracuje pro vašeho náměstka za miliony ročně, dále pracuje pro Zdravotní ústav v Ostravě na zakázku vašeho náměstka doktora Víta a ještě je zaměstnán na plný úvazek na Krajské hygienické stanici v Olomouci. Plat z ministerstva pobírá i jeho manželka, která měla údajně totožnou náplň práce. Nejde o jasný střet zájmů? Předal jste po zjištění v časopisu Týden celou věc kontrolním orgánům? Jaké závěry z těchto skutečností hodláte, pane ministře, vyvodit? Vážený pane ministře, žádám také o předložení výstupů veškeré činnosti, kterou doktor Vychodil pro hlavního hygienika doktora Víta zpracoval v podobě písemných materiálů. Dle informací, které mám k dispozici, zatím bylo vyplaceno celkem 4,2 mil. korun z veřejných prostředků, a to k této částce není připočítán plat doktora Vychodila na Krajské hygienické stanici Olomouc a jeho manželky na Ministerstvu zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, omlouvám se, ale jsem nucena vás upozornit na čas. (Posl. Paroubek: Děkuji.) Výborně, děkuji. A nyní má slovo pan ministr Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedající. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, ve věci vaší interpelace "podařený náměstek ministra zdravotnictví" sděluji, že první informace, které v zadaném šetření jsem získal, jsou, že v roce 2003 byla uzavřena spolupráce mezi paní ministryní Součkovou a panem RNDr. Otakarem Vychodilem. Poradenská činnost se týkala práce na koncepci zdravotnictví paní ministryně Součkové a k této spolupráci nemám žádné bližší informace - zatím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP