(15.30 hodin)
(pokračuje John)

Když to vezmu bilančně, tak etický kodex přijalo Ministerstvo vnitra jako první 16. listopadu tohoto roku. Vyzýval jsem ministerstva i úřady: "Připojte se k nám. Buďte sami vzorovými úřady. Dokažte, že vám o to jde." A bilance je, že se připojila k Ministerstvu vnitra pouze tři ministerstva. Budete se divit, jsou to ministerstva Věcí veřejných - je to Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo školství. A jinak nic! Neboli až bude ve vládě různé, já budu znovu říkat: "Vážení přátelé, koaliční spojenci, máme v koaliční smlouvě přijetí etického kodexu. Jste po termínu. Termín koaliční smlouvy jste promeškali. Dejte občanům vědět, že vám opravdu záleží na boji proti korupci, a ne že vám to je jedno."

Neboli to je ten signál. A ten kladný signál je ale pro občany této země, ať si občané všímají, kde mají etický kodex ošetřující, aby nemohla na úřadě být korupce, a kde ho nemají. A ať potom v příštích volbách vystaví účet těm, kteří nechtějí bojovat proti korupci. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní se ptám, jestli pan poslanec chce doplnit nějakou doplňující otázku. Nechce.

V tuto chvíli předávám slovo panu poslanci Jiřímu Petrů, který bude interpelovat Radka Johna, ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Lenka Andrýsová.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, vážený pane ministře, má dnešní interpelace se týká problematiky příspěvku na výkon státní správy pro kraje. Pokusím se být tedy co nejvíce konkrétní.

V době od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2009 bylo v rámci přenesené působnosti delegováno na kraje 307 nových agend. Jen v období roku 2009 to bylo 43 nových agend. Souhrnné výdaje krajů na existující funkční místa v období 2003 až 2009, které byly vyhrazeny z jejich vlastních zdrojů, činily skoro 4,6 mld. korun. V souvislosti se vznikem nových agend v přenesené působnosti mělo být státem vytvořeno souhrnně pro všechny kraje 1156 nových funkčních míst. Souhrnné výdaje na všechny kraje na tato místa činily 651 mil. Korun. Takže celkové výdaje krajů za období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2009, které v souvislosti s výkonem státní správy musely uhradit z vlastních zdrojů, činí téměř 5,29 mld. korun.

Z dosud provedených analýz vycházejí dva zásadní problémy ve financování příspěvků. Za prvé nedostatečná výše krytí výdajů na výkon státní správy, za sledované období dosahuje krytí průměrné výše 65,13 %, a za druhé je to narůstání požadavků jednotlivých ministerstev, tedy narůstání agend. Obdobná situace, kterou jsem popsal v souvislosti s výkonem státní správy jednotlivými kraji, platí i pro výkon státní správy, který je delegován na obce.

Vážený pane ministře, jak hodlá váš resort řešit tento problém? Je přece legitimní požadavek krajů i obcí v případě delegování nových agend státní správy rovněž kompenzovat náklady s touto agendou spojené. Kraje i obce mohly využít finanční prostředky smysluplněji pro svůj rozvoj. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra Radek John.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Vážený pane poslanče, já s vámi plně soucítím, ale adresujete interpelaci úplně špatným směrem. Ta je na Ministerstvo financí. Musím vám říct důležitou věc, a sice Ministerstvo vnitra připravilo pro rok 2011 návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy, který vycházel ze stejného objemu finančních prostředků jako v roce 2010 a v žádném případě nepočítal s krácením příspěvku. K tomu přistoupilo Ministerstvo financí.

Takže prosím, tuto interpelaci panu ministrovi. Ale na druhé straně, abych byl objektivní a znovu říkám, soucítím s vámi, protože jsem ve stejné situaci. Zatímco vy jste kráceni o 17 % a Praha o 16 a kraje o 8, Ministerstvo vnitra bylo zkráceno o 10, o 36 a o 39 %." Zažíval jsem úplně stejné pocity jako vy a končilo to tím, když jsem na vládě říkal, potřebuji alespoň ještě půl miliardy, tak ministr financí říkal: Rozhlédněte se po ministrech. Kterýpak ze svého rozpočtu vám dá tu miliardu? A všichni klopili oči. To mě překvapilo. (Ministr Bárta se hlasitě směje.) Nikdo se nehlásil, že by s velkou radostí. Ani pan ministr Bárta, musím říci (s úsměvem).

Doba je taková, jaká je. A přesto, že všichni utahujeme opasky a resort vnitra víc než samozřejmě kraje, přesto schodek rozpočtu je 135 miliard. Neboli my se i v tomto drastickém roce dále zadlužujeme a zvětšujeme svůj dluh, a budeme se dokonce, jestli to dobře půjde, zadlužovat ještě jenom do roku 2016. My k tomu bilionu 400 mld. ještě bohužel i při této hrůzné úspoře, která nás všechny bolí, přidáme ještě více dluhů, než konečně dosáhneme vyrovnaného rozpočtu.

A my tady bohužel doplácíme na ty poslance, kteří mě tady interpelují. Za jejich fungování tady vznik dluh bilion 200 mld. korun. My teď jsme popotahováni! Já teď musím chodit za těmi hasiči a bolí mě to, mrzí mě to, a musím říkat: Protože minulé vlády tady promrhaly, zadlužily zemi, bilion 200 mld. A my teď jsme ti chudáci, kteří se to pokusili napravit. (Potlesk poslanců VV.) A ještě vy nás za to kritizujete, vážení pánové!

Na druhé straně znovu: Soucítím s obcemi, soucítím s kraji a máme pro ně dárek - datové schránky zdarma. Datové schránky, které platí stát, přestože byla velká diskuse na vládě, obce a kraje dříve používaly poštovné - doporučené dopisy. Měly na to rozpočet. S datovými schránkami jsou zbaveny této povinnosti. Vím, že to je slabá náplast. Je mi to líto, stejně jako je mi líto mých lidí na vnitru. Je nám líto, ale přece se nezadlužíme úplně definitivně.

Jezdím do Bruselu a tam na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci se řeší nějaké oficiální věci, já vám řeknu, co se řeší v kuloárech. V kuloárech se řekne: "Copak, jestli padne Řecko, dobře. Ale jestli padne Irsko, možná s sebou strhne Portugalsko. A jestli pak padne Španělsko, tak jsme ve veliké krizi." A tyhle ty škrty jsou jenom proto, aby pokud ten vítr Evropou půjde, aby nás nebolel a aby nás nesmetl.

Takže je mi to líto. Podílíme se všichni na tom, že se musí šetřit, protože se tady dříve rozhazovalo. Bohužel. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Poslanec položí doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Pane ministře, já jsem rád, že máte takový soucit, ale velká část mé otázky směřovala k tomu, jakým způsobem, přece jenom ve vaší gesci obce a města jsou, jaká máte připravena opatření k tomu, aby se snížila agenda, protože to nejhorší na tom všem nejsou jenom finance, finance jsou až vygenerované agendou, ale co uděláte pro to, aby agenda tolik nenarůstala. Jak jsem zmiňoval, za šest let je to 307 nových agend jenom u krajů, nemluvím o obcích.

Čili má otázka také směřuje k této věci: co navrhnete vládě, nebo jaká máte připravená opatření ke snížení agendy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Předávám slovo panu ministrovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Promiňte, vynechal jsem tuto část. Já jsem minulý týden byl na semináři o snižování byrokratické zátěže. V tomto státě se ani neměřila, tady byly vlády, které ani neměřily, co dělají! Teprve teď se musí změřit a začít snižovat. Ministerstvo vnitra si dalo závazek, že sníží byrokratickou zátěž o 20 % v průběhu dvou let. Opravdu jste zavaleni často nesmyslnými přípisy. V koaliční smlouvě je, že budeme dělat inventury všech byrokratických nařízení a budeme vyhledávat ty, které jsou skutečně nadbytečné, a budeme v nějakých termínech rušit systémem alespoň jeden během měsíce dvou.

Já uznávám, že máte pravdu, ale interpelujte minulé poslance za posledních šest let. Já jsem byl normálním občanem obce, který konzumoval byrokratické hrůzy, které i vaši kolegové ve straně sociální demokracie způsobili. A my se to budeme snažit odstranit, ovšem protože jste nás zavalili v minulých obdobích takovým množstvím byrokracie, nebudeme schopni to snížit tak rychle. Ale budeme se o to snažit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP